Tecnología


Máquina de vapor


INTRODUCCIÓ

  • Què és la Màquina de Vapor?

Una màquina de vapor és un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic.

  • Qui va ser el seu inventor?

La primera màquina de vapor es va construir al 1705 i va ser obra dels anglesos Thomas Newcomen i John Cawley.

Anys després, al 1768, l'escocès James Watt (1736-1819) va perfeccionar-la i millorar-la en rendiment.Va dotar-la també d'una estructura que li permitia de ser la impulsora de la Revolució Industrial.

  • Quina importancia té aquest invent?

La màquina de vapor va donar un gran impuls a l'estudi de la nova forma tèrmica del moviment.

A diferència de les màquines mecàniques (la corriola, el cargol, la palanca) en les quals un tipus de moviment mecànic es transforma en altre tipus de desplaçament mecànic, per la seva veritable essència la màquina de vapor està basada en la transformació d'una forma de moviment (tèrmic) en altra forma de moviment (mecànic).

PARTS CONSTITUTIVES

  • Representació gràfica de la màquina de vapor

'Máquina de vapor'

  • Parts que formen la Màquina de Vapor:

Caldera Lumbreras d'entrada i sortida

Vàlvula d'entrada

Contenidor

Vàlvula corredissa

Cilindre

Pistó o èmbol

Sistema de canvi de la vàlvula corredissa

Biela

Manovella

Volant

FUNCIONAMENT

Aquest dispositiu constava amb un cilindre vertical i un pistó amb un contrapès. El vapor absorbit amb baixa pressió en la part interior del cilindre actuava sobre el contrapès, movent el pistó a la part superior del cilindre.

Quan el pistó arribava al final del recorregut, s'obria automàticament una vàlvula que injectava un chorro d'aigua freda a l' interior del cilindre. El aigua condensava el vapor i la pressió atmosfèrica feia que el pistó baixes de nou a la part baixa del cilindre. Una biela, connectada a l'eix articulat que unia el pistó amb el contrapès permetia accionar una bomba.

'Máquina de vapor'

APLICACIONS

Les màquines de vapor s'han utilitzat molt en la indústria, en la mineria i en els transports. En 1698 , Thomas Savery va patentar una màquina de vapor que s'utilitzava per a extreure l'aigua de les mines.

En la indústria, la màquina de vapor es va utilitzar en primer lloc per a elaborar màquines de filar i teixir , i més tard, en les premses. La màquina de vapor es va utilitzar també per al transport en vaixells, automòvils o locomotores a principis del segle XIX.

 . Actualment, l'ús de la màquina de vapor és bastant escàs, limitant-se gairebé exclusivament a les turbines de les centrals elèctriques.

Inconvenients en l'ocupació de la Màquina de Vapor

· La màquina de vapor no disposa de la potència ni la velocitat necessàries perquè pugui ser usada en l'actualitat.

· Requereix un gran espai per a la seva instal·lació.

· No pot usar eficientment vapor a elevades temperatures, i per tant com a conseqüència d'això, la seva potència és relativament baixa.

Màquina de teixir 'Máquina de vapor'
Descargar
Enviado por:XiKiTiYa StUdiOsA XD
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar