Biología, Botánica, Genética y Zoología


Malalties pulmonars # Enfermedades pulmonares


MALALTIES PULMONARS

2n BTX-A

Biologia humana

11 gener 2002

ASMA BRONQUIAL

Noms alternatius.

Asma al·lèrgica; asma; asma induïda per l'exercici; asma intrínseca; estat asmàtic.

Descripció de la malaltia.

L'asma bronquial és una malaltia pulmonar caracteritzada per atacs periòdics de sibilància alternats amb períodes de respiració relativament normal. L'asma pot desenvolupar-se en qualsevol període de la vida i sembla que alguns nens es curen a mesura que es van fent grans.

Generalment, a l'asma bronquial, no se li pot atribuir cap causa específica, però en alguns casos és produïda per una al·lèrgia (com al·lèrgia a la caspa, a la pols...). encara que la major part de les persones que pateixen asma donen positiu en alguns exàmens per a l'al·lèrgia, això no representa, necessàriament, la causa dels símptomes d'aquesta malaltia.

Els símptomes poden sorgir espontàniament o poden ésser provocats per infeccions respiratòries, exercici, aire fred, fum de tabac o altres contaminants, estrès o ansietat, al·lèrgies als aliments o al·lèrgies a medicaments. Els músculs de l'arbre bronquial es tanquen i l'endotel·li que recobreix les vies respiratòries s'inflama, reduint, així, el flux d'aire i produint un so xiulant, sensació d'ofec, tos, s'incrementa la producció de moc i ansietat.

La persona respira relativament normal amb atacs periòdics de sibilàncies. Els atacs d'asma poden durar minuts o dies i poden esdevenir perillosos si el flux d'aire es restringeix de manera severa.

Símptomes.

Com he comentat anteriorment, els símptomes poden ser diversos:

Sibilàncies:

 • generalment es donen sobtadament

 • tenen lloc episòdicament, en forma d'atacs

 • poden empitjorar durant la nit o en les primeres hores del matí

 • empitjoren amb l'exposició a l'aire fred

 • empitjoren amb l'exercici

 • es resolen espontàniament

 • milloren bastant amb els broncodilatadors (medicaments que dilaten les vies respiratòries)

Tos:

 • amb gran producció de mucositats

 • pot anar augmentant progressivament

Dificultat respiratòria:

 • agreujada per la pràctica d'exercici

 • la respiració exigeix més esforços per part del malalt

Retraccions intercostals.

SÍMPTOMES D'EMERGÈNCIA:

Dificultat respiratòria intensa, llavis i cara de color blavós, ansietat severa, pols ràpid, sudoració, aleteig nasal, par respiratori transitòri, sensació d'opressió al pit, augment del diàmetre avant-posterior del tòrax, patró de respiració anormal: l'expiració és més llarga que la inspiració.

Tractament.

El tractament té com a objectiu evitar els al·lèrgens coneguts i controlar els símptomes amb medicaments.

Actualment, existeixen diversos medicaments pel tractament de l'asma:

 • medicaments antiinflamatoris

 • broncodilatadors

 • cromolin sòdic

 • aminofilina o teofilina

les persones amb asma lleu (atacs poc freqüents) poden utilitzar els inhaladors quan els sigui necessari. Les persones amb asma més greu (quan els símptomes tenen lloc, al menys, cada setmana) han de ser tractats amb antiinflamatoris, especialment corticoesteroides inhalats i amb broncodilatadors també inhalats. L'asma aguda severa requereix hospitalització, oxigen i medicaments intravenosos.

Un espiròmetre, dispositiu simple que mesura els volums pulmonars, es pot utilitzar a casa per revisar regularment el funcionament pulmonar. Aquest aparell ajuda a determinar el moment en què es necessita el medicament o per determinar quan la funció pulmonar s'està deteriorant en el cas que augmentin els símptomes.

Pronòstic.

L'asma és una malaltia que no té curació, però la majoria de les persones poden viure una vida normal amb una mica d'autocontrol i els medicaments apropiats.

Estadístiques.

L'asma afecta a 1 de cada 20 persones de la població total, però la incidència és de 1 en cada 10 nens.

ENFISEMA PULMONAR

Descripció de la malaltia.

L'enfisema pulmonar és una malaltia pulmonar que malmet els sacs aeris (alvèols), provocant que els pulmons siguin menys capaços d'expandir-se i de contraure's degut a una pèrdua d'elasticitat. Els alvèols no poden contraure's completament i, per tant, són incapaços d'omplir-se d'aire fresc i brindar una deguda ventilació.

El consum de cigarretes és la causa principal de l'enfisema. El fum del tabac i altres contaminants són considerats la causa de l'alliberació de substàncies químiques en els alvèols dels pulmons i dels danys a les parets alveolars. El mal empitjora al llarg del temps afectant l'intercanvi d'oxigen i de diòxid de carboni en els pulmons.

Símptomes.

Tos crònica

Coloració blavosa de la pell (causada per la falta d'oxigen)

Dificultat per respirar crònica

Sibilància

SÍMPTOMES ADDICIONALS ASSOCIATS A LA MALALTIA:

Aleteig nasal, anomalies en la visió, vertigen, manca de la respiració en forma temporal, ansietat, estrès i tensió, pèrdua de pes, mal de cap, impotència, fatiga, insomni, pèrdua de la memòria, malformacions en dits de les mans i dels peus, deteriorament de la capacitat de concentració.

Tractament.

Els medicaments usats per a la millora de la respiració són, entre d'altres:

 • broncodilatadors

 • diürètics

 • corticoesteroides

També es recepten antibiòtics quan es presenten les infeccions respiratòries. A les persones amb diagnòstic se les recomanen les vacunes de la grip i la pneumònia.

La disminució de l'espessor de les secrecions dels pulmons es poden millorar amb un consum adequat de líquids i amb la teràpia física del tòrax (el drenatge postural i el palmeteig toràcic).

Moltes persones utilitzen oxigen sota flux a casa i cal evitar l'aire contaminat i el consum de cigarretes.

TERÀPIA EXPERIMENTAL:

Per a tractar alguns pacients amb enfisema sever, actualment, s'està utilitzant una cirurgia experimental anomenada Reducció del pulmó. Durant aquesta operació, s'extreuen les porcions malmeses del pulmó permetent, d'aquesta manera, que les porcions normals del pulmó s'expandeixin completament i aprofitin l'augment de l'airejament.

Pronòstic.

El resultat és, generalment, bo per a les persones que abandonen el consum de cigarretes aviat. Al contrari passa amb les persones que tenen un dany pulmonar més extens, amb la probabilitat de presentar-se la mort degut a una insuficiència respiratòria o cardíaca.

Estadístiques.

La incidència d'aquesta malaltia és de 2 de cada 1000 persones.

PNEUMÒNIA

Descripció de la malaltia.

La pneumònia és deguda a una inflamació dels pulmons causada per una infecció.

Es tracta d'una malaltia severa molt comú. És produïda per diferents organismes i hi ha diferents tipus de pneumònia que es classifiquen des de lleu fins a mortal.

Dos tipus de pneumònia són: la pneumònia adquirida a l'hospital i l'adquirida a la comunitat. Les classes de pneumònia adquirida a la comunitat poden ser: la pneumònia pneumocòcita i la pneumònia
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar