Sociología y Trabajo Social


La seguritat vial


El Consell de Ministres aprovà el 23 d'octubre el Reial Decret pel que es modifiquen els articles 20 i 23 del Reglament General de Circulació reduïnt les taxes màximes d'alcoholèmia, permeses fins ara, per a conduir.

Així, la nova redacció dels mencionats articles rebaixa la taxa màxima d'alcohol en sang permesa per a conduir de 0,8 a 0,5 grams per litre o d'alcohol en aire espirat a 0,25 mil.ligrams per litre, per a la població general de conductors, i a 0,3 (o 0,15 mg/l en aire espirat) per als vehicles destinats al transport de mercancies superiors a 3.500 kg, viatgers, servici públic, escolar i de menors, mercancíes perilloses i servicis d'urgència. Igualment s'estableix la taxa màxima de 0,3 gr/l (o 0,15 mg/l en aire espirat) per als conductors de qualsevol tipus de vehicle durant els dos anys seguents a la obtenció del permis o licència que els habilita per a conduïr.

La modificació als mencionats articles entrará en vigor el pròxim 6 de maig. Fins llavors, la Direcció General de Tràfic emitirà una campanya informativa i de concienciació a través dels medis de comunicació per a donar a conèixer les noves taxes i els riscs de conduir sota els efectes de l'alccohol, encara que amb petites concentracions d'aquesta substància a la sang.

La seguritat vial es responsabilitat de tots. Incumbeix, en primer lloc, als poders públics, que asumeixen la responsabilitat de crear una normativa que unifique pautes de comportament, que tingui capacitat d'adaptació davant el que es una realitat en canvi constant i que és coneguda i compresa pels ciutadans.

Però és també responsabilitat dels ciutadans asumir la necesitat de respecte a dita normativa, el tendre un coneixement precís dels factors de risc que afecten el tràfic i l'actuar a partir d'una educació vial sòlida i responsable. Tots junts podem aconseguir els fonaments de la seguretat vial d'un mode clar, complet, senzill i directe.

L'aprovació de la llei de Baes sobre Tràfic, Circulació de Vehícles a Motor i Seguretat Vial en 1989, es la primera pedra a la construcció d'una nova normativa sobre la circulació i seguretat vial, adaptada als nous temps i necessitats.

Un any més tard, 1990, apareix la coneguda com a Llei de Seguretat Vial, amb les normes genèriques que, després han de desenvolupar-se i concretar-se en Reglaments. D'aquests ja estan en vigor els que regulen els seguents aspectes: Consell Superior de Tràfic i Seguretat de la Circulació Vial (òrgan de cordinació on están representats els sectors i administracions relacionades amb el tràfic i la seguretat vial), i els de Circulació, Procediment Sancionador, Vehícles Historics i conductors.

Resten encara per aparèixer, encara que tots están en tramitació: el de vehicles, Infracions, Sancions, Mesures Cautelars, Responsabilitat i Publicitat i el d'usos Especials de les Vies Públiques (proves deportives i transports especials). Per tant, per aquestes matèries, segueix vigent como numeroses modificacions, el Còdi de la Circulació de 1934.

Per últim, afegir, que també s'aplica a l'àmbit circulatori legislació sobre transports, industria i Segurs.

ELS PROBLEMES DE L'ALCOHOL

L'alcohol es una droga depresora del sistema nerviós que forma part dels hàbits socials.

Un cop s'ha pres com a beguda, passa a l'estòmac i al budell prim i ràpidament arriba a la sang. La major concentració d'alcohol a la sang es presenta després de 30 o 35 minuts d'haver estat ingerit.

La sang distribuieix l'alcohol per l'organisme i s'inicien els seus efectes tòxics. Fins i tot en petites quantitats, com que és un repressor del sistema nervios central, afecta el seu funcionament. Per aquesta causa fa disminuir les habilitats necessàries del conductor i també del vianant.

L'alcohol triga molt a desaparèixer de l'organisme (cada hora s'eliminen aproximadament 0,15 grams per litre de sang).

El fetge és l'únic responsable de metabolitzar-lo, ja que a través dels ronyons, pulmons i pell se n'elimina menys del 10%

L'índex d'alcoholèmia és la concentració d'alcohol a la sang. Una persona que té una alcoholèmia de 0,5 té 0,5 grams d'alcohol per cada litre de sang.

L'alcoholèmia depèn de la beguda que s'hagi près (quantitat i graus) i de la persona (sexe, corpulència…) A les taules s'indiquen els índex aproximats d'alcholèmia que presenta una persona segons el tipus de beguda.

L'alcohol deteriora la capacitat de conduir i augmenta el risc de tenir un accident.

No es pot predir amb exactitud la reacció d'una persona després de prendre una beguda alcohòlica. Hi ha moltes variables lligades al sexe, la salut, el pes, la constitució, etc.
Descargar
Enviado por:Daniel Aradas
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar