Historia


Historia

 1. CARACTERÍSICAS HUMANISMO

Utilización de linguas vernáculas, interese pola ciencia e o progreso técnico, interese pola cultura grecolatina.

 1. QUÉ CONTRIBUEU Á DIFUSIÓN DAS IDEAS HUMANAS?

A invención da imprenta axudou moito a distribuir estas ideas, tamén as academias e as universidades.

 1. EXPLICA 3 CAUSAS DA REFORMA PROTESTANTE

O luxo esaxerado, a falta de cultura dos eclesiásticos, e a compra/venda de cargos eclesiásticos.

 1. CITA AS PRINCIPAIS CORRENTES PROTESTANTES E OS SEUS FUNDADORES

Luterismo – Martín Lutero
Calvinismo – Xoan Calvino
Anglicanismo – Henrique XIII

 1. QUE FIXO A IGREXA CATÓLICA PARA FREAR OS PROTESTANTES?

Creou a compañía de Xesús, restableceu a inquisición, creouse a congregación do índice, e tamén o sometemento ó acto de fé.

 1. 3 CRENZAS CATÓLICAS E 3 PROTESTANTES

CATÓLICOS

PROTESTANTES

7 Sacramentos

2 sacramentos (bautismo e comuñón)

Veneración á virxe e os Santos

Os fieis non cren nin na virxe nin nos santos.

O culto está en mans de sacerdotes célibes

Son guiados por un pastor que pode contraer matrimonio

 1. QUE É UN MECENAS?

Tiñan moita cultura e interese polo arte e as letras. Os mecenas protexían os grandes artistas e as súas obras.

 1. CITA 5 ARTISTAS DO RENACEMENTO ITALIANO E UN EUROPEO E UNHA OBRA DE CADA UN

Donatello – San Xurxo Botichelli – O renacemento de Venus
Miguel Anxo – David Da Vici – a ultima cea

Tiziano – a bacanal

TEMA 2.
 1. A que lle chamamos monarquía autoritaria?

É cando todo o poder se concentra no monarca

 1. Explica a expansión territorial dos reis católicos
 • Conquistaron o reino de Granada
 • Incorporaron Navarra a Castela
 • Casaron ás súas fillas con monarcas portugueses e seus netos herdaron o Reino de Portugal.
 1. EXPLICA ALIANZAS MATRIMONIAIS DOS RRCC. QUE FINALIDADE TIÑAN? QUE PERMITIRAN NO FUTURO?

Co casamento de Fernando e Isabel xuntaron os reinos de Castela e Aragón. Casaron os seus fillos con monarcas doutros países (Portugal, Austria, gran Bretaña….) para lograr alianzas políticas.

 1. QUE FIXERON OS RRCC PARA LOGRAR A UNIDADE DO REINO?

Intentan crear un estado propio, con exercito propio

 1. CAL ERA O REINO CON MÁIS POBOACION NO S. XVI? CAL ERA A SÚA PRINCIPAL ACTVIDADE ECONÓMICA?

O reino de Castela || gandaría e exportación de la.

 1. CITA

Humanistas españois: Antonio de Nebrija, Luís Vives

Monumentos renacentistas: Fachada da uni. De Salamanca, Mosteiro do Escorial.

Escultor renacentista: Alonso Berruguete

Pintor renacentista: Luís de Morales (a virxe co neno)

TEMA 3.
 1. QUE BUSCABAN OS NAVEGANTES ESPAÑOIS E PORTUGUESES NAS SÚAS VIAXES DE EXPLORACIÓN?

Novas rutas a Asia e novas rutas das especias que controlar

 1. HOUBERA SIDO POSIBLE VIAXAR A AMÉRICA 200 ANOS ANTES? POR QUE?

Non porque non había barcos tan bos e pola ideoloxía da terra plana.

 1. A ONDE PRETENDÍA CHEGAR COLÓN? CANTAS VIAXES FIXO?

Á India. 4.

 1. QUE FOI O TRATADO DE TORDESILLAS?

Marcaba unha liña imaxinaria que establecía que ó leste do meridiano era portugués e u oeste español.

 1. CAL FOI O ERRO DE COLÓN?

Calculou mal o tamaño da Terra

 1. QUEN DOU A 1ª VOLTA O MUNDO? EXPLICA QUE RUTA SEGUIU

Foi Magallanes e El Cano. Saen de España cara África do sur, atravesa Filipinas onde morre Magallanes. El Cano cruza el Índico, bordea África e volta a Sevilla.

 1. CALES ERAN AS PRINCIPAIS CIVILIZACIÓNS PRE-COLOMBINAS. ONDE ESTABAN?

Todas estaban en Sudamérica. As Incas en Perú, as Mayas e as Aztecas en México.

 1. COMO FORON CAPACES DE DOMINAR OS ESPAÑOIS A MILLÓNS DE INDÍXENAS AMERICANOS?

Porque estaban moito máis capacitados, con máis cultura. Tiñan armas de fogueo e fogo, o que foi unha gran axuda.

 1. POR QUE MORRERON TANTOS INDIOS?

Polas abundantes enfermedades que lles afectaban sen ter medicamento algún e tamén porque estaban expostos a unha cruel exclavitude.

TEMA 4.
 1. EXPLICA OS TERRITORIOS QUE COMPOÑEN A HERENCIA DE CARLOS I E DE QUEN OS HEREDA

Materna: Castela, Coroa de Aragón, e os territorios italianos e as posesións americanas

Paterna: Países Baixos, Luxemburgo, e o Franco Condado. Posesións alemán dos Hasburgo e o título de emperador.

 1. EXPLICA UN DOS PROBLEMAS INTERNOS DE CARLOS I

A revolta das comunidades, xurdiron varias ciudades de Castela que protestaban pola política económica e a falta de respecto ás leis do reino

 1. EXPLICA TRES CONFLICOS EXTERIORES DE CARLOS I

-Enfrontouse a Francia e loitou co monarca Francisco.

-Guerras contra os turcos: amenazaba a zona do Danubio e do Mediterráneo

-Príncipes Alemáns: exposicións de Lutero (protestratismo).

 1. EXPLICA OS CONFLICTOS EXTERIORES DE FELIPE II

Continuou a guerra cos franceses, contra os turcos, ingleses e holandeses

 1. GOBERNAN DIRECTAMENTE FELIPE III E FELIPE IV?

Non, Gobernan a través dos validos (primeiros ministros)

 1. EXPLICA A POLÍTICA INTERIOR E EXTERIOR DO CONDE-DUQUE DE OLIVARES

Era o partido para exercer a hexemonía de Habsburgo en Europa e frear o protagonismo de Francia, por iso se mete una guerra dos 30 anos.

 1. QUE PASOU Á MORTE DE CARLOS II?

Morreu sen descendencia o que fixo un gran conflicto sucesorio entre partidarios do candidato francés e do austríaco. Gañou o francés

 1. QUE CARACTERIZA Á ECONOMÍA DO S. XVII?

Unha forte recesión demográfica xeral en Europa, pero de especial gravidade nos reinos hispanos.

TEMA 5.
 1. QUE É O MERCANTILISMO?

Un novo sistema económico que defendía a riqueza dun país: sustentábase levándo metáis preciosos.

 1. EXPLICA COMO ERA A SOCIEDADE E A POBOACIÓN EUROPEA NO S. XVII

A poboación europea mantívose estancada ó longo do XVII. O baixo crecemento era causa da alta mortalidade ocasionada pola peste bubónica e fortes fames negras. A sociedade estamental era moi ríxida

 1. CARACTERÍSTICAS DO COMERCIO INTERNACIONAL NO S.XVII

A ruta dos metáis preciosos (propiedade dos españois). A ruta das especias (dos portugueses). Co tempo os ingleses e holandeses fanse co control.

 1. QUE É O ABSOLUTISMO?

Os reis teñen o poder absoluto e considéranse representantes de Deus na Terra.

 1. ESCRIBE UNHAS LIÑAS SOBRE O REI LUÍS XIV DE FRANCIA.

Foi un monarca absoluto, que reinou en Francia e construiu o palacio de Versalles

 1. EXPLICA TRES CARACTERÍSTICAS SOBRE A ESTÉTICA BARROCA.

Movemento con formas curcas, cóncavas e convexas.

 • A luz e a cor para crear as formas
 • O realismo nas representacións.
 1. CITA

Arquitecto español: Churriguesa

Escultor español: Gregorio Fernández

Pintor español: Velázquez.

Arquitectos italianos: Bernini (a columnata de San Pedro do Vaticano) e Berromini (san carlos das 4 fontes e Sta. Inés).

 1. QUE É E CANDO O SÉCULO DE OURO DA PINTURA ESPAÑOLA?

Século XVII. A pintura tivo un gran desenvolvemento en España.

 1. QUE E A TEORÍA HELIOCÉNTRICA E QUEN A ELABOROU.

Creouna Galileo e trata de que se cree que todo vai ó redor do sol
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar