Medicina


Hipertensió arterial


6-QÜESTIONARI

Carta explicativa als pares.

El nostre centre participa en un estudi realitzat per estudiants de medicina de la UdL, sobre la prevalença de la HTA (Hipertensió Arterial) en nens de 1º-3º ESO.

El proper dia __/__/99 el seu fill/a participarà en una recollida de dades que permetran la realització d´aquest estudi.

Es mesurarà: pes, alçada i TA (Tensió arterial). Es molt important que el seu fill/a presenti aquesta butlleta, amb les següents qüestions contestades per vostés (pare, mare, tutors) per poder correlacionar la presència d´HTA (Hipertensió Arterial) en nens amb els antecedents familiars.

Nom de l´alumne: _______________________________

Curs: ________

-Ha estat vostè, pare, diagnosticat d´HTA? SI ð NO ð

-Ha estat vostè, mare, diagnosticada d´HTA? SI ð NO ð

-Ha estat el seu fill/a diagnosticat d´HTA? SI ð NO ð

Signatura dels pares:

------------------------------

Agraïm la seva col·laboració, atentament:

La direcció.

9. PLANIFICACIÓ DE L´ANÀLISI DE DADES

9.1. Descriptiu

-Per les variables qualitatives (Hipertensió, antecedents personals, familiars, sexe, obesitat, sobrepès) es caracteritzaran mitjançant el càlcul de proporcions per a cada categoria amb els seus intervals de confiança (IC) del 95%.

-Per les variables quantitatives (Edat, pes, alçada, índex de massa corporal, tensió arterial sistòlica, tensió arterial diastòlica) es calcularà la mitjana i la desviació estàndard (DE).

9.2. Analític

-La relació de la variable dependent (Hipertensió si/no) amb la resta de variables qualitatives independents de l´estudi s´estudiaran amb el paràmetre Odds Ratio (OR) amb el seu interval de confiança del 95% i la prova estadística

de ð2 acceptant un nivell de significació del 0'05.

-La relació de la variable dependent (Hipertensió si/no) amb la resta de variables quantitatives independents de l´estudi (Index de massa corporal, edat, pes, alçada, tensió arterial sistòlica, tensió arterial diastòlica) es determinaran mitjançant la prova T de Student de comparació de mitjanes, acceptant també un nivell de confiança del 0.05.

-Es farà un estudi estratificat per cada grup d´edat en relació a les variables.

BIBLIOGRAFIA

(1) Genova, R et altri: Arterial Hypertension in Childhood. Study of a school population. Pediatria Medica e Chirurgica.

(2) Gerber ZR. Zielinsky P.: Risk factors for atherosclerosis in children: an epidemiologic study. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 69(4):231-6 pp, 1997 Oct.

(3) Stepa Soto, MR et altri. Presión arterial en adolescentes. Anales españoles de pediatría 22(5): 378-82, 1985 Abr.15.

(4) Josep

(5) Chamontin, B et altri: Blood pressure measurements and left ventricular mass in youny adults with arterial hypertension screened at highschool check-up. Journal of human hypertension.

(6) Estudio longitudinal de crecimiento, curvas de 0 a 15 años. Instituto de investigación sobre crecimiento y desarrollo.

(7) Manual práctico para la prevención de las enfermedades cardiovasculares desde la infancia.

INDEX

1.- ANTECEDENTS

2.- OBJECTIU DE L´ESTUDI

3.- COMPONENTS DE LA INVESTIGACIÓ

4.- DADES A RECOLLIR

5.- PLANIFICACIÓ DE LA RECOLLIDA DE DADES

6.- QÜESTIONARI

7, 8.- PARTICIPANTS DE L´ESTUDI I MIDA DE LA MOSTRA

9.- ANÀLISI ESTADÍSTICA I EPIDEMIOLÒGICA

ANEXES

BIBLIOGRAFÍA

MIDA DE LA MOSTRA n = Zð x (p x q)/e2 = 1'962 x 0'52/0'032 =1'067'11

SISTEMA DE MOSTREIG Sistematic (1 de cada 3)

INSTITUT

1º ESO

2º ESO

3º ESO

TOTAL

Guindavols

61

67

58

186

J.Lladonosa

88

88

106

282

Ronda

88

92

79

259

Santa Anna

53

57

55

165

El Carme

32

27

33

92

Episcopal

83

104

106

293

Arabell

27

16

25

68

432

451

462

1345

-Al aumentar la mida de la mostra, aumenta també la mida del estudi.

PARTICIPANTS DE L´ESTUDI

Criteris d´inclusió: els nens diagnosticats previament d´HTA seran inclosos en el grup d´hipertensos directament.

Si la primera mesura de TA és dins el concepte d´HTA, es tornarà a mesurar mitja hora més tard i es realitzaran la mitjana aritmètica dels dos valors de TA sistòlica i diastòlica respectivament

anexe

INSTITUTS DE SECUNDARIA A LA CIUTAT DE LLEIDA

Gili i Gaya

Màrius Torres

Guindàvols

Joan Oró

Caparrella

J. Lladonosa

M.Montsuar

Torrevicens

Ronda

M. Rubies

Annunciata

Santa Anna

Maristes

Lestonnac-Ens

El Carme

Sagrada Familia

Mater Salvat

Episcopal

Les Heures

Mirasan

Arabell

RECOLLIDA DE DADES

-CENTRE:____________________________

-CURS:_______

-NOM ALUMNE:______________________________________

-SEXE: NOI ð NOIA ð

-DATA DE NAIXEMENT:__________

-TALLA:_________m.

-PES:________Kg.

-IMC (pes/talla2):________

-OBESITAT: SI ð NO ð

-TA:

1ª MESURA SISTÒLICA________ DIASTÒLICA________

2ª MESURA SISTÒLICA________ DIASTÒLICA________

-ANTECEDENTS:

HTA EN PARE SI ð NO ð

HTA EN MARE SI ð NO ð

HTA EN PARTICIPANT SI ð NO ð

HTA SI ð NO ð

OBESITAT SI ð NO ð

ANTECEDENTS SI ð NO ð
Descargar
Enviado por:Fannigirl-lli-garfield
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar