Varios


Guerra civil española (1936-1939)


LA LENTA RECUPERACIÓ DE LA CONSCIENCIENCIA

NACIONAL DE CATALUNYA.

Opocició va ser molt forta, lluitaven per, -democracia -sobirania

-4 fets politics importants: 1. El fet del palau de la musica

2.Oposició política obrera-> PSUC(partit soci. Unificat català)

3.Societat civil catalana es anti-franquista , moviment de renovació

pedajogica de Rosa Senat. 4. Assemblea de catalunya (7 nov 71)

Calia enderrocar la dictadura i creuar un sistema democràtic

1969->Comissió coordinadora de forces politiques de catalunya

7 nov 71 nei assemblea de Cat. A la parroquia de ST.agusti

-llibertat - amnistia - estatut d'autonomia. Des 73 empresonats

113 delegats de l'assemblea de catalunya 20 nov 75->mort

FRANCO 22nov 75 corts proclama succesor de franco a juan

carles I com a rei, mesos despres tornarà la democracia i

l'estatut d'autonomia

La INSTICIONALITZACIO DEL NOU REGIM

Regim-> concentra tots els poders a mans de FRANCO

Cap de govern. Era un dictador, el seu regim dictadura.

-Etapes per la institucionalització.

1ª 39-42 Franco s'identifica amb els feixismes (Hitler i Mus)

La 2ª G. Mundial es faborable als alemanys.

7 lleis fonamentals del Regim- LEY CONSTITUTIVA DE

LAS CORTES-FUERODE LOS ESPAÑOLES (45)-LEY DE

REFERENDUM(45)- LEY DE SUCESION A LA JEFATURA

DEL ESTADO. El franquisme es basava a) concentració de

Poder a mans del dictador b) Politica de distribució de carrecs

Entre vencedors c) corrupció a l'administració d) censura

Fets durant laRepublica d'esquerres

-17 abril 31->es restaura la generalita -20 juny 31->

ja tenen redactat ESTATUT DE NURIA -2 agost 1931->

referendum sobre l'estatut-> aprovat massivament pels catalans

-Les Corts espanyoles van analitzar l'Estatut, el van retallar

i finalment va quedar aprovat Edat mitjana-> Catalunya a estat

-Durant els austries-> Catalunya deixa de ser un Estat i forma part

de l'imperi -Decret de nova planta (1916) -> Dissolució de la

Generalitat i catalunya provincia -1914-25-> apareix Mancomunitat

Catalana -17 abril 31 ->2ª Rep-> restableix Generalitat

-1abril 1939 pérdua de la Generalitat durant el franquisme- 29 set.

77->restablexi generalitat fins ara.

A.Situació economica. **Demografia:

1930-> 2,8 mil/h -50% treballadors en la industria -Inmigrants->Murcia

**Industries: petites i mitjanes empreses. **Societat: Molt conflictiva .

Inestabilitat política **Economica: 1930-> efectes crack 29, depressió

economica, no afecta igual als sectors -La industria textil no ho va sentir

bona, sector metal·lurgic i agricola si que van sofrir la crisi -Paral·lisi de la

inversió empresarial. B) Forces polítiques i socials ESQUERRES: -ERC -

USC -BOC -CNT -FAI -PSOE -PCE -UNIO RABASSAIRE.

DRETES: -Lliga regionalista(1901) 1923->lliga catalana -institut agricola

Català de S Isidre (propietaris terres) CENTRE: -VOC (1931)

C) Conflicte rabassaire(1930-34) -els rabassaires tenien contractes limitats

(contractes de parceria a rabassa morta) espeara de la REP. Que els donés

les terres que treballava -Abril del 34 (república dretes, 28 nov 1933 el 16

febrer 1936 el parlament català aprova una llei a favor dels rabassaires. -Els

propietaris es van oposar i van recorrer a Madrid al TRIBUNAL DE GARA-

NTIES CONSTITUCIO. el qual va anular la llei. D) Revolució d'octubre o

fets del 6 octubre 74: -4 octubre 34, el cap de govern de la R. Dretes LERROUX

, va anunciar la entra da en el govern de 3 ministres més de la CEDA: .-Ugt va

convocar una vaga general -Vaser a ASTURIES on va tenir lloc una insurreció

armada formada pels (obres, anarquistes, socialistes) -A catalunya, 6 octubre 34,

presd. De la genera. COMPANYS, proclama l'estat català -El resultat, l'exercit

de la Rep. De dretes, empresona a COMP. I suprimeix generalitat. -A causa de

l'escandol de l'estraperlo va provocar per part A. Zamora la convocatoria de les

seves eleccions, 16 febrer 1936, guanya FRONT POPULAR, 18 juliol 36, G. CIVIL.

Les realitzacions de la catalunya a tonoma. 1. Llei pe organitzar i consolidar el

poder autonom 2. Crear una doctrina social progressiva 3. Divisió comarcal de

Catalunya 4. Polotica d'urbanisme molt progressista 5. En el camp educatiu.

Republica d'esquerres (29 juny 1931- 18 nov 1933)

Te un programa reformista: a)problema agrari, Llei reforma Agraria->

expropia latifundis no conreats dels amos i es reparteix entre camperols

b)millora nivell de vida dels treballadors urbans-> mesura social

c) Modernitzar l'exercit, llei Azaña redueix nombre d'oficials->

retirar-se amb la paga d) Separació Esglesia-Estat, l'esclaty serà laic

e) Concedira l'estatut d'autonomia a Cat. -Problemes: - Descontent dels

terratinents, esglesia, exercit, camprols sense terra -Criss economica

mundial, efectes crack 29 arribenm a espanya en el 1930 -Massa reformes

a l'hora en tant pocs temps, fortes ensiona socials i politiques.

La guerra civil: FETS: A) insurrecció de 18 De juliol 1936.

Cop d'estat de totes les capitanies militars que es dirigien cap

a Madrid per fer caure la Republica. 1. 17 juliol es sublevaria

FRANCO a Africa i passa l'estret de gibraltar. 2. El 18 de juliol

es subleva la resta de capitanies i tots anirien cap a Madrid. -tot

hauria de ser dirigit per Sanjurjo (estava desterat a LISBOA, sera

substituit pel general MOLA -Els rebels es van apoderar de

Navarra, Sevilla, Oviedo, Castella lleó i Aragó B) Insurrecció a

Catalunya: -Llano de la Encomienda: va ser fifel a la Republica;

també la guardia d'analt i la guardia civil. .Els rebels van fracasar

despres de ser vençuts a les drassanes Digmel, Plaça catalunya

El dia 19, va arribar general ODED de mallorca perdirigir le

sublevació i es va haver de rendir.Causes de la Guerra Civil:

1. la tradició de pronuciaments de cops d'estats 2. El rebuig de la

política reformista de la republica 3. La redicalització política

ideoligica i psicologica 4. La aparició dels feixistes 5. La influéncia

del comunisme del URSS i PSOE 6. La influéncia de l'anarquisme

7. Tensions esglesia estat durant la 2ª Republica 8. Cop d'estat del

general Sanjurjo (va fracassar) 9. Brutal repressió de la rebel·lio obrera

d'asturies 10.La insurrecció militar de FRANCO i d'altres contra el

govern de la republica 11. Recel de nacionalismes: Catalunya i el Pais

Basc tenia estatuts Fases de la guerra civil: 1. FASELes principals

Industries a mans de la república -La iniciativa de la guerra sempre

va estar per part dels soldats -17 juliol subleven les tropes d'africa

2.FASE: Batalles de nord, biscaia, santander, oviedo -Els republicans

van ser ajudats pels voluntaris de les BRIGADES INTERNACIONALS

3 FASE: Sublevats van ocupar Terol, al 38, li van avançar pelriu segre

cap a Lleida, van arribar a la Mediterrania -La Batalla de l''bre del julios

novembre 38 4FASE El febrer del 39, els sublevats entre a Barcelona,

tota Catalunya també -28 de març Madrid es va rendir -31 març Alacant

es rendeix -1 abril Franco proclama la fi de la guerra.

La guerra civil: FETS: A) insurrecció de 18 De juliol 1936.

Cop d'estat de totes les capitanies militars que es dirigien cap

a Madrid per fer caure la Republica. 1. 17 juliol es sublevaria

FRANCO a Africa i passa l'estret de gibraltar. 2. El 18 de juliol

es subleva la resta de capitanies i tots anirien cap a Madrid. -tot

hauria de ser dirigit per Sanjurjo (estava desterat a LISBOA, sera

substituit pel general MOLA -Els rebels es van apoderar de

Navarra, Sevilla, Oviedo, Castella lleó i Aragó B) Insurrecció a

Catalunya: -Llano de la Encomienda: va ser fifel a la Republica;

també la guardia d'analt i la guardia civil. .Els rebels van fracasar

despres de ser vençuts a les drassanes Digmel, Plaça catalunya

El dia 19, va arribar general ODED de mallorca perdirigir le

sublevació i es va haver de rendir.Causes de la Guerra Civil:

1. la tradició de pronuciaments de cops d'estats 2. El rebuig de la

política reformista de la republica 3. La redicalització política

ideoligica i psicologica 4. La aparició dels feixistes 5. La influéncia

del comunisme del URSS i PSOE 6. La influéncia de l'anarquisme

7. Tensions esglesia estat durant la 2ª Republica 8. Cop d'estat del

general Sanjurjo (va fracassar) 9. Brutal repressió de la rebel·lio obrera

d'asturies 10.La insurrecció militar de FRANCO i d'altres contra el

govern de la republica 11. Recel de nacionalismes: Catalunya i el Pais

Basc tenia estatuts Fases de la guerra civil: 1. FASELes principals

Industries a mans de la república -La iniciativa de la guerra sempre

va estar per part dels soldats -17 juliol subleven les tropes d'africa

2.FASE: Batalles de nord, biscaia, santander, oviedo -Els republicans

van ser ajudats pels voluntaris de les BRIGADES INTERNACIONALS

3 FASE: Sublevats van ocupar Terol, al 38, li van avançar pelriu segre

cap a Lleida, van arribar a la Mediterrania -La Batalla de l''bre del julios

novembre 38 4FASE El febrer del 39, els sublevats entre a Barcelona,

tota Catalunya també -28 de març Madrid es va rendir -31 març Alacant

es rendeix -1 abril Franco proclama la fi de la guerra.
Descargar
Enviado por:Jordi Cerro
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar