Imagen, Audiovisuales y espectáculos


Golfus de Roma; Richard Lester


Fitxa d´analisi

1-Director de l´obra: Richard Lester.

2-Personatges principals. Descriul-los en unes quantes línies:

-Senex: es el pare de hero, vellet i amb el pel canós, es molt blanquet de pell.

- Hero: Jove, moreno-rubiet pell blanqueta, primet i inocent, enamorat de phelia.

-Pseudolus: es el protagonista, moreno pell oscura i amb panxeta, es el que el lia tot, enamorat de la dona silenciosa.

-Hysterium: es moreno amb els cabells rizats, es el que prepara les pozimes.

-Lycus: es el traficant de dones, es primet i amb molt poc de cabells

-Erronius: un vell que torna a la seva casa després de molt de temps, ha perdut als seus dos fills.

-Miles Gloriosus: el capità, fill de Erronius moreno, forçut i amb mandat

-Phelia: una de les dones de Lycus, bella, amb cabells llargs y rojencs-rubiets, enamorada de hero

-La dona silenciosa: guapa primeta amb mamelles…enamorada de Pseudolus

-La mare: cabells negres i la cara pinta blanquísima

3- Resum argumental de l´obra:

Dos romans rics (la mare i Senex) tenen esclaus, entre ells es troba Pseudolus, que es un esclau que sempre vol tindre la llibertat.

Lycus es un traficant de dones, te hermoses dones on les educa i deprés les ven a gent amb diners.

Hero el fill de Senex esta enamorat de Philia una bella doncella que arriba a casa de Lycus. Per aconseguirla li diu a Pseudolus que le dona la llibertat si compra a Philia, i Pseudolus per tal d´aconseguir la seva llibertat farà lo que faja falta.

Per un altre lloc Senex i la mare es van cap a la casa de la mare de ella i Senex com que no vol anar trenca la estatua que tenia que dur-li a la seva mare. Senex no te un altre remell que tornar que es lo que ell volìa aconseguir.

La bella doncella de la qual esta enamora Hero esta vengada al capità Milis gloriosus. Philia esta enamora de Hero però si es vengada te que complaer al seu capità.

Erronius esta buscant als seus dos fills una dona i un home, ell porta una anell que els seus dos fills duen, només hi han 3 com eixe que son els que porten ells.

Hysterium es el altre esclau però ell te més poder que Pseudolus. El capità arriba a la ciutat i pregunta per la seva doncella li dicen que a mort per la peste per qué ella no vol anar-se amb ell per qué va destruir el seu regne.

Al final el capità i Philia són germans i Hero es queda amb ella la familia de Erronius per fí es reuneix i Pseudolus es quedà amb la dona silenciosa de la qual estava enamorat

4-Espai i temps:

-Espais on ocorre l´acció: en Roma

-Temps on ocorre l´acció:

5-Moments que ha hagut espectacle teatral:

Quan els personatges canten cançons i per la montona de dialegs que tenen

6-Opinió personal:

Ha segut una película molt interesant amb les cançons i histories gracioses sobre pseudolus

7-Fes una xicoteta adaptació:
Descargar
Enviado por:Cynthia
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar