Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Geodinámica interna


Tema 2: geodinàmica interna i sistemes i volcans/plecs i falles.

 • Escorça (oceánica i continental)

   • És la capa més superficial i més fina de la Terra

   • Està formada per oxígen, silici, Fe, Al; que es el component més abundant.

   • Té un paper fonamental a la dinàmica de la Terra i en manteniment de la biosfera.

   • S´hi distingeixen : a) Escorça oceànica b)Escorça continental

  a) L´escorça oceánica es troba a nel fons de les zones més profundes dels oceans.

  b) L´escorça continental es troba en le zones emergides del planeta i a les zones submergides d´alguns continents.

  Esquema capes externes:

  E.continental:

  • Formada principalment per granit .

  • Ocupa el 47% de la superficie terrestre.

  • Gruix: oscil·la entre 25-70 km.

  • Densitat= 2´5g/cm

  E. oceánica:

  • Formada principalment per basalt.

  • Ocupa un 53% de la superficie terrestre.

  • Gruix: oscil·la entre 6-12 km.

  • Densitat = 3 g/cm

 • Mantell (superior e inferior)

 • - És la capa situada debaix l´escorça i s´estén fins a l´interior de la Terra.

  - Té un gruix d´uns 2900 km.

  - Està format per oxigen, Si, Mg, Fe.

  - Podem distingir entre:

 • Mantell superior:

 • - Gruix de 1000 km.

   • està format per roques en estat sòlid.

   • Entre els 75-400 km de profunditat hi ha l ´ASTENOSFERA (té un comportanent més plàstic)

   • Mantell inferior:

    • composició homogènia (ric en Si, Fe i Mg)

    • arriba fins al 2900 km.

    • Nucli (intern i extern)

    • - És la part més intensa del planeta.

     - S´estén des dels 2900 km fins al centre de la Terra.(a 6371 km de profunditat)

     - Està format per Fe, Ni.

     - S´hi poden diferenciar 2 zones:

      • Nucli intern (*)

      • Nucli extern (#)

     (*) ->Es troba en estat sòlid

     (#) ->Es troba en estat líquid

     ->Es situa entre els 2900-5100km de profunditat.

    • Astenosfera

      • És la capa superficial del mantell on hi trobam el MAGMA (conjunt de roques a uns 100ºC)

      • Els moviments i fenòmens que aqui es produeixen determinen l´activitat interna de la terra: terratrèmols, vulcanisme, formació de serralades i deriva de continents.

     Esquema de les capes terrestres:

    • Wegener i la deriva dels continents.

    • En Wegener presenta la teoria de la deriva dels continets i afirma que els continents, tals com es coneixen ara, estigueren units fa uns 200.000.000 d´anys. I que costituien un sol bloc anomenat Pangea. La Pangea a conseqüència de grans trencaments es va dividint en fragments que vàren anar separant-se. Alguns dels continets a la deriva vàren col·lisionar i originaren les serralades. Per demostrar aquesta teoría es va basar en: dades geográfiques, dades paleontològiques i en dades tectòniques.

     Esquema deriva dels continents:

     a) Fa 250 millions d´anys hi havia un sol

     continent anomenat Pangea.

     b) Aquesta configuració va existir fins fa 200 millions d´anys. I després va fragmentar-se i va originar dues porcions:

     -Lauràsia: formada per:

     -a. Nord Amèrica.

     -b. Euràsia (sense la península de la Índia)

     - Gondwana: formada per:

     a. Sud Amèrica

     b. Àfrica

     c. Índia

     d. Austràlia

     e. Antàrtida

    • Nova Zelanda

    • Aquestes dues porcions estan separades per el Mar de Tetis.

     c) Lauràsia es va dividir i separar en:

     1) Amèrica del Nord.

     2) Euràsia.

     Gondwana s´ha fragmentat per donar:

     • Amèrica del Sud.

     • Austràlia- Antàrtida.

     • Àfrica.

     • Índia.

     d) Gondwana s´ha separat per donar:

     -> A.S

     -> Àfrica(A)

     -> Índia (I)

     ->Antàrtida- Austràlia (encara no s´ha separat)

     e)

    • Proves geogràfiques

    • Wegener observà que els controns actuals dels continents, sobretot els d´Àfrica I els d´Amèrica del Sud, encaixen com les peces d´un trencaclosques.

     De la mateixa manera encaixen les vores del mar Roig i Madagascar amb la costa africana.

    • Proves paleontològiques.

    • Els fòssils indiquen que fa uns 350 millions d´anys la fauna I la flora d´Àfrica, d´Amèrica del Sud, de la Índia i d´Austràlia coincidien; això vol dir que en aquella època, aquests continenents devien estar units formant Pangea on habitaven totes aquestes espècies que ara trobam fossilitzades.

    • Tectònica de Plaques.

    • La teoria de la tectònica de plaques estableix que la part sòlida està formada per un nombre reduït de plaques rocoses que són les que es mouen contínuament; desplaçant-se lentament com un bloc rígid sobre l´astenosfera.

     Segons l´estructura distingim:

     • Paques continentals o mixtes

     • Plaques oceàniques

    • Plaques continentals i oceàniques (Exemple)

    • Plaques continentals: només tenen escorça continental, es a dir, inclouen els contienents. Exemple: Placa euràsica.

     Plaques mixtes: tenen escorça continental i oceánica, per tant inclouen els continets i una part dels oceans. Exemple: placa Nord- Americana.

     Plaques oceàniques: només tenen escorça oceánica, per tant, es trobaran als oceans. Ex: placa pacífica.

    • Límits de plaques.

    • Són on tenen lloc la major part dels processos interns de la Terra (volcans, terratrèmols, etc). El moviment entre les plaques té velocitats que oscil·len entre 1 i 12 cm per any.

     El sentit del desplaçament origina 3 tipus de límits. DIVERGENTS, CONVERGENTS, TRANSFORMANTS.

    • Límits divergents.

    • Tenen lloc quan dues plaques es separen, lo qual facilita el trencament o la fracturació dels continents i es forma l´escorça oceánica.

     També s´anomenen limits constructius.

    • La subducció.

    • La subducció té lloc quan una placa litosfèrica s´introdueix per davall d´una altra. La fricció entre les plaques és l´origen d´alguns terratrèmols (ja que l´augment progressiu de la temperatura permet la fusió de les roques i l Aparició de l´activitat sísmica).

    • Falla San Andrés

    • Està a Califòrnia. És la zona de confluencia de dues plaques:

     -> Nord- Americana -> Pacífica.

     Es produeix degut al desplaçament de les plaques:

     -> Nordamericana cap al sud.

     -> Pacífica cap al nord.

     Això genera una forta fricció que dóna lloc a una intensa activitat sísmica.

    • Dorsals oceàniques.

    • Són enormes serralades de milers de km disposades a les zones centrals dels oceans.

     La part més alta de la dorsal té una doble cresta que l´eix central, la qual constitueix una obertura per on emergeix el magma i provoca una activitat volcànica lenta però constant.

     El material que és basàltic i quan es refreda es transforma en escorça oceànica.

    • Fosses oceàniques.

    • Són llargues depressions que poden fer 10 km de profunditat i milers de km de longitus.

     Es troben en els marges dels continents i d´alguns arxipèlags.

     En les fosses es destrueixen l´escorça oceànica.

    • Corrents de convecció.

    • Per explicar el moviment de les plaques litosfèriques s´usen els corrents de convecció, ja que es produeixen en qualsevol fluid que està en contacte amb un focus de calor.

     La calor fa que els materials puguin(és a dir, es translladin horitzontalment prop de la superfície ) i que baixen en refredar-se.

     Així es forma un corrent cíclic que empeny les plaques.
  Descargar
  Enviado por:RySky
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar