Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Fonts d'energia


TEMA 1 ENERGIA I FONTS D'ENERGIA

1.-Explica, amb les teves paraules que vol dir energia.

L'energia és un concepte de la ciència i la seva conservació constitueix un dels principis bàsics de la Termodinàmica.

Des d'un punt de vista material. L'energia no és res que és pugui definir. Un sistema te energia quan pot realitzar un treball. L'observació directa indica que l'energia, tot sent única, pot presentar-se en diverses formes capaces de transformar-se unes en altres

2.- Quins elements absorbeixen l'energia per convertir en un treball útil?

Les maquines de combustió absorbeixen la gasolina o el gasoil per convertir-lo en un treball útil.

3.- Quines va ser la principal causa de la gran demanda de carbó a finals del segle XIX?

La principal causa d'aquesta demanda va ser provocada per la revolució industrial “utilització de la màquina de vapor”

Principals centrals de carbó que existeixen a Espanya:

Central

Província

Combustible

MW

Ponts de Gª Rdez

La Corunya

Lignit pardo

1.400

Compostel·la

Lleó

Hulla i antr.

1.312

Teruel

Teruel

Hulla subb.

1.050

Abonyo

Astúries

Hulla

903

Soto de Ribera

Astúries

Hulla

672

La Robla

Lleó

Hulla

620

Narcea

Astúries

Antracita

569

Meirama

La Corunya

Lig. pardo I hulla

550

Litoral d'Almeria

Almeria

Hulla

550

Els Barris

Cádiz

Hulla

550

4.- Quines maquines van revolucionar el consum de derivats del petroli?

Les maquines de combustió interna.

5.- Quines creus que són els principals avantatges que van fer substituir el carbó pel petroli com a principal font energètica al món?

El petroli tenia més energia que el carbó, i del petroli se'n poden fer molts derivats.

Principals centrals espanyoles que consumeixen derivats del petroli:

Central

Província

MW

Castelló

Castelló

1.083

Santurce

Vizcaya

936

Escombreres

Múrcia

858

Algeciras

Cádiz

753

Aceca

Toledo

627

Sabón

A Corunya

470

Jinamar

Les Palmes

416

Cristòfol Colon

Huelva

378

Badalona II

Barcelona

344

Candelaria

Sta Cruz Ten.

332

6.- Creus que podem obtenir l'energia elèctrica directament de la naturalesa? Què s'ha de fer per obtenir-la

No, perquè l'energia elèctrica s'obté de les energies primàries.

7.- Classifica les fonts d'energia que podem considerar com “tradicionals”

 • Segons la seva naturalesa:

 • Primàries: Hidràulica, Solar, Eòlica, Maremotriu, Biomassa.

  Secundaries: Elèctrica.

 • Segons les reserves:

 • Renovables: Hidràulica, Solar, Eòlica, Maremotriu, Biomassa.

  No renovables: Carbó, Petroli. Gas natural, Geotèrmica, Nuclear.

  8.- Quines són les fonts d'energia que poden considerar com “tradicionals”

  La Hidràulica i l'Eòlica.

  9.- Explica alguna aplicació del vent i de l'aigua que va ajudar als pobles antics.

  Energia

  La història ens mostre que hi existien els molins de vent a l'antiga Pèrsia, Iraq, Egipte i Xina.

  Aprofitaven el vent per moure màquines, amb uns molins d'eix vertical que figuren n'obres geogràfiques del segle V a. de C.

  A l'antiguitat, es va reconèixer que l'aigua que flueix des de un nivell superior a un altre inferior, posseeix una determinada enèrgica cinètica susceptible de ser convertida en treball, com demostren els milens de molins que al llarg de l'historia van ser construïts a la ribera dels rius

  TEMA 2 FONTS D'ENERGIA RENOVABLES: ENERGIA EÒLICA.

  1.- Quina va ser la primera aplicació del rotor horitzontal? Quin era el problema d'aquestes construccions?

  Les primeres aplicacions foren per moldre el blat i altres; el principal problema d'aquest era “la direcció del vent” depèn de com bufava el vent funcionaven o no.

  2.- quines són les energies renovables que es poden considerar “alternatives”?

  Hidràulica. Solar. Eòlica. Biomassa. Maremotriu.

  3.- Com es diuen els sistemes actuals que aprofiten l'energia del vent per fer girar un rotor, en general? I per generar elèctrica?

  Les Aeroturbines, i els Aerogeneradors

  4.- Ja hem vist que la potència generada és en Watts; omple el quadre segons les unitats

  Watts

  KiloWatts

  MegaWatts

  1000

  1

  0,001

  10000

  10

  0,01

  30000000

  30000

  30

  300000

  300

  0,3

  5.- Descriu el tipus de generador vertical

  Hi ha el Savoriw Hi el Darrieu

  6.- Quins tipus de sistemes d'orientació perpendicular al vent dels aerogeneradors coneixes?

  Sistemes d'autogir.

  7.- Com funciona el sistema de regulació de velocitat incorporat a les pales?

  Amb aerofrens: controlen la velocitat de rotor, evitant fluctuacions produïdes per la velocitat del vent

  8.- Quina funció bàsica fa la transmissió dins de la carcassa dels aerogeneradors?

  La transmissió es utilitzada per augmentar la velocitat del gir del rotor, per poder accionar un generador de corrent elèctrica, és un multiplicador, col·locat entre el rotor i el generador.

  9.- Respecte de quina variació és especialment sensible un aerogenerador

  La variació del sentit de vent i la seva velocitat.

  10.- Com solucionem avui dia el problema de la pregunta 9?

  Fent parcs eòlics, ficant molts aerogeneradors

  Parcs com: Malpica, per la costa del nord, debut a l'alt nivell del vent existent en aquesta zona.

  TEMA 3 CENTRALS SOLARS: (DCS) O (CRS)

  CENTRAL SOLAR AMB TORRE CENTRAL (CRS).

  Una central solar del tipus, torre central, està formada per un conjunt de miralls denominats heliòstats) que es troben situats de forma regular sobre el terreny al voltant d'una torre a la que es troba allotjat un sistema receptor. Aquest posseeix una caldera on hi ha un fluid que deixa ficar en marxa el cicle tèrmic estudiat.

  Els miralls concentrant la radiació solar sobre el sistema receptor, calentant el fluid. Aquest, a la mateixa vegada, converteix en vapor l'aigua -o un altre líquid- que circula per una seria de conductors que formen el denominat circuit de conversió de l'energia calorífica a energia elèctrica. Els miralls porten incorporat un sistema que els deixa seguir automàticament la trajectòria del Sol, garantizant així que la incidència dels raigs d'aquest sobre els heliòstats, que es l'adequada per un aprofitament eficaç de la radiació solar.

  TEMA 4 CENTRALS SOLARS FOLTOVOLTAIQUES.

  1.- Fes l'esquema general d'una central generadora fotovoltaica amb producció de corrent continu i altern. Indica les parts bàsiques.

  2.- Explica per què és necessari un sistema d'acumulació d'energia (bateries)

  Les bateries serveixen per donar energia elèctrica quan no hi ha sol.

  Sistema automàtic de carga.

  Sortida filtrada

  Carrega ràpida i completa

  100% Acer Inoxidable.

  Disseny reduït i compacte.

  Consum en stand by 0,0 Amp.

  Protecció tèrmica.

  3.- Explica quins criteris seguirem per orientar i instal·lar l'estructura de suport del mòdul (inclinació, orientació, etc.)

 • Balancejar el sistema fotovoltaic segons el consum de watts-hora en cada aplicació i determinar quantes hores s'utilitzen cada aplicació per dia.

 • Buscar la latitud geogràfica d'àrea on s'insta.larà el sistema amb el mapa de radiació solar, això deixarà estimar la producció de corrent al dia

 • Trobar la tensió del consum (24-48 V)

 • Trobar tensió dels mòduls.

 • Trobar la intensitat dels mòduls.

 • Trobar els mòduls que necessitem en paral.lel

 • Trobar els mòduls en sèrie

 • Fer l'esquema

 • 4.- Recerca a una enciclopèdia qualsevol LOCALITAT que hagi instal.lat una central d'aquest tipus, petita o gran.

  Els projectes més grans sons internacionals el Carissa Pains, EE.UU. (6.5 MWp) i Serre, Itàlia (3,3 MWp). I recentment a Catalunya, en una biblioteca.

  Precisament els projectes grans sons els que demostren la capacitat de rendiment de l'energia fotovoltaics.

  TEMA 5 FONTS D'ENERGIA RENOVABLES: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

  1.- Què fem normalment als sistemes fotovoltaics per pujar la tensió de sortida dels mòduls?

  Ficar els mòduls fotovoltaics en sèrie

  2.- què fem normalment als sistemes fotovoltaics per pujar la intensitat de sortida els mòduls?

  Ficar els mòduls fotovoltaics en paral.lel

  3.- Quins són els problemes actuals dels sistemes fotovoltaics?

  Un dels problemes és el preu:

  El preu dels mòduls depèn directament de l'aplicació, els sistemes que continguin 100watts o més, d'energia fotovoltaica, tenen un cost que roda pels $10 i $15 dòlars per watt FT.

  Cada metre quadrat val unes 100.000 .-

  L'altre problema és que només aprofita 10% de l'energia solar.

  4.- Quins tipus de bateries coneixes? Quins problemes te aquest sistema de magatzematge d'energia?

  Bateries d'Àcid Sulfúric

  Bateries de Níquel ( alcalines)

  5.- Volem fer un sistema generador d'energia elèctrica per un habitatge d'us esporàdic a la muntanya, amb característiques de consum al dia:

  En la província de Lleida (4,8 HS), amb un mòdul de 14V i 3 Ampers i una instal.lació de treball de 24 Vots, i la profunditat de descàrrega és del 60% per 7 dies d'autonomia.
  Descargar
  Enviado por:Xavi Segovia Albert Rosell
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar