Varios


Extinció


INDEX

Índex.....................................................................2

Introducció.............................................................3

Causes..................................................................4

Solucions...............................................................5

Bibliografia.............................................................6

INTRODUCCIÓ

L' extinció es el procés pel qual desapareixen d'un habitat determinat tots els individus d'una espècie.

La desaparició de les espècies es un fet que va lligat a la pròpia historia de la vida L'extinció es un fenomen natural que es dona en la manca d' adaptació de les espècies al seu medi tanmateix des de que l' Homo sapiens te la capacitat d'alterar el medi ambient, el risc de desaparició de moltes d'altres espècies ha augmentat enormement.

Les activitats que l'home esta desenvolupant en el planeta constitueixen un de les causes mes importants d'extinció per les espècies animals i vegetals. Generalment no es tracta d'un procés d'extinció conscient, sobretot si tenim en compte que moltes de les espècies ni tan sols son conegudes pel científics però existeixen moltes altres situacions en els que la extinció d'una espècie o el seu perill no es conseqüència del desconeixement. Els ineressos industrials , comercials i d'altres tipus son la causa d'un dels fets mes greus que pot succeir a la biosfera: la pèrdua total d' un dels seus integrants.

Al mon hi ha mes de 12.257 espècies amenaçades en perill d'extinció.

A espanya hi ha 127 espècies animals, en perill d'extinció.

'Extinció'
Les espècies en perill d'extinció es divideixen en diferents rangs: (Ex) Extingida, (EW) extingida en estat silvestre, (CR) En perill crític, (EN)En perill, (VU)Vulnerable, (NT) Casi amenaçada, (LC) Preocupació menor, (DD) Dades Insuficients i (NE) no avaluada.

A Espanya hi ha diferents espècies en perill d'extinció entre ells hi ha el linx ibèric, el trencalós, l'àguila reial ibèrica i l' os bru. Però a part dels animals també s'extingeixen plantes però les plantes que s'extingeixen moltes de elles no estan catalogades. llop vermell es una espècie amenaçada

Fora d'Espanya també hi ha moltes altres espècies en

perill d'extinció com els cérvols del Andes, la grua de Sibèria, el flamenc dels Andes entre d'altres.

A Catalunya les espècies animals en perill mes destacades son: la tortuga mediterrània, el samaruc, l'aufrany, la lludriga, el gat fer, l'os bru i el gall fer.

'Extinció'

Tortuga Mediterrània

CAUSES

Les causes de l'extinció de les espècies poden ser de dos tipus: naturals o per l'acció de l'home. Causes naturals son: la separació dels continents, els terratrèmols, els tornados, etc, suposen la pèrdua de l'habitat d'una espècie. La manca d'adaptació al medi es una altra de les causes naturals de l'extinció.

Tanmateix, el fet mes important en la desaparició animal i vegetal, te el seu origen en l'acció de l'home: la destrucció de l'habitat la caça, la contaminació ambiental, el comerç il·legal son les causes mes destacades. Les espècies s'extingeixen o es veuen amenaçades per diverses raons però la causa mes important es la destrucció del hàbitat. La urbanització es una de les causes de destrucció del habitat com la tala massiva d'arbres . Les matances massives d'alguns animals per aprofitar la carn, la pell qualsevol part del seu cos o simplement per a aconseguir un trofeu. Alguns exemples serien el dodo, un au de gran envergadura i incapaç de volar de la illa Maurici on no tenia predadors i que va desaparèixer a finals del segle XVII per la caça a la que era sotmès per mariners i pescadors. També el bison americà va ésser sotmès a la caça abusiva fins al punt de la quasi extinció.

Des de el segle XVII la causa de que moltes espècies hagin desaparegut es de la sobrexplotació .Però ara s'exploten molts animals com les balenes o alguns rapinyaires entre d'altres. La introducció involuntària o voluntària e malalties, paràsits i depredadors que la fauna i la flora autòctona no havien vist mai i no saben com defensar-se i provoquen exterminació parcial o total d' una espècie vegetal o animal.

La contaminació atmosfèrica també fa molt en contra de la flora i la fauna al igual que la contaminació de l'aigua que enverina l'aigua de llacs i rius i amenaça nombrosos organismes aquàtics variant les característiques de l'aigua de manera que resulta impossible la seva supervivència. El mateix succeeix amb el fenomen atmosfèric de la pluja àcida.

Durant els últims dies Greenpeace ha condemnat la decisió d'Islàndia de tornar a la caça comercial de balenes entre elles el rorcual comú, espècie catalogada “en perill”.

'Extinció'

Caça de rorcual a Islàndia

SOLUCIONS

La difusió dels estudis dels científics preocupats pels temes ambientals ha arribat als mitjans de comunicació des de fa alguns anys i aquests els han fet arribar a la societat que a poc a poc ha pres consciència dels problemes ambientals. Per això hi ha hagut alguns esforços per part de vies governamentals i privades per salvar les espècies en perill d' extinció. Els governs s'han vist obligats a desenvolupar projectes de conservació i protecció d'espècies i els seus habitats, com per exemple els parcs naturals i les reserves. També hi ha hagut suport per part de les organitzacions internacionals amb convenis que regulen els compromisos de conservació per part de diferents països. A mes molts convenis internacionals han publicat les seves llistes vermelles. Els esforços nacionals es concreten per una convenció que ha sigut canviada per mes de 150 països. Aquesta convenció te per objectiu reduir les explotacions de les espècies en perill d'extinció.

També s'ha intentat repoblar amb animals en l' edat de tenir descendència. Aquesta mesura s'ha pres per restablir la espècie o per augmentar-ne el nombre. Gràcies a la repoblació s'ha ampliat i salvat a moltissimes espècies tan com animals i vegetals, preo moltes mes

animals

Tigre siberià en perill de extinció

Es molt important la tasca duta a terme pels principals organismes internacionals que vetllen per la protecció de les espècies com ara:

WWF(world wildlife fund- aquí ADENA) , RSPB,IUCN (international union for conservation of nature), Greenpeace, Friends of the Earth, World Conservation Monitoring Centre...

En la meva opinió es necessari explicar a la gent els problemes que pateixen les espècies en perill d'extinció i concienciar-nos del respecte a la natura que ens envolta.

BIBLIOGRAFIA

http://www.xtec.es/~mfilella/animalscamello/animalscamello.htm

http://www.conciencia-animal.cl/paginas/temas/animalesenextincion.php

http://www.greenpeace.org/espana/ 2006

http://html.rincondelvago.com/animales-en-peligro-de-extincion.html

La enciclopedia. Editorial Salvat 2003

Enciclopedia multimedia Encarta 2006
Descargar
Enviado por:El Sexy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar