Música


Estratègies per a la creació d'un cor


 • Estratègies per a la creació d'un cor:

 • Estratègies per a la creació d'un cor
  Si tenim que agafar els conceptes teòrics, aleshores deuriem de fer una classificació de veus tenint en compte les diferents tessitures. Ara bé, atenent a la realitat, els components del nostre cor són tot xiquets i xiquetes, per la qual cosa hem de parlar de veus blanques degut a que la seva extensió es:

  Encara que aquest fet no ens lleva el poder fer una classificació com la següent: tiple I, tiple II, Alt I i Alt II. Però pel que fa al nostre cor, aquesta agrupació es queda una mica gran, per això la més adient seria la de dues veus.

  Solucionats els aspectes vocals, no deuriem de deixar de banda els aspectes psicològics, com ara el grau de relació entre els alumnes, el desenvolupament musical dins de la seva edat i el tracte que els donarem a l'hora d'assajar.

  Com a resultat de totes aquestes reflexions ens trobem davant un grup coral escolar, el qual ha sorgit dels alumnes de l'escola Verge Font de la Salut, format per veus blanques i organitzades en dues cordes. Els quals assajaran dues sessions a la setmana, i cada sessió tindrà la duració d'una hora. Aquests assaigs, tenint en compte el tipus de cor i les circumstàncies que l'envolten, és lògic fer-los a l'aula de música del col·legi, ja que en qualsevol moment tindrem (si ens fan falta) el recursos materials i/o musicals.

 • Selecció d'un repertori apropiat per al cor...:

 • Tenint en compte les característiques esmentades a l'apartat anterior pel que fa a la creació del jove cor, es de suposar que les obres escollides per al seu repertori seran d'una dificultat mínima.

  Un company del curs de Iniciació a la Direcció Coral i jo ens em proposat posar en practica tots els conceptes apresos en el curs, per això que hem programat un concert.

  Abans parlàvem dels elements a tenir en compte a l'hora de la creació d'un cor, doncs bé, aquest concert n'és un i molt motivador, ja que el fet de saber que s'ha d'anar a cantar a un altre poble es suficient per a incitar als xiquets.

  Pel que fa al repertori, he cregut adient agafar obres senzilles i cantar unes a una sola veu, altres a cànon i a dues veus per exemple:

  A una veu

  Cantiga nº100

  A Canon

  Cada dia surt el sol

  A Pachelbel

  Pujarem cap als cims

  Benvinguts

  Dins el mar, la vela blanca

  A dues veus

  Amor Amor

  Jo crec en vos

  A més a més, aprofitant les cançons apreses, com que el concert es realitzarà fora de la localitat, es possible programar un nou concert per a final de curs al mateix col·legi on es cantaria el mateix programa, si més no, amb alguna variació.

 • Anàlisi musical de dues peces:

 • Jo crec en vos.

  Cançó homofònica a dues veus.

  Mètrica ternària amb blanques i negres.

  Forma amb quatre frases.

  1

  Marcarem l'entrada a temps que tenen les dues veus.

  2

  Marcarem el començament de la semifrase. Al final marcarem les blanques.

  3

  Tornarem a marcar el principi de la frase. Al final marcarem les blanques.

  4

  Marcar l'inici de la frase.

  5

  Marcar inici de la semifrase. Al final marcarem la blanca.

  6

  Marcar el començament de la frase.

  7

  Marcar el començament de la semifrase. Al final marcarem les blanques.

  Amor Amor

  Cançó homofònica amb entrades successives.

  Mètrica binaria amb rodones, blanques, negres i corxeres.

  Entrades anacrúsiques.

  Forma amb dues frases.

  1

  Marcarem l'anacrusa de corxera que té la veu superior.

  2

  Marcarem l'entrada de la segona veu juntament amb la de la primera veu.

  3

  Marcar l'anacrusa de corxera sobre el tercer temps. A les dues veus.

  4

  Marcar l'anacrusa de corxera sobre el tercer temps. A les dues veus.

  5

  Anacrusa de negra sobre el quart temps a la primera veu.

  6

  Entrada d'anacrusa de corxera sobre el quart temps a les dues veus.

  7

  Marcar l'anacrusa de corxera sobre el tercer temps. A les dues veus.

  8

  Marcar l'anacrusa de corxera sobre el tercer temps. A les dues veus.

  9

  Marcar l'anacrusa de corxera sobre el quart temps a la primera veu.

  10

  Marcar l'anacrusa de corxera sobre el tercer temps. A les dues veus. Marcar blanques finals en compàs de 2/4.

 • Organització d'un assaig:

 • En primer lloc cal tenir en compte l'espai físic on ens trobem, aquest es tracta d'una aula gran amb dues finestres, encara que hi trobem l'inconvenient de l'eco, el qual em intentat dissimular-lo amb pòsters i altres objectes similars. Però encara en destacaria un altre desavantatge, el mobiliari. En aquests col·legis menuts, l'aula de música compartix espai amb l'aula de plàstica i dona com a conseqüència un espai poc adreçat cap a l'interpretació coral.

  Si més no, aquests són punts que podem passar per alt, així doncs, a l'hora d'assajar ens col·loquem als seients (tots de cara a mi) per a realitzar exercicis de calentament. I a l'hora de cantar ja ens col·loquem de peu.

  Quant als exercicis de calentament, aquests seran variats i adients al moment, encara que treballarem aspectes com:

  1.Tècnica.

  Dins d'aquest apartat tocarem l'articulació, la vocalització i la respiració. Aspectes que podrem tractar aïllats o en grup. Per la qual cosa treballarem la veu parlada amb efectes i ritme, la veu recitada, a més de altres aspectes referits a aquest tema però que es tindran en compte a l'hora de cantar una cançó, com son l'empaste entre les veus, l'expressió (agògica i dinàmica), l'afinació etc.

  Alguns exercicis per a treballar-ho seria l'exercitació de la veu mitjançant graus conjunts ascendents i descendents emprant síl·labes obertes i tancades que ens obliguessin a moure la mandíbula. Quant a l'àmbit dels exercicis, aquests s'adaptarà a les qualitats dels nostres alumnes.

  2. Fisiologia.

  Dins d'aquest aspecte, treballarem exercicis respiratoris que ens facin ser conscients de la nostra respiració així com del timbre, de l'altura i de la pressió de sortida de l'aire. La qual cosa ens facilitarà el treball indirecte de l'aparell fonador. Però el treball no es queda ací, ja que treballar tots aquests aspectes ens ajudarà a perfeccionar la ressonància i ser-ne conscients, així com de totes les cavitats corporals que ens ajuden a produir-la: cavitat bucal, cavitat ventricular, cavitat nasal, caixa toràcica, crani.

  Algun dels exercicis a treballar seria el de la respiració costodiafragmàtica, en el que utilitzant una respiració relaxada intentaríem fer conscient al xiquet d'agafar l'aire cap avall (amb la panxa/diafragma).

  En cap moment hem d'oblidar que aquest seran exercicis que farem en funció del temps i de les necessitats del moment.

  Treball coral:

  De cara al treball de les dues peces vocals, la disposició dels alumnes no serà la mateixa, ja que aquests es col·locaran de peu en dos grups degut a que no cantem peces a mes de dues veus.

  Les dues obres escollides les treballarem les últimes, ja que són íntegrament a dues veus, i fins ara tot eren canons, d'ací que se'n deriva una major dificultat d'afinació.

  Una bona tècnica a utlilitzar serà aprendre tots les veus de tots, ja que d'aquesta manera estarien tots ocupats i evitarem el factor avorriment o la distracció per la seva banda.

  La primera cançó en treballar serà “Jo crec en vos” ja que el moviment de les veus és homòfon i això dona seguretat a l'hora de dirigir i per tant a l'hora de cantar. Encara que treballarem el ritme ternari, per a que aquest quedara ben consolidat.

  En segon lloc li tocarà el torn a “Amor Amor”, ja que encara que és bastant homofònica, hi han entrades successives.

 • Vivència pròpia:

 • Només puc dir que aquest curs ha servit per donar-me la seguretat artística que hem feia falta. Dic açò degut a que el dia 10 d'abril la Coral Verge Font de la Salut vam realitzar un concert, i en aquest concert vaig tenir el plaer de dirigir dues obres.

  Sincerament, gràcies al curs vaig adoptar els gestos concrets i segurs d'aquest art com és la direcció coral.

  A més a més destacaria un altre aspecte, el qual ha segut l'impuls que m'ha donat per a la creació d'una coral escolar, que està ja en funcionament. I si tot surt com està programat, per a finals de maig o principis de juny hi haurà un concert amb la coral del Col·legi Manuel Foguet de Vinaròs a l'auditori d'aquesta mateixa població.

  Així doncs, crec que els fets fan la valoració per si mateixos.

  Índex:

  Estratègies per a la creació d'un cor:

  Selecció d'un repertori apropiat per al cor...:

  Anàlisi musical de dues peces:

  Organització d'un assaig:

  Vivència pròpia:
  Descargar
  Enviado por:Ivan Gauxax
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar