Telecomunicaciones


Estació telegráfica


1. Objecte del projecte

Transmitir a distancia llarga missatges en forma de senyal codificat mitjançant impulsos electrics transmesos a traves de fils conductors

2. Descripció del projecte

Tenim al nostre abast quatre cables (tres blaus curts i un negre llarg), una font d'energia (la pila), una llum i un interruptor per estació telegrafica.

Comencem el circuit agafant un cable blau des de el born positiu de la pila al punt 1 del interruptor. Agafem un altre cable i conectem el born negatiu de la pila fins a qualsevol born de la llum, conectem el últim cable blau des de la llum fins al punt 0 del interruptor, per acabar conectem el nostre cable negre des de l'interruptor fins al interruptor de l'altre estació telegràfica.

3. Taula de la veritat

C1

C2

L1

L2

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

C1= Interruptor de l'estació 1

C2= Interruptor de l'estació 2

L1= Llum de l'estació 1

L2= Llum de l'estació 2

4. Plànol

El plànol esta impres en la ultima pagina.

5. Breu descripció del codi Morse

El codi Morse esra determinat per tres símbols:

El punt ( . ): Senyal de curta durada

La ralla ( - ): Senyal de durada ample

La pausa ( ): Espai entre les senyals per distinguir paraules i lletres.

Amb haches 3 símbols es combinan formant un codi per cada lletra, enllaçades formen paraules que es descodifican a l'estació telegràfica.

6. Elaboració i transmissió d'un missatge

La elaboració ha portat feina, però al llibre de text hi havia l'alfabet i els seus respectius codics en el codi Morse. Agafant aquella plantilla, hem pogut fer el missatge.

En la transmissió s'han posat unes pautes d'espai i temps:

Separació entre lletres > 3 seg.

Separació entre paraules > 5 seg.

Temps per cada ralla > 2 seg.

Temps per cada punt > 0,5 seg.

Missatge:

Vull aprobar Tecnología

… - .. - . - .. . - .. - . . - - . . - . - - - - … - . . - .

- . - . - . . - - - - . - .. - - - - - . .. - .

Codi Morse Complet

A

Á

Ä

Å

- .

. - - . -

. - . -

. - - . -

B

- …

C

- . - .

CH

- - - -

D

- ..

E

É

.

.. - ..

F

.. - .

G

- - .

H

….

I

..

J

. - - -

K

- . -

L

. - ..

M

- -

N

Ñ

. -

- - . - -

O

Ö

- - -

- - - .

P

. - - .

Q

- - . -

R

. - .

S

T

-

U

Ü

.. -

.. - -

V

… -

W

. - -

X

- .. -

Y

- . - -

Z

- - ..

0

- - - - -

1

. - - - -

2

.. - - -

3

… - -

4

…. -

5

…..

6

- ….

7

- - …

8

- - - ..

9

- - - - .

Punt

. - . - . -

Dos Punts

- - - …

Coma

- - .. - -

Parentesis

- . - - . -

Barra Fracció

- .. - .

Signe interrogació

.. - - ..

Cometes

. - .. - .

Apostrof

. - - - - .

Guió

- …. -

7. Recepció - traducció d' un missatge

Com que som nomes dues persones a el telegraf, un anava dictan ho que rebiam i l'altre ho apuntava per despres poder traduir-ho. Ens va arribar el seguent missatge:

…. - - - - . - . . . - .. - - .. . - .. . - .. - - - . - .

Traduït: Soc el millor

8. Conclusions

Ha sigut interesant. M'han agradat les practiques i el fer funcionar l'estació. Ha costat de traduïr els missatges rebuts.

Curs 2001 / 02

'Estació telegráfica'

Tecnologia
Descargar
Enviado por:Sand
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar