Literatura


L'Escanyapobres; Narcis Oller


LECTURA

DE

CATALÁ.

B.FITXA BIBLIOGRAFICA :

*TITOL DEL LLIBRE : L'Escanyapobres .

*AUTOR : Narcís Oller.

*EDITORIAL : Ediciones 62 .

*COL-LECCIO I NUMERO : El cangur / 206.

*LLOC I ANY DE PUBLICACIÓ : Barcelona / 1980 .

*NOMRBE DE PAGINES : 110 pagines .

C.COMENTARI :

*Dades biografiques de l'autor :

Narcís Oller (1846-1830) .Va neixer a Valls i es va educar en un ambient culte , va estudiar dret a Barcelona i va alternar la literatura amb la seva feina .Primer va escriure en castellá ,però despues va escribi en catalá .La seva obra mes coneguda és L'Escanyapobres .

*Localització :

Lloc : Pratbell i la Coma .

Època : entre el 1850 .

Narrador : 3ª persona .

*Personatges :

·Oleguer :Era un traginer de Pratbell ,feria lel que fos per aconseguir un “cuarto”.

A l'estiu anava vestit de blauet i a l'hivern de pana ,semrpe amb el mateix mocador de seda violat ,o amb la barretina masca ,ja mes suada que la de cap pobre .

Era alt i fort ,peró magre i de cap petit .Els seus cabells eren negres ,les seves celles eren gruixades ,unides sobre el seu nas llarguet .La seva boca era tirada endevant com la de un turó i els seus llavis eren prims .

·Magí Xiriac :Era un notari amic de l'Oleguer ,marit de la Tuies .

Era un home d'edat ,amb mostatxo de serrell ,que de no haber estat per la seva dona ,no ho hagues estat ,d'avar .

·Tuies :Era la dona del notari Xiriac ,era una viva encarnacio de l'avaricia mes pura ,creul i refinada .

·Pere de les Borges :Era el capataç que s'encarregava de dirigir el ams quan no hi havia l'amo .Feia deu anys que vivia amb la dona , la mainada ,dos mossos i un vailet .

·Pona :Era la masovera .Engruixida ja pels anys i per son geni de bona pasta .

·Cileta :Era la germana de Pona ,era alegre ,estimada i respectada per totom .

·Llorenç :Era molt pacific .

·Vives :El vanitós de la granja .

·Mister Groc :Era un angles que venia per les mines ,era alt ,amb barba negra i que duia una catxutxa blanca .

*Resum :

El llibre comença amb la presentacio del personatge i de la rutina de la seva vida ,que es veu interrompuda per l'arribada del ferrocarril a Pratbell,que és el poble on viu l'Oleguer ,un traginer avar que viu al seu magatzem .Per cupa del ferrocarril ,l'important mercat que hi havia ,havia anat minvant ,ja que no era un poble de pas .Aconsellat pel seu amic el notari Xiriac va comprar una finca anomenada la coma ,va vendre el seu magatzem ,i s'hi mudá .Des de un principi no va caure molt bé entre els pagesos d'aquell lloc .Així com passava el temps s'empenedia de haver comprat alló ,perque no treia cap benefici ,peró quan va arribar l'epoca de collites ,va canviar de pensaments . Peró despres d'una brega amb la Cileta ,l'al·lota de la casa i d'haver baratat el moreno ,el millor cavall de la finca ,a canvi d'un grapat de monedes i un aser renegat ,va haver de sortir per cames d'aquell lloc perque entre el pages i els mossos l'haguesin mort .En tornar a Pratbell ,es trobaà Que no tenia lloc on dormir ,i el seuamic el notari li oferir un castell que ell havia adquirit d'un baró ,i l'Oleguer aceptá .Al cap d'un temps ,el notari morí ,cosa que np afecta gens ha la Tuies i l'Oleguer van començar ha festetjar per interessos ,i no per amor ,i passat el temps de viudatge necesari ,es casaren i es mudaren al castell i vengueren el despatx .Mentres durava l'estancia al castell ,l'Oleguer li deia i li repetia que no pagas ni un centim per ell .Peró un dia l'Eloi ,el mosso de la Coma ,va segrestar·lo .L'en demá ,la Tuies va trobar una nota de rescat i va decidir no fer-li cas ,com habia dit el seu marit abans ,peró el dia següent ,va trobar una altra nota i va fer el mateix que amb la primera ,no fer-li cas i per fi el tercer dia no va trovar cap nota .Al cap d'un temps ,la Tuies va vendre el castell ,el van enderocar i van trobar l'Olenguer sense vida dins una mina abandonada .

*Estructura :

·Externa : Novel·la ,dividida en 12 capitols .

· Introducció : La historia d'un traginer i l'arribada del tren a Pratbell.

·Desenllaç : Ens conta el declividel mercat causat pel tren .

Els problemes a la Coma ,la mort del notari i el casament de la viuda amb l'Oleguer .

·Final : Segresten a l'Oleguer ,la Tuies es nega ha pagar el rescat i el troben penjat a la mina .

*Tema :

L'avaricia .

D.OPINIÓ PERSONAL :

M'agradat vastant llegir aquest llibre , peró trob que era molt aborrit .
Descargar
Enviado por:Daniel Erdozain
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar