Salud


Efectes de l'alcohol a llarg termini


INTRODUCCIÓ

Tractaré els efectes a llarg termini de les begudes alcohòliques.

He escollit aquest tema perquè penso què sempre es tracten els efectes de l'alcohol es toquen l'alcoholisme i el coma etílic, uns grans tòpics que no ens deixen veure l'ennumerabilitat d'enfermetats, algunes més serioses, altres menys.

Pretenc aprofundir al tema, que les conseqüències de l'alcohol no només sigui la mort (a vegades), el coma etílic, i l'alcoholisme o addicció envers aquest. Que hi ha uns efectes secundaris que no els trobem dies després, que són molt greus i que quan t'adones ja és massa tard per deixar de beure en aquest moment donat. Per molt que ho vulguis solucionar, això ve d'anys enrera, encara que deixis de beure ara l'únic que aconseguiràs és no empitjorar la situació en un futur, ja que la malaltia no s'esfumará pas com si no hagués passat res.

ALCOHOL

Grau alcohòlic

El grau alcohòlic de la beguda és el percentatge d'alcohol pur a 15ºC (Per cert, quan ens referim a alcohol o etanol parlem de C2H5OH). Per exemple, un vi de 10º te 100 ml d'alcohol per litre. Les begudes alcohòliques contenen diferents percentatges d'alcohol en pes. Aquestes són les mitjanes que acostumen a tenir:

Cerveses4%-10% Aperitius i licors suaus 20%-25%

Vins10%-18% Licors forts 53%-45%

Ingestió; què succeeix?

Després d'uns minuts d'haver ingerit una beguda alcohòlica l'etanol és absorbit per l'aparell digestiu. S'absorbeix més lentament si l'estómac està ple de menjar i més lentament si aquest està buit. Sempre s'absorbeix tot i es dissol a la sang i es pot mesurar directament en aquesta en alcoholemia en sang, que es la mesura de l'alcohol etílic en aquesta.

Efectes a llarg termini

Els casos avançats requereixen hospitalització. Els efectes sobre els principals sistemes de l'organisme són acumulatius. Els òrgans més patidors com a conseqüència de l'alcohol són els del sistema digestiu, ja que tracten directament amb l'etanol. Tinguem en compte que els afectats col·lateralment són molts, com el cor, el sistema nerviós, un futur fill dins una dona en estat,...

Per últim observem que no només produeix trastorns al cos sinó que també fa que augmentin les possibilitats de patir algunes malalties com el càncer, infeccions, la pneumònia, etc.

 • PROBLEMES CARDÍACS I SANGUINIS

 • A causa del consum excessiu de l'alcohol el cor bombeja amb menys eficàcia, ho fa més lentament i amb més dificultats. Per el contrari d'això, la pressió arterial augmenta.

  Les malalties que afecten al cor i a la sang causades per la beguda són:

  1.1. Anèmia i disminució de les defenses a la sang

  Si tenim carència d'àcid fòlic B ens pot causar anèmia. Conseqüències de l'anèmia poden ser els marejos, la necessitat de prendre medicaments com ferro, etc. També amb això la disminució de les defenses a la sang .

  1.2. Cardiopatia

  Encara que el consum moderat afavoreix el decreixement del risc de patir atacs cardíacs ja que millora el colesterol, el consum excessiu provoca, com ja hem mencionat abans, l'augment de la pressió arterial encara que la persona no sigui propensa a això. Es va fer un estudi i va demostrar que la pressió arterial augmentava, desembocant fins la cardiopatia, a mesura que augmentava el consum d'alcohol. Demostrava que qui bevia fins l'embriaguesa dos cops a la setmana tenia la mateixa pressió arterial que qui bevia regularment (dues begudes alcohòliques al dia aproximadament). També va demostrat que qui s'embriagava corria un risc dues vegades i mitja superior a un no bevedor de córrer una emergència cardíaca com pot ser un atac de cor.

  1.3. Hipertensió

  Encara que ja s'ha mencionat abans que pot causar l'augment de la tensió arterial, si aquest augment és molt gran s'ocasiona també hipertensió. L'onze per cent de tots les casos d'hipertensió són causats per la ingestió excessiva d'etanol.

  1.4. Insuficiència cardíaca

  Si s'abusa crònicament de l'alcohol ens podem trobar casos d'insuficiència cardíaca. Es produeix quan el cor no bombeja amb la suficient força com per enviar la sang a totes les parts del cos. La insuficiència cardíaca causada per consum d'alcohol és més propensa a les dones ja que són més vulnerables a aquest trastorn.

  1.5. Varius esofàlgiques

  Són varius, o venes dilatades, situades a l'esòfag que sagnen. A l'igual que també pot produir indirectament i per altres malalties varius a la resta del cos. Es tracten mitjançant una substància química utilitzada per a que no es trenquin ni sagnin. Una alternativa al tractament químic és posar unes bandes elàstiques o tractant les varius amb cirurgia. Si es trenquen podem produïr una hemorràgia digestiva molt greu.

 • PROBLEMES GASTROINTESTINALS

 • En casos lleus ens trobem amb diarrea i hemorroides, però en casos greus afecten principalment al fetge, pàncreas i estómac.

  2.1. Fetge

  És el principal afectat per l'alcohol ja que és l'encarregat de destil·lar-ho, aquí l'etanol es converteix en acetaldehíde, una substància encara més tòxica, que pot causar mals substancials.

  A) CIRROSIS

  És una malaltia crònica consistent a la mort progressiva del teixit hepàtic i substituïda per teixit fibrós que causa la incapacitat del fetge per a exercir les seves funcions habituals (insuficiència hepàtica), sagnat o creació de coàguls de sang i alteracions del cervell entre d'altres.

  Els símptomes es poden desencadenar als anys de tenir la malaltia, de manera que podem tenir-la i no saber-ho ni poder començar a tractar-la. els símptomes que apareixen són: icterícia, alteracions menstruals, impotència, desenvolupament de mames a l'home, varius (com he comentat abans), nàusees, vòmits, síndrome constitucional (cansament, aprimament i falta d'apetit), etc. Si la cirrosis es complica trobem varius esofàlgiques (explicades a l'apartat 1.5.), fenòmens de sagnat, ascitis (inflamació abdominal per cúmul de líquid) confusió mental i coma.

  Al diagnosticar la cirrosis s'ha de deixar absolutament l'alcohol, la sal, tenir una dieta rica en vitamina B i proteïnes.

  B) HEPATITIS

  És una inflamació del fetge que normalment és causada per un virus però també és causada per beure excessivament alcohol.

  Els primers símptomes són els d'un virus pseudogripal amb trastorns digestius previs a la manifestació cutaneomucosa de icetericia que desapareix a les tres setmanes, fase durant la qual existeix insuficiència hepàtica. El seu tractament és repòs, dieta sense alcohol ni grasses però rica en proteïnes.

  C) INSUFICIÈNCIA HEPÀTICA

  Produïda com a efecte de les dues malalties anteriors, d'altres o directament per causa de l'alcohol, quan apareix individualment. Això causa l'anormalitat al funcionament del fetge, de manera que s'ha d'abandonar l'alcohol i enriquir-se amb vitamina B i proteïnes.

  2.2. Pancreatitis

  Dins els problemes gastrointestinals l'alcohol pot produir pancreatitis, una greu irritació e inflamació del pàncreas de forma passatgera o amb mal permanent. Hi ha dos tipus de pancreatitis:

  A) CRÒNICA

  Inflamació del pàncreas amb el dolor persistent encara després d'haver eliminat la causa i els símptomes clínics. Un episodi del d'aquesta pancreatitis consisteix en que els enzims del pancreas s'activen massivament, causant mort de teixit pancreàtic i a vegades hemorràgies al voltant del teixit mort. És greu i sense tractament pot arribar a causar la mort de la persona afectada en uns dies. És tracta igual que l'aguda, després és imprescindible abandonar per sempre l'alcohol. Pot ser necessari prendre analgèsics, antiàcids o enzims pancreàtiques.

  B) AGUDA

  La inflamació és aguda i es resol amb el tractament correcte, no deixa seqüeles. Al vuitanta per cent dels casos la malaltia es deu a l'etanol i al malestar de les vies biliars. Tendeix a repetir-se amb danys cada vegada més permanents transformant-se en una pancreatitis crònica. Es tracta amb dejú absolut, analgèsics, aspiracions del contingut de l'estòmac amb sonda, reposició intravenosa de líquids i sals (suirs).

  2.3. Úlceres

  Les més freqüents són les de l'estómac i el duodè. Ocasionalment es produeix la cicatrització de l'úlcera, però torna a reaparèixer. Les seves majors complicacions són l'hemorràgia i la perforació de la mucosa gàstrica. El tractament pot requerir cirurgia. En ambdues úlceres es prohibeix el tabac i l'alcohol. Subministrem cimetidina i antiàcids.

  Com a altres malalties, trobem diverses variants:

  A) DUODENAL

  Causa dolor després de la ingestió i es calma amb una nova ingestió. La més trobada, apareix al bulb del duodè. Evoluciona amb episodis de remissió. Les seves majors complicacions són l'hemorràgia i l'estensosis bulbar, però no pateix degeneració maligna.

  B)GÀSTRICA

  No és tan freqüent com la duodenal. Es manifesta amb dolors espasmòdics a la fase final de la digestió (tres hores des de l'ingesta) que es calmen amb l'administració d'aliment, com a l'anterior, encara que persisteixen durant una o diverses setmanes.

  3. PROBLEMES RESPIRATORIS

  3.1. Pneumònia

  L'alcoholisme s'associa amb una forma greu de pneumònia, la qual es pot ocasionar també deguda a diferents factors del sistema immunitari. Estudis demostren que l'etanol fereix específicament la capacitat que tenen algunes cèl·lules del pulmó per combatre bactèries.

  És la inflamació del teixit pulmonar. Els seus símptomes depenen del seu factor causal però observem malestar general, febre, dolor punxant, tos, disnea i expectoració. El tractament exigeix repòs absolut i administració d'antibiòtics, sulfamides i antitussígens (per agreujar la tos).

  3.2. Síndrome de dificultat respiratòria aguda

  El síndrome de dificultat respiratòria aguda (ARDS) és a vegades una forma mortal d'insuficiència pulmonar que pot ser causada per diverses afeccions mèdiques com cirurgia del desviament de cor i pulmó, infecció severa, transfusions de sang, pneumònia (detallada al 3.1.) i altres infeccions pulmonars. S'ha demostrat que els pacients amb atencions intensives amb antecedents d'haver ingerit begudes alcohòliques corren un risc més gran de desenvolupar ARDS durant l'hospitalització.

  4. CERVELL I SISTEMA NERVIÒS

  4.1. Problemes neurològics i mentals

  L'abús habitual d'alcohol deprimeix el sistema nerviós central produint depressió clínica i, en casos greus, psicosis i trastorns mentals. En casos més lleus incloem altres trastorns com mal de cap, insomni,... Però no són permanents, excepte en casos greus.

  L'abstinència alcohòlica és gairebé sempre conductora a la recuperació de la funció mental normal.

  4.2. Problemes de memorització

  El consum d'etanol destrueix un impressionant nombre de neurones que dificulten la memorització, els reflexos i l'agilitat mental. Abans es pensava que els efectes sobre la destrucció de neurones no eren tan grans però es comprova que causen danys molt més grans que el cannabis i altres drogues toves.

  5. PELL, MÚSCULS I OSSOS

  5.1. Osteoporosis

  L'alcoholisme sever s'associa amb l'osteoporosis, que és la inflamació d'espais anormals a l'ós o rarefacció (disminució de la densitat i pes amb conservació del volum, per causa d'atròfia o resorció) d'aquest sense descalcificació, per l'ampliació dels seus conductes. Es manifesta amb dolors a la columna vertebral, ossos pèlvics i molèsties articulars. En fer la radiografia l'ós s'aprecia transparent.

  El tractament consisteix a l'administració de calci, anabolitzants i hormona calcitonina.

  5.2. Pell i músculs

  L'abús de begudes alcohòliques pot esdevenir emanació dels músculs amb inflamació i dolor. Les dones dependents de l'alcohol afronten un risc major per el mal els músculs, incloent els músculs del cor. També poden aparèixer ferides a la pell i crostes, degut als efectes tòxics de l'alcohol.

  5.3. Les infeccions

  Com hem dit a l'apartat 1.1., disminueix el sistema immunològic de l'individu, tenint així aquest facilitat per contreure malalties i sobre tot infeccions. D'aquesta manera les persones amb alcoholisme són propenses a les infeccions, posat que aquest suprimeix el sistema immunitari. Una de les principals infeccions que es contreuen és la pneumònia, que hem tractat a 3.1.

  6. ALTRES

  L'abús de begudes alcohòliques passa factura, també, amb moltes altres malalties o reaccions, com per exemple aquestes:

  6.1. Medicaments

  Els efectes de molts medicaments són enfortits per l'etanol, però altres són inhibits (és a dir, desapareixen). És de greu importància el seu efecte de reforç sobre els medicaments que també deprimeixen el sistema nerviós central, inclòs els medicaments antiansietat, sedants, antidepressius i antipsicòtics. L'alcohol interactúa amb molts medicaments utilitzats per diabètics, dificulta els medicaments que prevenen les crisis convulsives i amb aquells utilitzats per prevenir la coagulació de la sang. Amb això creix el risc de que tinguem una hemorràgia del tub gastrointestinal prenenet una simple aspirina o altres medicament inflamatoris sense esreroides.

  De manera que prenent qualsevol medicació s'han d'excloure les begudes alcohòliques.

  6.2. Malnutrició

  Les begudes alcohòliques, a més de reemplaçar els aliments i d'altres begudes més saludables, poden dificultar l'absorció de proteïnes, vitamines i altres nutrients. A les persones amb alcoholisme la malnutrició pot causar molts problemes però la carència de vitamina B tiamina, específicament, pot donar lloc a una molt greu malaltia, dita síndrome de Wernicke-Korsakoff, la que detallo a continuació, a la subdivisió 6.3.

  6.3. Síndrome de Wernicke-Korsakoff

  Com hem dit ara mateix, es degut a la malnutrició, específicament a la falta de vitamina B tiamina. És una alteració memorial amb perseveració de la capacitat intel·lectual, acompanyada amb incoordinació espai-emporal i fabulació (presentació de fets purament imaginaris com a reals). L'amnèsia afecta els fets anterior a l'aparició de la malaltia, amb possibilitat d'adquirir noves informacions. No es troben ben establertes les estructures malparades.

  En resum, pot causar greus danys cerebrals i a vegades la mort. A un estudi de persones sota el tractament contra l'alcoholisme el quaranta per cent de les que patien aquest síndrome van morir.

  6.4. Tabaquisme

  Es demostra que els alcohòlics que fumen corren un risc major de malalties degudes al tabac que a l'alcohol. Es creu que els alcohòlics constitueixen un quart de tots els fumadors. Molts més alcohòlics moren per malalties relacionades amb el tabac (com el càncer o la cardiopatia) que de la cirrosis o altres malalties relacionades amb el consum excessiu d'etanol.

  El tabaquisme combinat amb la beguda augmenta exageradament els riscos de contreure molts tipus de càncers. Ara detallarem més l'apartat del càncer, ja que és una malaltia que es cobra moltes vides.

  6.5. Càncer

  El càncer no és causat per l'alcohol però aquest pot augmentar els efectes cancerígens d'altres substàncies com el fum del cigar. D'aquí això de que qui fuma i beu té propensió a tenir càncer, el causa el tabac però l'alcohol el pot estimular.

  Beure a diari augmenta el risc de contreure càncer a les vies urinàries, tumors cerebrals, lifomes i bacèmies. Prop del setanta-cinc per cent dels càncers de l'esòfag i el cinquanta per cent dels de la boca, la gola i la laringe s'atribueixen a l'alcoholisme. El risc de contreure càncer de fetge augmenta als alcohòlics i encara a la persona que el beu moderadament (de tres a nou begudes a la setmana). Pot augmentar la probabilitat de desenvolupar càncer de mama a les dones.

  3.3 Embaràs

  S'ha demostrat a dates properes que el consum d'etanol durant la gestació del nadó, inclòs si és en quantitats moderades, pot produir mals greus al fetus, especialment retràs al desenvolupament físic i mental. La forma més greu d'aquest retràs, però poc freqüent, és l'anomenat síndrome d'alcoholisme fetal. Aquest síndrome el solen causar les quantitats altes de consum alcohòlic. Dona lloc a un retràs del creixement mental del fetus.

  Altres greus conseqüències per al futur fill són el baix pes al néixer i un major risc d'avortar espontani. També tenim un risc significativament gran de leucèmia entre els lactants de dones que beuen qualsevol beguda alcohòlica durant l'embaràs.

  CONCLUSIONS

  Directament, l'etanol no causa molts malalties, però al causar alcoholisme desencadena na sèrie de síndromes greus que donen lloc a d'altres que, normalment, són més lleus que les progenitores.

  Ajuda a desenvolupar moltes malalties, de manera que no les provoca però sí hi ha un risc de contreure'n alguna, .'alcohol és l'al·licient que les provoca. Com les que ja he dit abans (les deficiències creades per l'alcoholisme) sí en són greus, desenvolupen d'altres.

  Això m'ha fet veure que l'etanol provoca una sèrie de reaccions en cadena que, en casos greus, ens pot portar a la mort.

  BIBLIOGRAFIA

  Enciclopedia multimedia

  Planeta de agostini 2001

  www.sanitas.com

  www.google.es

  www.xtec.es/centres/a8044821/drogues/alcohol.htm

  ÍNDEX

  Introducció 2

  Alcohol 3

  Problemes cardíacs i sanguinis 4

  Problemes gastroinstestinals 6

  Problemes respiratoris 9

  Cervell i sistema nerviós 10

  Pell, músculs i ossos 11

  Altres 12

  Conclusions 15

  Bibliografia 16

  'Efectos del alcohol a largo plazo; Efectes de l\'alcohol a llarg termini'

  'Efectos del alcohol a largo plazo; Efectes de l\'alcohol a llarg termini'

  Varius esofàlgiques

  Radiografia d'un fetge amb cirrosis.

  'Efectos del alcohol a largo plazo; Efectes de l\'alcohol a llarg termini'

  'Efectos del alcohol a largo plazo; Efectes de l\'alcohol a llarg termini'

  Radiografia d'una pancreatitis

  Úlcera gàstrica

  'Efectos del alcohol a largo plazo; Efectes de l\'alcohol a llarg termini'

  Radiografia d'una penumònia

  'Efectos del alcohol a largo plazo; Efectes de l\'alcohol a llarg termini'

  Radiografia d'una osteoporosis
  Descargar
  Enviado por:Ortega
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar