Sociología y Trabajo Social


Drogues


Índex

Introducció 2

Tipus de drogues 4

Què són les drogues sintètiques? 8

Algunes barreges i les seves conseqüències 12

Quina és la relació dels adolescents amb les drogues? 14

Estàs informat sobre les pastilles? 15

Resultats de l'enquesta 16

Entrevista 17

Notícies 19

Resums de les notícies 20

Experiències personals 22

Raons per les quals hem escollit aquesta tema 23

Conclusió 23

Bibliografía 24Les drogues

Introducció

Una droga és qualsevol substància que actua sobre el sistema nerviós modificant-ne el funcionament i, per tant, el de tot l'organisme. Loes drogues poden alterar el comportament i tenir efectes perjudicials sobre la salud. Una droga crea dependència i limita la nostra capacitat de decisió.

Quan es parla de droga o de drogues, a vegades es generalitza sense tenir en compte que hi ha una gran varietat de substàncies incloses en aquest concepte. Els efectes i moltes altres característiques de les drogues poden ser molt diferents de l'una a l'altra.

Drogues

 • Droga adictiva: és una substància capaç d'interactuar amb un organisme viu, de tal manera que produeix un estat de dependència psíquica, física o les dos coses.

 • Droga psicoactiva: és una substància que altera el funcionament mental (pensament, raonament, memòria, etc.)

Les drogues es poden classificar de moltes maneres diferens. Hi ha les drogues legals (tabac, cafè...) i drogues il·legals(marihuana, cocaïna...). La seva legalitat depèn de la legislació de cada païs i al llarg del treball anomenarem quines són ligals i il·legals al nostre païs.

Tipues de drogues

Exemples

Depressores

Alcohol, barbitúrics. Tranquilitzants, opiacis.

Estimulants

Estimulants, antidepressius.

Al·lucinògenes o pertorbadores

LSD, marihuana, dissolvents, coles d'enganxar.

 • Efectes físics, psicològics i socials

En les adiccions presenten efectes psíquics i físics. El que implica dos tipus de dependencia. La majoria de les drogues poden generar una de les dos classes de dependència, encara que en alguns casos es produeixen totes dues.

 • Dependencia física: estat d'adaptació fisiológica d'un organisme que requereix la presència d'una droga per continuar el seu funcionament normal, i que es manifesta per l'aparició d'un intens malestar físic si es suspèn la seva administració. Aquesta dependència és causada predominantment per els depressors del Sistema Nerviós Central.

 • Dependència psicològica: és la necessitat emocional i compulsiva d'un individu per consumir una droga per sentirse be, encara que fisiològicament no li sigui necessària. Aquest tipus de dependència és causada en forma predominant per els estimulants del S.N.C. i els antidepressius.

Està comprovat científicament que les adiccions provoquen trastorns físics i del comportament, si durant molt de temps ha causat desconcert el fet de que alguns individus s'intoxiquin de manera voluntaria i aparentment irresponsables, en la actualitat és d'atenció professional especialitzada i amb una enfocació diferent de les altres persones, ja que l'adicte presenta característiques peculiars que el fan diferent dels altres malalts.

TIPUS DE DROGUES


Drogues


Què són les drogues sintètiques?

Les drogues de síntesi són una sèrie de substàncies psicoactives sintetitzades en laboratoris, amb una estructura química similar a la d'alguns psicofàrmacs.

· La majoria són derivats amfetamínics.

· Es produeixen en laboratoris clandestins.

· Tenen efectes estimulants i, en alguns casos, també al·lucinògens.

· Normalment es prenen en forma de pastilles, encara que es poden trobar en pols

(excepcionalment són líquides).

· Produeixen efectes i conseqüències físiques, psicològiques i socials.

· Entre les més conegudes es troben el MDMA (èxtasi). El MDA (píndola de l'amor) i

el MDEA (Eva).

Drogues


ALGUNES BARREGES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

Quan consumeixes vàries substàncies al llarg de la nit, no només barreges substàncies, també et barreges tu.

Quan combines diferents substàncies, alguns efectes es potencien, altres es contrarrestren o anul.len...

TIPUS DE BARREGES:

 • Alcohol + Cànnabis:

Junts es potèncien els efectes depressors del sistema nerviós central. Així, és més probable que tinguis una lipotímia o baixada de tensió (“pàl.lida” o “blanca”). Si et comences a posar blanc, et mareges, perds força i tens suor fred, passa de fumar i de beure més alcohol, seu a un lloc tranquil i fresc, i pren alguna cosa amb sucre.

 • Coca + Alcohol:

Aquestes substàncies tenen efectes contaris sobsre el sistema nerviós central (depressor i estimulant). La seva combinació fa que el fetge produeixi una altra substància: la cocaetilena, que incrementa la toxicitat de la coca i la duració del seu efecte, ja que queda més temps a la sang. A més, augmenta el risc de patir trastorns depressius.

L'alcohol fa disminuir els efectes de rigidesa i tensó de la coca i aquesta “amaga” la sensació de borratxera, així el consum es converteix en una cercle viciós: farà que consumeixis més de tot amb el que això suposa per tu i la teva butxaca. Encara que no ho sentis, els efectes de l'alcohol estan actuan sobre el teu sistema nerviós (disminució de reflexes, atenció i capacitat de reacció). Per això és important no agafar el cotxer encara que pensis que controles. A més hi ha més risc d'arribar a una intoxicació aguda o coma etílic sense adonar-te'n i, en tot cas, pensa que: a més alcohol...més ressaca!

 • Èxtasi + alcohol:

Aquestes dues substàncies juntes “no funcionen” l'alcohol és una forma d' “enturbiar”/enerbollir l'experiència de l'èxtasi. A més, ambdues deshidraten el teu cos, potenciant-se aquest efecte si estàs en u local tancat, amb molta gent i ballant sense parar: la temperatura del teu cos sembla que no para de pujar, pots tenir taquicàrdies... Tot això et pot portar a: pèrdua de consciència, cop de calor o crisi d'ansietat. Aquesta combinació també redueix les defenses del teu organisme.

 • Cànnabis + estimulants + èxtasi:

La cànnabis contrarrestra els efectes estimulants de l'èxtasi, la coca i l'speed. Si prens una substància estimulant i la barreges amb cànnabis, l'efecte de la primera es veu reduït i, per tant, necessitaràs consumir més. La barreja d'èxtasi i cànnabis pot potenciar l'efecte al·lucinogen i donar lloc a una experiència negativaa (“mal rotllo”). A més, estudis recents indiquen que poden quedar afectades les teves capacitats de memòria, aprenentatge, fluïdesa verbal i velocitat de processament i destresa manual.


Quina és la relació dels adolescents amb les drogues?

Molts són els factors que influeixen en la decisió d'un adolescent en ingerir o no una droga. Potser la millor manera de prevenir la drogaaddicció en els adolescents seria el de representar escenes comunes a les que s'enfronten els adolescents on els hi han oferit consumir drogues o on han sentit la curiositat per provar-les.

Aquesta nova forma de representar les vivències a la televisió de la vida dels adolescents, pretenen des de un punt de vista de la cultura juvenil reforçar i desarrollar una actitud crítica envers les drogues informant i prevenint dels efectes o de les conseqüències d'ingerir drogues.

Aquesta impressió de les situacions per les que passa un adolescent representades a la televisió afavoreixen la identificació del públic jove en situacions que el poden ajudar a no acceptar o simplement evitar el consum de drogues.

Hi ha joves que associen el consum de drogues amb la diversió, o les utilitzen per defugir problemes de tipus personal. També hi ha qui espera trobar-hi una ajuda per realitzar esforços superiors a les seves possibilitats normals. És el cas de les persones que en consumeixen per estudiar més o per guanyar una competició esportiva.

Aquests hàbits poden ocasionar trastorns importants en l'organisme tant mentals com físics.


ESTÀS INFORMAT SOBRE LES PASTILLES?


1-Què és l'èxtasi (XTC)?

A- És una droga que provoca son.

B- És el nom d'una droga de síntesi.

C- És una invenció dels mitjans de comunicació.

D- És el nom d'una beguda isotònica .

2-Quins dels següents efectes pot produir el consum de drogues sintètiques?

A- Insomni

B- Gana.

C- Sensació de relaxament.

D- Agudesa visual.

3- Quina és l'única manera de conèixer el contingut d'uns pastilla?

A- Observar el color i la textura.

B- Preguntar a la persona que ens la proporciona.

C- Fer-la analitzar.

D- Provar-la.

4- Quin pot ser actualment el preu d'una pastilla?

A- De 200 a 500 ptes.

B- De 500 a 3000 ptes.

C- De 3000 a 6000 ptes.

D- Més de 6000 ptes.

5- Amb quines altres drogues es consumeix l'èxtasi?

A- Quan es prenen pastilles no es pren res més. Ni tan sols alcohol.

B- És un mite que no es prengui res més, sol combinar-se amb altres drogues.

C- Només es fuma tabac.

D- Després de prendre pastilles, sempre es pren heroïna.

6- On i com es consumeixen, majoritàriament, les drogues sintètiques?

A- Principalment a cas i en solitari.

B- En grup en llocs solitaris per no ser descoberts.

C- En un entorn d'oci i normalment en companyia d'amics i/o de la parella.

D- En llocs on el seu ús és permès.

7- Entre quines edats és més freqüent el consum de drogues sintètiques?

A - Entre 14 i 17.

B- Entre 18 i 24.

C- Entre 25 i 40.

D- Més grans de 65 anys.

8- Quines raons donen els joves per consumir pastilles?

A- Per desinhibir-se.

B- Per tancar-se en ells mateixos.

C- Per millorar el rendiment escolar.

D- Per dormir millor.

9- Quin comportament pot induir a sospitar un possible consum de drogues sintètiques?

A- Canvis inusuals en l'estat d'ànim.

B- Canvi de grup d'amics.

C- Disminució del rendiment escolar

D- Totes les anteriors són certes.

10- Quina forma tenen les drogues sintètiques?

A- Pastilles.

B- Pols.

C- Líquid

D- Totes les anteriors són certes.


RESULTATS DE L'ENQUESTA

La majoria dels joves van per bon camí, ja que han demostrat que saben alguna cosa sobre les drogues. Seria convenient que consultessin la guia de les pastilles ja que és una guia que informa molt be sobre les drogues i els seus efectes.

Drogues

CONSULTA LA GUIA ÉS MOLT ÚTIL !!!!!

ENTREVISTA

Hem pensat que seria edient, que en aquest treball hi incloguèssim les opinions d´un especialista, per això hem fet una entrevista a la Doctora Eva Masó, psicòloga d´un centre de ajuda contra la drogadicció (Fundació Teresa Ferrer).

 • Avui en dia, vosté creu que el consum de drogues ha augmentat o disminuit en els darrers anys?

 • És difícil determinar si el consum ha augmentat o disminuit. Però si que s´ha de dir que inicialment ha augmentat ja que per afirmar que ha augmentat ens basem dient que ha canviat la manera de consumir-les, el que nosaltres anomanem “Patró de consum”

 • A què creu que és degut?

 • Com ja he dit a la pregunta anterior, penso que això és degut a que ha canviat la manera de consumir-les, i entre d´altres factors que també ha canviat la manera de divertir-se etc.

 • Quin és el primer pas, que una persona com vosté, una psicóloga, fa quan es troba amb un drogadicte?

 • Primer de tot el que fem en aquest centre és valorar si la persona té una dependencia o no. Un cop hem fet això el que fem és donar-li eines psicològiques perquè sigui epstinent, és a dir, que no consumeixi la droga.

 • Què s´ha de fer perquè el drogadicte sigui concient de la seva malaltia?

 • Les persones que venen aquí, venen forçades majoritariament perquè els seus familiar els hi fan anar o perquè els hi ha passat alguna cosa molt greu que els ha fet reflexionar. Però el que es fa aquí, és que ells prenguin conciencia de la malaltia, els riscs que porta etc.

 • Què pot arribar a fer un drogadicte?

 • Quan una persona és drogodependent la seva escala de valors és molt variable, i fa moltes coses per aconseguir allò que vol (la droga). Això no són res més que passos per aconseguir allò que el cos li diu que necesita.

 • Què creu que necesita més el drogadicte, ajuda familiar o mèdica?

 • Les dos ajudes són complementaries, però si que és cert que és necessari una bona terapia.

 • Creu que un exdrogadicte pot tornar a recaure fàcilment?

 • De fet això depén de cada persona, de la gent que l´envolta i la manera de saber superar les situacions difícils, però una cosa que s´ha de dir és que les recaigudes formen part de la mateixa recooperació i enfermetat.

  8 .A quina edat el consum de drogues és més elevat?

  Això no es sap. El que si es sap és quan una persona inicia el cunsum de droguesescomença durant l´adolescència i la joventut.

  Es podria dir, però que és cap els 25-30, quan la persona sap veritablament si li agrada aquella droga o no.

 • A què creu que és degut?

 • Això és difícil de determinar ja que pot estar causat per molts factors.

 • Quines són les drogues il.legals més consumides actualment?

 • En aquest centre només tractem els passients que consumeixen Heroïna, però cada vegada arriba més gent amb cocaïna i pastilles.

 • Es podria dir, que hi ha drogues més perilloses que les altres?

 • Si, ja que això depén del nivell de dependencia, que pot ser més ràpid o no (això és el cas de l´Heroïna que crea una dependència molt rápida) i de la relació que es té amb aquella droga.

 • Per què creu que la consumeix drogues?

 • Per raons diverses, ja que n´hi ha que són lúdiques, per experimentació... etc.

 • Quins són els medicaments que es donen per superar la drogodependencia?

 • Depén molt de la droga. Però si que una cosa fonamental és l´ajuda Famatològica (per ajudar a mantenir l´abstinència) i l´ajuda psicológica.

  Exemple:

  -Heroïna: es dóna Metadona

  -Cocaïna: es donen antidepressius etc.

  Notícies


  Resums de les notícies:

  “Batuda antidroga a la discoteca X-què després de 14 detencions en 7 mesos.”

  ANNA TEIXIDOR:

  En aquesta notícia ens parla d´un discoteca molt famosa arreu de Catalunya on s´hi van trobar grans quantitats de pastilles i altres drogues.

  En general, i per mala sort, és molt freqüent avui en dia trobar pastilles i altres drogues a les discoteques ja que la gent assossia que en aquests llocs, per passar-t´ho d´allò més bé n´has d´ingerir.

  La notícia ens comenta que el X-què (una discoteca) durant els últims mesos ha estat molt vigilada per la policía i d´altres vegades fins i tot denunciada per la venda i consum de drogues.

  La propietaria d´aquest local comenta que ella ja ho intenta evitar, però és cert que encara que ho controlin molt detingudament sempre hi ha persones que en venen per benefici propi sense comptar que perjudiquen la salut de molta gent.

  NEUS:

  Aquesta noticia tracta sobre la quantitat de joves que trafiquen i demostra la poca seguretat que hi ha en la discoteca X-què com en moltes altres.

  En cada una de les aparicions que han fet els Mossos d'Esquadra a la discoteca han trobat entre 250 i 300 pastilles i en les seves aparicions han detingut a molts sospitosos o persones ja detingudes altres vegades per els mateixos motius o relacionats amb això que en altres ocasions s'han pogut escapar.

  IRENE:

  Aquesta noticia tracta de l'escorcoll realitzat a la discoteca X-què, de Palafrugell el passat 21 de novembre, on els Mossos d'Esquadres i la policia local de Palafrugell van trobar 300 pastilles i més de 300.000 pessetes; desprès d'escorcollar a tots els clients.

  La propietària del local es creu perseguida, ja que ja fa temps que els Mossos i la policia local ronda per allà en busca de drogues, jo crec que està molt presionada per tot els veïns i el poble de Palafrugell. Però si afegeixen més vigilància, encara que serà difícil ja que vulguin o no entraren pastilles dins d'aquesta discoteca.

  ANNA CORCOLL:

  Aquesta periodista ens comenta el problema que hi ha hagut a la discoteca X-què, ja que van trobar 300 pastilles i una gran quantitat de diners en metàl·lic. Els mossos van posar controls a la discoteca i van escorcollar a la gent per controlar que no portessin drogues. La propietària de la discoteca X-què se sent perseguida per la policia, ara bé, estic d'acord amb els Mossos per escorcollar la discoteca, però també entenc l'opinió de la Marta, ja que ella no té la culpa que la seva discoteca sigui un tràfic de drogues. Penso que totes les discoteques haurien de tenir uns controls per evitar la consumició de drogues i aquesta és la conclusió que he tret d'aquesta notícia, ja que crec que les drogues són molt perilloses per les persones.

  “Un informa de l´ONU revela que 180 milions de persones consumeixen drogues al món”

  NEUS:

  Tracta sobre un informe mundial de l'ONU on revela que un 3 per cent de la població del planeta consumeix drogues il·legals i que habitualment prenen més d'una substància.

  Destaca que el consum i la producció de cocaïna i heroïna ha baixat en els últims anys.

  L'italià Pino Arlacchi, no ignora que el narcotràfic segueix sent un dels majors reptes que hem de superar peró afirma que s'ha demostrat que es pot frenar.Tots pensen que la millora que ha fet ha sigut molt gran i es mostren optimistes en el futur.

  L'informe remarca que a l'Estat Espanyol ha disminuït el consum d'heroïna i el nombre de morts o incidències de la sida.

  ANNA TEIXIDOR:

  Aquesta notícia ens comenta els últims resultats que ha tret l' ONU sobre el consum de drogues arreu del món. Diu que amb totes les organitzacions i amb totes les ajudes que estan proporcionant, els índex de consum han disminuït i preveuen que si es continua així poden baixar encara més els índex de consum.

  Per altre banda comenta (la noticia) que Espanya és el país on la gent, sobretot els joves en consumeix més i això és el que preocupa a la gent d´avui en dia.

  ANNA CORCOLL:

  Ens expliquen que hi ha uns 180 milions de persones que consumiesen drogues il·legals al món, però també ens diuen que el nombre de persones que consumeixen drogues ha disminuït en els últims anys i els experts es mostren optimistes en el futur, ara bé, a l'

  Estat espanyol l'alt consum de drogues de disseny és preocupant. Penso que el consum de drogues és preocupant a la societat actual i s'haurien de pendre més mesures per evitar-ne el consum.

  IRENE:

  Aquesta noticia parla de que el consum de drogues a anat augmentat any rere any ja que uns 180 milions de persones, un 3 per cert de la població total del planeta. Però a l'Estat espanyol, ha anat disminuïnt el consum de heroína i el nombre de morts per sobredosi. Però per un altre banda el consum de cocaína a Espanya a augmentat. Jo penso que es positiu que el nombre de sobredosi ha baixat però encara hi ha massas casos de morts a causa de les drogues.

  EXPERIÈNCIES PERSONAL

  ANNA TEIXIDOR:

  En realitat de vivències personals no n'he tinguda cap, ja que no estic directament relacionada en aquest món. Però si hagués de donar la meva opinió personal penso que és un món perillós que un cop t'hi has posat és difícil de sortir-ne.

  Per això crec que no val la pena introduir-t´hi perquè pot provocar conseqüències molt greus i molt perilloses.

  ANNA CORCOLL:

  Les drogues és un tema en que no hi estic involucrada, ja que no hi ha ningú del meu entorn que es trobi en aquesta situació. Penso que les droguesd són substàncies molt perilloses per nosaltres ja que creen addicció i conseqüentment una dependència que et pot portar a fer coses que mai hauries sigut capaç de fer, per tan sols obtenir una petita dosis d'aquestes substàncies.

  IRENE SÀNCHEZ:

  La meva opinió sobre les drogues és que són dolentes per la salut. A més d'això, tampoc sabem quin són els veritables components d'algunes drogues (les sintètiques), i això pot provocar diverses reaccions sobre la persona que les prengui.

  NEUS SIMÓN:

  Penso que les drogues és un tema interessant encara no hi estic directament involucrada, es veritat que els llocs que anem freqüentment els joves, sempre s'en troba algun cas. I per això crec que es un tema molt interessant per treballar-lo.

  RAONS PER LES QUALS HEM ESCOLLIT AQUEST TEMA

  Hem triat aquest tema, perquè pensem que el tema de les drogues és molt comú a la nostre edat i amb l'ambient amb qui ens relacionem.

  Per això hem pensat que seria interessant informarnos'en més bé ja que són temes d'actualitat i d'interès col·lectiu.

  També hem fet aquest treball, per veure'n les conseqüències que tenen i per poder informar a l'altre gent sobre els efectes que produeixen aquestes substàncies tan nocives per el nostre organisme. Perquè només són uns minuts d'eufòria i poden comportar greus conseqüències que ens poden afectar per tota la vida.

  CONCLUSIÓ

  La conclusió que hem obtingut al final d'aquest treball, és que totes quatre pensem que t'ho pots passar bé sense necessitat de consumir drogues. Ja que et pot afectar tot l'organisme de manera negativa i amb efectes molt nocius per la salut i en ocasions, (cada vegada més freqüent) pot portar a la mort.

  BIBLIOGRAFÍA

  Encarta 2001

  Internet: informació extreta de:

  • www.altavista.com

  • www.yahoo.com

  • www.google.com

  Guia informativa de la Generalitat de Catalunya

  Fullets informatius obtinguts a la fundació “Teresa Ferrer”.

  Llibre de biologia de 4t ESO

  Llibre de Salut Contra drogues

  LES DROGUES

  - 13 -

  Fitxa del Cannabis.

  Definició: “Herba, merda, porro, xocolata, costo...”. Amb aquests noms es coneix la droga il·legal més estesa: la marihuana i l'haixix. Totes dues substàncies contenen tetrahydrocannabinol (THC).

  Com es pren: la seva forma comuna de consum és fumada ( “cigarretes” de marihuana i haixix barrejat amb tabac).

  Síntomes: Físics- els seu efecte es manifesta amb un augment dels batecs del cor, enrogiment dels ulls i sequedat de boca i gola.

  Psicologics- dificulta la concentració, el rendiment intel·lectual i, parcialment, la connexió amb la realitat.

  Òrgans afectats: pulmons.

  Situació social: venda il·legal.

  Fitxa del Crak i cocaïna

  Definició: Droga extreta de les fulles de la coca, planta que creix a Sud-amèrica.

  “Crack” és el nom bulgar de la cocaína obtenida a partir de clorhidrat de cacaïna i convertida en cristalls que es poden fumar. Però aquesta denominació de crack, és per el cruixir que es sent quan es fuma (o es calenta) la mescla, presuntament causada per el bicarbonat de sodi.

  Com s´ingereix: Les principals formes d´administració d´aquesta droga son l´aspiració o inhalació, la injecció i el fumar (incluint els cristalls de la cocaína i el crack). La inhalació és un proces que consisteix en aspirar polvos de cocaína a través de les finestres del nas, a on s´absorbeix a la corrent sanguínia per mitjà dels teixits sanguinis. El fumar entranya inhalació del vapor o fum de la cocaína als pulmons, a on l´abosorció a la corrent sanguinia és tan rápida com per injecció.

  Símptomes:

  -Físics : Quan La cocaína s´introdueix pel nas, els efectes comencen a sentir-se en qüestió d´uns minuts, arriba el punt màxim en un interval de 15 a 20 minuts y desapareixen el cap d´una hora. Aquests efectes són, dilatació de les pupiles y augment de la presió sanguinia, del ritme de la pulsació del cor i de la respiració i la temperatura del cos.

  - Psicològics: L´adicte pot experimentar un sentiment de benestar i sentir-se més energétic o atleta i amb més gana. També diuen que senten irritabilitat i ansietat. Es pot desarrollar una tolerancia notable de l´estímol i molts adictes diuen que es tracten, inútilment, de que la droga els produeix tant plaer com la primera exposició. Les proves científiques indiquen que la potent propeitat de reforça neurosicològiques de la cocaína portena al apersona a l´ús continuo, sense pensar en les conseqüències físiques i socials nocives.

  Major perill:

  Quan la gent mescla el consum de cocaína amb l´alcohol, empitjora el perill que presenta cada droga i, sense saber-ho, fa un complex experiment químic amb el seu propi cos. Alguns investigadors han descobert que el fetge humà convina la cocaína amb l´alcohol i fabirca una tercera substància, l´etilen de cocaína, que intensifica els efectes euròrics de la cocaína i, al mateix temps, potser augmenta el risc de la mort subtada.

  Òrgans que efecte: Efecte principalment el cervell.

  Situació social: Venda il.legal.

  Marihuana (herba)

  Definició: La Marihuana és el nom comú d´una droga crua fabricada amb la planta de cannabis sativa.

  Com es pren: La Mahihuana s´ingereix fumant.

  Símptomes:

  Físics: Entre alguns dels efectes físics inmediats de la marihuna, constan els següents: accelaració dels batecs del cor i el pols, enrogiment dels ulls i sequedat a la boca i la gola (coll). No existiesen proves científiques que indiquin que la marihuana millora la sensibilitat de l´oida, la visibilitat ni el tacte.

  Psicologics: Els estudis dels efectes mentals de la marihuana indiquen que la droga pot fer malbé o reduir la memoria a curt termini, alterar el sentit del temps i reduir la capacitat de fer coses que requereixin de concentració, reaccións rápides i coordinació, tals com conduir un automóvil o operar maquinaria.

  Les persones que consumeixen aquesta droga regularment i a llarg termirni poden fer-se psicològicament dependents de la droga. Pot ser-lis difícil limitar el consum, poden necesitar una major cantitat de la droga kper produir el mateix efecte i poden trobar problemes en el seu lloc de treball i les seves relacions personals. La droga pot convertir-se en l´aspecte més important de la seva vida.

  Òrgans que efecte: Efecte els pulmons i pot provocar transtorns mentals.

  Situació social: Venda il.legal

  La fitxa Heroína

  Definició: L'heroïna es produeix a partir de la morfina, substància que passa naturalment i es treta de la bellota de la “dormidera asiática”. Apareix generalment amb forma de pols blanca o marró. Els noms bulgars relacionats amb aquesta droga inclouen “smack” (pasta) “H” (H), “skag” (pols blanca), y “junk”( llenguaso). Altres noms es refereixen al tipus d´heroïna produïda en una zona geográfica específica com per exemple “Mexican black tar” (“goma”)

  Com s´ingereix: Durant els darreres anys, i segons segons alguns estudis recents, indicen que la manera d´utilitzar la heroïna ha canviat, passant d´injectar-se droga a inhalar-la o fumar-la, degut a que s´obté una major puresa amb aquestes mètodes i el concepte erroni d´aquestes formes de fer-ho porten a l´adicció.

  Símptomes:

  Físics: Els efectes a curt termini són una vermellor de la pell, la boca secai les extremitats pesades. Després d´una euforia inicial, l´usuari està “volant” estat en el que s´alterna la viglla amb l´adormiment i fallen les capacitats mentals degut a la depresió del sistema nervios central.

  Els efectes a llarg termini apareixen després que la droga hagi estat utilitzada subtadament per algun periode de temps. L´usuari c`ronic pot sufrir colapsos de les venes, infecció del endocardi i de les vàlvules del cor, abscesos, celulitis i enfermetats del fetge. Pot haver-hi complicacions pulmonars, incluienti varios tipus de neumonies, com a resultat del mal estat de salud del toxicòmen, així com per els efectes depresius de l´heroïna sobre la respiració.

  Psicologics: L´ús regular de l´heroïna produeix tolerancia a la droga, el que significa que el toxicòmen té que utilitzar una major quantitat per obtenir la mateixa intensitat o efecte. Aquestes dosis major, porten al llard del temps, a la dependencia física, en la que el cos, al haber-se adaptat a la presencia de la droga, pot sufrir símptomes d´abstinència si es redueix o es abandonat el seu ús. L´abstinència que en el toxicòmen regula pot passar tan aviat com forces hores després de la última administració de l´heroïna, provoca desig d´utilitzar la droga, agitació, dolors als músculs i en els ossos, insomni, diarrerai vómits, escalfreds amb la pell de gallina, moviments en forma de patades, i altres símptomes. Entre aquests els principals arriben al punt màxim de 48 hores a 72 hores després de la última dosis i es calmen després d´una setmana més o menys. L´abstinència sobtada en els usuaris que depenen molt de la droga i estan en mal estat de salut resulta mortal a vegades, encara que es creu que la supresió de l´heroïna és molt menys perillosa que la de l´alcohol i barbiturics.

  Òrgans que efecte: El cor, el fetge, els pulmons, els ronyons, el cervell

  Situació social: Venda il.legal, si no és mitjançant recepta mèdica.

  Fitxa de LSD

  Definició: la LSD (dietilamida de l'àcid lisérgic) és una de les principals drogues de la categoria de alucinógenes. És fabrica a partir de l'àcid lisérgic, que es troba a l'argot, un fong que creix al centen i altres cereals. És incolor i te un gust lleugerament amarg.

  Com es pren: es pren en tauletes, càpsules i, a vegades en líquid. S'ingereix per la boca, i amb freqüència, la LSD s'agrega a paper absorbent , com el paper secant, i es divideix en petits quadrats decorats, cada un dels quals constitueix una dosis. Actualment circulen uns 20 tipus diferents d'LSD i és coneixen amb noms com: Superman, Donald Duck, Chinese Dragon, etc.

  Síntomes: Físics- afecten la ment, influint i canviant les percepcions dels sentits.

  Psicològics- un dels efectes secundaris més desagradable i especialment temut és l'anomenat “viatge de terror” o “ mal viatge”, que es manifesta en forma d'estats de vivències amenaçadores, torturadores i que produeixen pànic (guerra, mort, destrucció). Els efectes de l'LSD abasten tant l'alegria i eufòria com la tristesa, el pànic i la depressió.

  Òrgans que afecta: la ment, el cervell.

  Situació social: Il·legal.

  Fitxa dels Asteroides Anabòlics

  Definició: els asteroides anabòlics son derivats sintètics de l'hormona masculina, testosterona. Els derivats de la testosterona promou el creixement del múscul esquelètic i augmenta la massa magra corporal.

  Com es pren: es prenen per via oral o s'injecten, i els atletes i altres toxicòmans ho solen prendre en cicles de setmanes i mesos, més que contínuament, en patrons anomenats cicle.

  Síntomes: Físics- augment a la massa magra muscular, la força i la capacitat de adiestrar-se per més temps i amb més vigor. A més la gent que s'injecta asteroides anabòlics corren el perill de contrauré o transmitir hepatitis o el virus (VIH) que causa el SIDA.

  Els principals efectes col·laterals de l'ús de l'asteroide anabòlic inclueix tumors hepàtics icterícia ( pigmentació groga de la pell, els teixits i fluids corporals), retenció de líquids i hipertensió arterial; altres casos greus de acne i tremolós.

  Pels homes- reducció del tamany dels testicles, menor nombre de espermatozoides, infertilitat, calvície i desarrollament dels sens.

  Per les dones- creixement del pèl facial, canvis o manca de la menstruació, augment en el tamany del clítoris i tenen la veu més greu.

  Pels adolescents- manca del creixement per maduresa esquelètica prematura i canvis accelerats en la pubertat.

  Òrgans que afecta: afecta als músculs i principals als òrgans sexuals.

  Situació social: legals com a medicament (amb recepta mèdica), però també es ven il·legalment

  Fitxa de l'èxtasi

  Definició: l'èxtasi es una droga sintètica que en concret està compost, principalment per MDMA, una metamfetamina que s'assembla químicament a l'adrenalina corporal i a l'al·lucinogen Mescalina. Els seus noms al carrer són “Adam”, “éxtasis” o “X-TC”.

  Com es pren : s'ingereixen per via oral, normalment es barregen amb altres substàncies com l'alcohol i el cannabis, es prenen en diferent nombre i freqüència, el seu consum sol donar-se en parella i/o en grup, es caracteritzen per ser substàncies econòmicament assequibles, de forma habitual, s'associen a un determinat tipus de música, poden donar-se situacions que tendeixin a allunyar-se del consum esporàdic de cap de setmana i del context de la discoteca, afavorint l'aïllament.

  Síntomes: Físics- pot provocar problemes greus de fetge, pot desencadenar atacs epilèptics, en persones amb diabetis, es pot desestabilitzar més el nivell de sucre, existeix un risc especial en persones amb pressió alta, mala circulació i problemes cardíacs, existeix un risc molt alt de patir trastorns importants en persones amb antecedents de símptomes neurològics o psiquiàtrics. També pot induir a psicosi persones sense antecents, pot afectar a l'embaràs, pot provocar reaccions extremes en persones asmàtiques i al·lèrgiques.

  Psicològics- el consum freqüent pot comportar trastorns de l'estat d'ànim (depressió), trastorns d'ansietat i trastorns psicòtics (esquizofrènia), amb el consum d'MDMA poden produir-se “flashbacks” (record de situacions o sensacions anteriors) que poden durar des d'un parell de minuts a alguns dies.

  Casos mortals- cop de calor: augment de la temperatura corporal, deshidratació, descomposició muscular: descomposició de la massa muscular, riscs d'accidents cardíacs: augment de la tensió arterial per deshidratació, riscs d'accidents de trànsit: disminució dels reflexos, pèrdua d'agudesa visual, etc.

  Òrgans que afecta: el fetge.

  Situació social: Il·legal.

  Fitxa dels inhalants

  Definició: Són vapors químics respirables que produeixen efectes. sicoactius(que alterenla ment).

  Com es pren: S'inhalen per el nas o per la boca cap als pulmons en concentracions.

  Símptomes: Efectes irreversibles: Pèrdua de l'audició, neuropatia perifèrica o espasmes de les extremitats i mal a la mèdula òssea.

  Efectes reversibles: Lesions hepàticas i renals i esgotament de l'oxígen de la sang.

  Físics: Desaceleren les funcions del cos,els usuaris poden sentir un lleu estímul,amb inhalacions succesives poden sentir menys inhibisió i menys control; per últim, l'usuari pot perdre el sentit. La aspiració de cantitats molt concentrades de substàncies químiques, disolvents, aerosols pot causar insuficiència cardíaca i mort. També pot causar defunció per asfixia en el desplaçament de l'oxígen dels pulmons i del sistema nerviós central.

  Psicològics: Els toxicòmans que fan servir inhalants

  Constantment o per periodes prolongatsestan entre les persones més difícils de tractar i poden tenir molts problemes psicològics i socials.

  Òrgans que afecten: Cor, cervell, pulmons, sistema nerviós central, oida, extremitats i mèdula òssea.

  Situació social: La gran majoria són productes legals,ja siguin industrials, domèstics o comercials. Són productes que tan a casa com al treball.

  És per això que els joves aprofiten que els tenen a l'abast i perquè són barats. Els pares s'han d'assegurar de que els guarden bé perquè no arribin a les mans dels més petits.

  Respostes correctes: 1.B; 2.A; 3.B;

  4.B; 5.B; 6.C; 7.B; 8.A; 9.D; 10.D.

  “ De drogues millor no pendre´n, però si en prens pensa que no hi ha consum sense risc.”
  Descargar
  Enviado por:Ampollones
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar