Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas


Discoteques de Barcelona


INTRODUCCIÓ

Bé, aquest treball de recerca, tracta sobre la posada en pràctica d´activitats humanes pel seu propi oci, o sigui, que fan els humans per divertir-se. Dintre d´aquest ampli tema, jo he triat las diversió a les discoteques o establiments d´ambientació músical, perquè m´agrada molt la música i sempre he estat interesat en aquest món, i perquè no diro, sóc un gran aficionat a anar-hi a aquests tipus de locals. El treball, tractarà de les discoteques dins de Barcelona capital, on són situades, preus d´algunes de les mateixes,etc... No sé si és un treball interesant, però a mi m´interesa! El que pasa és que no disposso de gaire informació, ja que a tots els llocs als quals he anat a demanar informació, s´han fet el boig i diguem que s´han passat la pilota. Em refereixo a l´Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L´OCI.

L´oci existeix des de que l´home va apareixer a la terra com a ser pensant, per això s´expliquen els grans descubriments que ha tingut la humanitat a través del temps, es podría definir oci com:

La actitut d´una persona en front del que está fent i la peculiaritat del temps que li dedica en fer-lo.

Una definició tan amplia es deu a que es considera temps d´oci a tot el temps que no dediquem a aquests tres moments diaris, el treball, el menjar i quan la persona dorm. Segons això són moltes les estones d´oci per cada persona, les quals podrien fer aportacions a la societat, aquest és el cas de grans científics (Einstein, Newton); l´oci també pot constituir una degradació de la persona, degut a diferents factors com la televisió, anar al bar a beure, desde el meu punt de vista.

Es degut al primer paràgraf que l´oci és necesari, tant per l´individu, com per la societat. Per la persona l´oci l´ajuda a relaxar-se de tensions i de rutines, amb creativitat de la propia persona, per un altre banda la persona en les seves estones de lleure busca entreteniment, això es veu reflexat en molts casos amb empresaris que hi inverteixen molts diners en camps deportius, sales musicals, i altres, per als seus millors empleats, com una manera d´incentivar-los. L´oci varia perquè una persona d´un estrat social alt no es diverteix amb les mateixes coses que un jove de clase mitja, ni amb les mateixes coses que fa un jove d´estrats socials baixos; ni un nen no es diverteix amb les mateixes coses d´un jove i menys amb les d´un adult, o sigui que l´oci és molt personal.

Un dels principlas problemes de les jubilacions, és l´efecte de lóci que es produeix a les persones, perquè quan es jubila es deixa de treballar, donant més temps lliure, la manera de solucionar aquest problema depen principalment de com la gent es sentia en el seu treball, ja que si es sentia bé, intentarà a la seva jubilació fer alguna cosa semblant a la que feia a la seva feina; a la gent que es sentia malament amb el seu treball i tenia estones de lleure (d´oci), amb la seva jubilació aconseguirà ampliar aquestes estones, però el problema és molt difícil quan una persona tenia una vida molt rutinaria amb poques estones d´oci tindrà problemes a l´hora d´omplir aquestes estones creades per la jubilació.

L´oci per algunes persones és una part apartada de la resta de la seva vida, sent la seva raó per seguir vivint. Per altres persones l´oci és intimament relacionada amb tota la vida inclús no fan diferències esntre vida i treball.

Un problema de l´oci són les addiccions que genera, en molts casos els joves consideren diversió anar buscant violència dins de discoteques i altres llocs, o quan un pren drogues a les seves estones de lleure, com es pot veure l´oci es molt relatiu depenent de l´àngle d´enfocament.

 • ESTABLIMENTS D'AMBIENTACIÓ MUSICAL I/O D'ESPECTACLES.

 • -La definició dels establiments d´ambientació musical i/o d´espectacles:

  Tenen la consideració d´establiments d´ambientació musical i/o d´espectacles aquells àmbits on el nivell sonor per causa del so que es produeix en el seu interior superi els 68 db (A) calculats a l´interior de l´establiment, tals com:

  • Bars musicals o Pubs.

  • Cafès concert.

  • Sales de festa.

  • Discoteques.

  • Discoteques. Light.

  1.1. Discoteques.

  • Característiques principals d´una discoteca.

 • Condicions d´emplaçament:

 • Es prohibeix l´obertura de nous establiments d´ambientació musical en els soterranis d´edificis entre mitgeres, llevat que tinguin accés directe i horizontal a la rasant d´algun carrer.

  Es prohibeix l´obertura de nous establiments d´ambientació musical en contigüitat amb l´habitatge.

  Es prohibeix l´obertura de nous establiments d´ambientació musical en edificis o recintes sanitaris o docents.

 • CONDICIONS MÍNIMES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D´INCENDIS.

 • Les sortides d´emergència es podran practicar a través d´espais comuns de l´edificació només en establiments amb aforament inferior a 100 persones.

 • L'alçada minima de les sales de públic haurà de ser de 2,50 m per als establiments de com a mínim 150 m2. Extintors . BIE 25 mm i allumenat d´emergència.

 • AFORAMNET MÀXIM D´UN LOCAL.

 • Es considera aforament màxim el que resulti d´aplicar la formula següent:

  Superficie útil del local (m2)

  Aforamnet Màxim= ___________________

  0,7 m2/ persona

  Per exemple una discoteca de 350 metres de superfície útil, tindria un aforament màxim de 500 persones.

  Superfície útil: S'enten per superfície útil, als efectes de la formula anterior, la de la sala ocupable pel públic. No s´hi inclouen els vestibuls, banys, guarda-robes, espai inetrior de barra de bar i altres no ocupables permanentment pel públic.

 • CONTROL DE LES BEGUDES ALCOHÒLIQUES I TABAC.

 • Alcohol, no es permet enviar ni distribuir a menors de 16 anys prospectes, cartells, invitacions i objectes de qualsevol tipus que nombrin begudes alcoholiques.

  No es permet la venda, ni el consum de buguedes alcoholiques de qualsevol tipus a menors de 16 anys.

  Majors de 16 anys: Poden beure begudes alcohòliques de fins a 23 graus centesimals.

  Tabac: Per als menors de 16 anys està prohibida la venda i el consum de tabac.

  Majors de 16 anys: Poden comprar i consumir tabac lliurament.

 • SEGURETAT.

 • Es podrà regular la necesitat de mesures o serveis de vigilància i les característiques de les mateixes. En aquest àmbit, els ayuntaments podran dictar reglaments, que tindran caràcter de complementaris als de la generalitat, o de supletoris d´aquests fins que no hagin estat dictades les normes correspondents.

  Finalitat: El dret d´accès als locals i establiments de pública concurrència fixats a la present llei no pot ser negat de forma arbitrària o improcedent, com objectiu, impedir l´accès de persones que manifesten actituts agresives, que puguin produir perill o molèsties a altres espectadors o usuaris, o bé que possin en perill el desenvolupament normal d´un espectacle o activitat recreativa.

 • HORARIS.

 • L´horari general dels espectàcles, les activitats recreatives i els establiments públics seran determinats per l´ordre del conseller de gobernació, previ informe dels departaments corresponents. En definitiva pot obrir per la tarde a les 6. Fins 9:30/10:30, y d´una a 5:15 de la matinada (amb un temps intermitg de 45 minuts, per tancar)

 • MÚSICA.

 • En general totes les discoteques solen possar música enllaunada (música de discos, o sigui que tenen un disc jockey possant música), en altres ocasions la música és en directe, orquestes,etc...

  Normalment han de pagar cada un cert temps diners a la societat general d´autors per possar música enllaunada, concretament no sé el que han de pagar, ja que això depen de la discoteca, l´aforament...

 • ALGUNES DE LES NORMES PRINCIPALS.

  • Existeix la comun necesitat de garantir la seguretat dels ocupants i la higiene dels locals, de garantir el compliment de las finalitats culturals, evitar la molèstia a tercers, defensar els drets i la seguretat del públic com a usuaris i consumidors, protegir als menors i utilitzar les forces de la policia per a preservar l´odre públic.

  • Hi ha d´haver llibres i fulls de reclamacions, que deuran estar a disposició del públic en tots els locals.

  • Les característiques de la publicitat, per a que no interfereixi en la capacitat electiva del espectador.

  • S´ha de garantir que els adolescents que padeixen una disminució física, psíquica o sensorial tinguin dret a accedir a les zones recreatives i poguin gaudir de les mateixes.

  Penalització.

  • Exerci de l´activitat sense llicència municipal.

  • Exerci d´activitat diferent a l´autorizada.

  • Us d´aforament superior al permés.

  • Ocupació de vies d´evacuació per materials, mals endreços i altres impediments.

  • Insuficiència o mal funcionament de les instal.lacions de protecció contra incendis, o material contra incendis ocult o no visible.

  • Bloqueig de l´obertura de portes d´emergència, amb mecanisme, durant la permanència de públic o de personal al local.

  • Nivell sonor superior al que correspon a l´activitat.

  • Manca absoluta del servei de seguretat.

  • Consumició a l´exterior del local, sense autorització d´utilització de la via pública.

  • Funcionament deficient de l'enllumenat d´emergència.

  • Decoració que indueixi a error en la localització de les sortides d´emergència.

  • Incopliment de la normativa higènico-sanitària.

  • Insuficiència d´aïllament acústic.

  • Etc....

  1.2. ELS ALTRES ESTABLIMENTS D'AMBIENTACIÓ MUSICAL I/O D'ESPECTACLES.

  • Bars musicals o Pubs: Són bars on possen música, però no hi pots ballar, tenen la mateixa norma respecte a begudes alcohòliques i tabac que les discoteques.

  • Cafès concert: Són cafès on solen actuar grups de jazz, etc.. Amb les mateixes normes.

  • Sales de festa: Sales on es fan festes de tot tipus, són regides per les mateixes normes.

  • Discoteques Light: Exactament iguals que les discoteques, però amb la difrència que s´han modifictat algunes coses, No venen cap mena de beguda alcohòlica, ni tabac. Amb la finalitat que el jovent de 14 anys hi podin accedir.

  2 DISCOTEQUES DE BARCELONA.

  AL DISTRICTE DE L´EIXAMPLE.

  DISCOTECA ARENA.

  DISCOTECA ARENA

  Adreça: Balmes,32 C.P.08007

  Districte: Eixample. Barri: Dreta Eixample.

  Tlf. 934878342

  Comentari: Ambientació house ( Performance, Drac Queens, música House)

  DISCOTECA ARENA CLÀSSIC.

  Adreça: diputació, 233 C.P.08007

  Districte: Eixample Barri: Dreta Eixample.

  Tlf. 934878342

  Comentari: Ambientació house ( Performance, Drac Queens, música House)

  ARENA VIP

  Adreça: diputació, 233 C.P.08007

  Districte: Eixample Barri: Dreta Eixample.

  Tlf. 934878342

  Comentari: Ambientació house ( Performance, Drac Queens, música House)

  DISCOTECA EL COÑO DE TU PRIMA.

  Adreça: Consell de Cent 294, planta baixa. C.P. 08007

  Districte: Eixample Barri: Eixample.

  Tlf: 934877722.

  Ubicat a la planat baixa de l´esmenada adreça.

  DISCOTECA JUNIOR.

  Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 770 C.P.08013

  Districte: Eixample. Barri: Fort Pius.

  Horari: Divendres/Dissabtes 01-05 h.

  Tlf. 932329694.

  Comentari: El seu preu és de 1000 pts, Ambientació Underground, música independent, està molt bé!!

  DISCOTECA METRO.

  Adreça: Sepulveda, 185 C.P. 08011

  Districte: Eixample. Barri: Sant Antoni.

  Horari: dl-dg 12-06h.

  Tlf. 933235227

  DISCOTECA NEW ANTILLA.

  Adreça: Aragò 141-143 C.P. 08015

  Districte: Eixample Barri: Esquerra Eixample.

  Tlf. 934512151

  DISCOTECA PERFORMANCE CON ATXÉ.

  Adreça: Provença, 43 C.P. 08029

  Districte: Eixample. Barri: Esquerra Eixample.

  Horari: divendres-dissabtes: 23.30-05 h

  Tlf. 933211075/934392849.

  DISCOTECA SALVATION- LA MADAME.

  DISCOTECA SALVATION.

  Adreça: Ronda Sant Pere, 19-21 C.P.08010.

  Districte: Eixample. Barri: Dreta Eixample.

  Horari: Divendres/ Dissabtes: 01-05 h.

  Tlf. 933180686.

  Comentari: Ambientació house ( Performance, Drac Queens, música House)

  DISCOTECA SALVATION-LA MADAME ( SESSIÓ DE DIUMENGES NIT)

  Adreça: Ronda Sant Pere, 19-21 C.P.08010.

  Districte: Eixample. Barri: Dreta Eixample.

  Horari: Divendres/ Dissabtes: 01-05 h.

  Tlf. 933180686.

  Comentari: Ambientació house ( Performance, Drac Queens, música House).

  ALGUNES DISCOTEQUES DE BARCELONA SELECCIONADES PER LA POPULARITAT.

  DISCOTECA ÀTIC.

  Adreça: Tarragona, 141-147 C.P. 08015

  Districte: Sants.

  Tlf: 934268444.

  Comentari: El preu és de 1200 pts. Ambientació Dance-house, techno.

  DISCOTECA BAJA BEACH CLUB.

  Adreça: Pg Marítim, 34 C.P. 08005

  Districte: Villa Olímpica.

  Horari: dj-dv: 17-5/ ds: 13-6/ dg:13-5.

  Tlf: 932259100.

  Comentari: És força entretingut, ja que abans de ser discoteca és un restaurant i pots dinar, i després recullen i el transformen en una discoteca d´ambientació Dance-house.

  DISCOTECA BÒVEDA.

  Adreça: Pallars, 97 C.P. 08018

  Districte: Poble nou.

  Horari: dj-ds/v f: 24-5 h.

  Tlf. 933305766.

  Comentari: El preu és de 800 pts, l´ambientació musical és de pachanga, pop nacional,etc..

  DISCOTECA GARATGE CLUB.

  Adreça: Pallars, 195 C.P. 08005

  Districte: Poble nou.

  Horari: dv-ds: 12-05.30/ dg: 18-22 h.

  Tlf: 933091438.

  Comentari: El preu és gratuïT, o sigui que és gratis entrar-hi, Ambientació underground, rock urbà.

  DISCOTECA ILLUSION.

  Adreça: Lepant, 408 C.P. 08025

  Barri: Alfonso X

  Tlf. 933473800.

  Comentari: El preu és de 1200 pts, ambientació Hardcore-techno (màquina) a la tarda, per lanit ambientació House.

  DISCOTECA MEPHISTO.

  Adreça: Lutxana, 33 C.P. 08005

  Districte: Poble nou.

  Horari: dv-ds: 24-5.30

  Tlf. 933091315.

  Comentari: El preu és de 1000 pts, però si el dissabte hi entras abans de les dues és gratis, ambientació 100% heavy-metal.

  DISCOTECA NAYANDEI.

  Adreça: Moll Espanya, 5-6 C.P. 08039

  Districte: Maremàgnum.

  Horari: dl-ds: 21- 4.30/ dg: 17 - 4.30

  Tlf. 932258010.

  Comentari: L´ambientació és dance-house, pachanga, pop, etc.. com totes les discoteques del Maremàgnum.

  DISCOTECA NEW YORK.

  Adreça: Escudellers, 5 C.P. 08002

  Barri: Gòtic ( al costat de les rambles)

  Tlf: 933188730.

  Comentari: El seu preu és de 1000 pts, ambientació dance-house.

  DISCOTECA RAZZMATAZZ.

  Adreça: Almogavares, 122 C.P. 08018

  Districte: Poble nou.

  Horari: dv-ds: 1.00- 5:30 / dg 19:00- 2.00

  Tlf. 932720910

  Comentari: El preu és de 1200 pts, l´ambientació musical és semblant a la de junior, underground, rock, techno electrònic.

  DISCOTECA SEÑOR LOBO.

  Adreça: Almogavares, 88 C.P. 08018

  Districte: Poble Nou.

  Horari: dv: 23-5/ ds: 18-5.

  Tlf: 933007954.

  Comentari: El preu és de 700 pts per la tarde,a al nit són 1200 pts, lámbientació és molt variada a estones et possen rock, underground, etc.. Però en general Dance-house comercial.

  ENQUESTA.

 • Sexe

 • Home  Dona 

 • Edat

 • Menys de 18  18-25 

 • T´agrada la música?

 • Sí  No 

 • Quina música t´agrada?

 • Màquina  Dance-house  Progressive 

  Techno  Rock  Pop 

  Pachanga  Underground  Hip-Hop 

  Hardcore melòdic  Mètal  Heavy Mètal 

  Techno-Electrònic  Electrònica  Electro-punk 

  Flamenc  Altres 

 • Què prefereixes fer en les teves estones de lleure, de cap de setmana?

 • Anar al cinema  Anar al teatre  Anar a pendre un cafè 

  Anar a una discoteca  Anar a fer esport  Altres 

 • Si vas a les discoteques, per què hi vas?

 • Per beure  Per txerrar  Per ballar 

  amb gent

  Vas a coneixer gent  Vas a lligar  Per l´ambient 

  Altres 

 • Amb quina freqüència hi vas?

 • 2 cops per setmana  1 cop per setmana  2 cops al mes 

  1 cop al mes  2 cop trimestral  Menys de 5 a l´any 

 • Quina mitjana et gastes quan hi vas?

 • Menys de 2000 pts  2000 pts  Menys de 4000 pts 

  4000 pts  Menys de 8000 pts  Més de 8000 pts 

 • Consideres excesius els preus de les discoteques?

 • Sí  No 

 • Consumeixes algun tipus d´estupefaents abans d´anar a la discoteca o dins?

 • Hachis  Marihuana  Cocaïna 

  Drogues de disseny  Amfetamines  Crack 

  Heroïna  Speed  Altres 

  No 

 • Què fas ara?

 • Treballes  Estudies  Estudies i treballes 

  Atur  Altres 

 • Si ets estudiant, què estàs fent?

 • E.S.O.  Batxillerat  Cicles Formatius 

  P.G.S.  Universitat  Escoles taller 

  Altres 

  Bé, aquesta enquesta ha estat formulada a nois i noies, i aquests han estat els resultats de l´enquesta.

 • Edat

 • Menys de 18  18-25 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'
  'Discoteques de Barcelona'

  3) T´agrada la música?

  Sí  No 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  4) Quina música t´agrada?

  Màquina  Dance-house  Progressive 

  Techno  Rock  Pop 

  Pachanga  Underground  Hip-Hop 

  Hardcore melòdic  Mètal  Heavy Mètal 

  Techno-Electrònic  Electrònica  Electro-punk 

  Flamenc  Altres 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'
  'Discoteques de Barcelona'

 • Què prefereixes fer en les teves estones de lleure, de cap de setmana?

 • Anar al cinema  Anar al teatre  Anar a pendre un cafè 

  Anar a una discoteca  Anar a fer esport  Altres 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  6) Si vas a les discoteques, per què hi vas?

  Per beure  Per txerrar  Per ballar 

  amb gent

  Vas a coneixer gent  Vas a lligar  Per l´ambient 

  Altres 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'
  'Discoteques de Barcelona'

  7) Amb quina freqüència hi vas?

  2 cops per setmana  1 cop per setmana  2 cops al mes 

  1 cop al mes  2 cop trimestral  Menys de 5 a l´any 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'
  'Discoteques de Barcelona'

 • Quina mitjana et gastes quan hi vas?

 • Menys de 2000 pts  2000 pts  Menys de 4000 pts 

  4000 pts  Menys de 8000 pts  Més de 8000 pts 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'
  'Discoteques de Barcelona'

 • Consideres excesius els preus de les discoteques?

 • Sí  No 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'
  'Discoteques de Barcelona'

 • Consumeixes algun tipus d´estupefaents abans d´anar a la discoteca o dins?

 • Hachis  Marihuana  Cocaïna 

  Drogues de disseny  Amfetamines  Crack 

  Heroïna  Speed  Altres 

  No 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  11) Què fas ara?

  Treballes  Estudies  Estudies i treballes 

  Atur  Altres 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'
  'Discoteques de Barcelona'

  12) Si ets estudiant, què estàs fent?

  E.S.O.  Batxillerat  Cicles Formatius 

  P.G.S.  Universitat  Escoles taller 

  Altres 

  Homes. Dones.

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  CONCLUSIÓ:

  Bé per a mi aquest treball ha estat força gratificant, però el que no m´imaginava era la dificultat per la trobada d´informació, jo en principi volia fer una distinció de discoteques pel nivell econòmic, i més coses, però ja que no m´han volgut ajudar, ni l´ayuntament de Barcelona, ni la Generalitat de Catalunya, ni el gremi de Discoteques, això és el que he pogut fer.

  ÍNDEX

  • INTRODUCCIÓ: PÀG 1.

  • L´OCI. PÀG 1-2.

  • ESTABLIMENTS D'AMBIENTACIÓ MUSICAL I/O D'ESPECTACLES: PÀG 2-3.

  • DISCOTEQUES.

 • CONDICIONS D´EMPLAÇAMENT. PÀG 3.

 • CONDICIONS MÍNIMES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D´INCENDIS. PÀG 3.

 • AFORAMENT MÀXIM D´UN LOCAL. PÀG 3-4.

 • CONTROL DE LES BEGUDES ALCOHÒLIQUES I TABAC. PÀG 4.

 • SEGURETAT. PÀG 4.

 • HORARIS. PÀG 5.

 • MÚSICA. PÀG 5.

 • ALGUNES DE LES NORMES PRINCIPALS. PÀG 5-6.

 • - ELS ALTRES ESTABLIMENTS D'AMBIENTACIÓ MUSICAL I/O D'ESPECTACLES PÀG 6.

  • DISCOTEQUES DE BARCELONA.

  • AL L´EIXAMPLE: PÀG 7-8.

  • ALGUNES DISCOTEQUES POPULARS. PÀG 9-10-11

  • ENQUESTA.

  PÀG 11-19

  • ENQUESTA. PÀG 11-12-13

  • RESULTATS DE L´ENQUESTA. PÀG 14-15-16-17-18-19

  • CONCLUSIÓ. PÀG 19.

  1

  21

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'

  'Discoteques de Barcelona'
  Descargar
  Enviado por:Jordi Barajas
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar