Química


Destilación


Destil·lació

1-Objectiu de la pràctica:

Separació de 2 líquids mescibles. En el nostre cas separarem els components del vi de taula.

2-Materials

-pinça

-doble nou

-suport amb peu

-encenedor de gas

-trípode

-reixa metàl·lica d'amiant

-vi

-tub de cautxó

-serpentí amb refrigerant

-matràs

-tap de goma d'un forat

-vareta de vidre al vuit

-vas de precipitació graduat

-recipient per introduir el vi sense destil·lar

3-Resum

Es col·loca el serpentí al suport, i el matràs sobre el reixat apagat. Es fabrica un colze de vidre calentant una vareta de vidre amb l'encenedor de gas. Es col·loca un dels forats del tub de cautxó en el serpentí i l'altre forat a l'aixeta. L'aigua freda entrarà per dalt del serpentí i l'aigua calenta sortirà per un altre forat del serpentí situat a la part inferior.

situat a sota, i comunicat amb la pica per un altre tub de cautxó.

S'introdueix el vi en el recipient, calentem el vi.

Es deixa raixar l'aigua freda per el serpentí entrant pel forat de dalt i sorti per el forat de sota, es important que pel serpentí circuli aigua freda en quantitat apreciable, perquè es condensi la major quantitat de vapor, i evitar un calentament execiu del serpentí.

Els líquids comencen a bullir i a canviar d'estat líquid a estat gasós, per ordre del punt d'ebullició, és a dir: primer els líquids que bulleixen facilment, en el nostre cas, alcohol etíl·lic (CH 3 - CH 2 - OH ), una vegada separat el líquid esmentat començarà a sortir aigua a una temperatura aproximada als 100ºC.

A poc a poc, el “nou líquid” cau al vas de precipitació i per tant ja hem arribat al nostre objectiu: la separació de 2 líquids mescibles.

Nota: no es convenient escalfar els líquids bruscament, per tal d'evitar una possible explossió del recipient o una sortida de vapors per les connexions.

4-Anomalies

L'aigua que contenia el vi no bull a la temperatura que hauria de bullir (100ºC), ja que conté impureses, és a dir no és destil·lada, i per tant, i degut aquestes no arrenca a bullir al punt determinat.

5-Observacions personals

L'el·laboració al laboratori un colze de vidre calentant una vareta de vidre amb l'encenedor de gas.

La manera en que s'evaporava el líquid, realment m'ha sorprès, primer el alcohol i desprès la resta del líquid.

Jo no sabia que l'aigua freda havia de passar pel serpentí, perquè el vapor es tranformès en líquid.

En general ha sigut una bona experiència per a tothom, ja que tothom va estat molt atent a l'experiment i a les reaccions.

6-Esquema

Destil·lació del vi

Introduïm el vi al recipient

i encenem l'encenedor

El vi comença a bullir:

El alcohol etíl·lic L'aigua freda de l'aixeta

s'evapora circula per el serpentí

L'aigua del vi

s'evapora

DESTIL·LACIÓ

Índex

 • Objectiu de la pràctica

 • Material emprats

 • Resum

 • Anomalies

 • Observacions personals

 • Esquema

 • Dibuix tècnic
 • Descargar
  Enviado por:Ana Sasot Olagüe
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar