Educación y Pedagogía


Comunicación en parálisis cerebral


INDICE

Presentació

Objectius

Concepte

Efectes principals

Accesibilitats 3

Recursos tecnológics

Teclat

Rata

Trackball

Trackpad

Trackbooton

3D Mousse

Joystick

Licorn 5

Material didàctic

Contes SPC

Chatbox

Ligthwrite

Vocabulari 8

LA COMUNICACIÓ EN LA PARÀLISIS CEREBRAL

Els infants que pateixen paràlisis cerebral mantenen poca o nul·la comunicació. En la següent treball exposem els efectes de la seva malaltia i mostrem quins són els sistemes que fan servir i quines millores els han proposat les noves tecnologies.

OBJECTIUS

Els objectius que ens proposem com a grup alhora de desenvolupar el treball i l'exposició a l'aula, són els següents:

 • Conèixer les actuals tecnologies adaptades a les necessitats educatives especials, concretament amb la millora per la comunicació en malalts de paràlisis cerebral.

 • Conèixer l'evolució tecnològica com a millora comunicativa.

 • Conèixer la comunicació no verbal per relacionar-se entre ells mateixos, familiars i educadors.

CONCEPTE PARÀLISIS CEREBRAL

 • Anomenem PC a un grup de trastorns crònics que apareixen durant els primers anys de vida. Disminueix el control del moviment que va empitjorant al llarg del temps. En referim a cerebral ja que ens referim als dos hemisferis del cervell i la paraula paràlisis descriu qualsevol trastorns que limita el control del moviment del cos.

 • Els símptomes de la PC són de gravetat variable. Un individu amb PC pot tenir problemes a l'hora de fer tasques motores fines, o es pot sentir afectat per moviments involuntaris, com bavejar o el moviment de les mans. Els símptomes canvien de una persona a una altra i també van canviant al llarg de la vida.

Efectes principals

 • Els nens que tenen la PC no poden controlar alguns o tots els seus moviments. Alguns poden estar molt afectats en tot el seu cos, altres poden tenir dificultats per parlar, caminar o per fer servir les seves mans. Altres no és podran assentar sense recolzament i necessitaran ajuda per la majoria de tasques diàries.

 • Un nen amb la PC pot tenir algun o la majoria de següents símptomes, més lleuger o greument.

 • Moviments lents, sapastres o vacil·lants.

 • Rigidesa

 • Debilitat

 • Espasmes musculars

 • Moviments involuntaris

ACCESSIBILITATS

 • Les tecles permanents els ajuden molt, ja que si no tenen moviment en les dues mans, amb una mà poden fer-ho tot.

 • Les opcions de filtració, aquesta adequació s'utilitza per aquells nens que no tenen control de les mans ni del temps que estan prement una tecla. Aquesta opció de teclat fa que aquest, ignori el tecleig repetit.

 • La commutació del teclat, aquest funciona amb so, és utilitzat per nens que tenen dificultats auditives. Aquest també es pot utilitzar creant el ratolí a partir dels nombres de la banda dreta del teclat.

 • El ratolí, també es poden fer diverses adaptacions, canviar els botons de l'esquerra a la dreta; depenent del funcionament de cada nen. També es pot adaptar la rapidesa o lentitud del ratolí, depenent sempre dels desplaçaments que realitzin (moviments ràpids o més lents). A més, un punt important són també els punters, molts nens no els veuen i per aquest motiu s'adapten aquests en diferents formes i colors.

El teclat virtual és aquell que és situ en la pantalla de l'ordinador i el nen o la nena mitjançant la mobilitat que tenen a la mà, fan servir el ratolí per pitjar les tecles, i poder d'aquesta manera escriure

RECURSOS TECNOLÒGICS

TECLAT

El teclat de l'ordenador està en gran part format per el teclat QWERTY que s'utilitza amb les màquines d'escriure, més una sèrie de tecles complementàries: de funció, de direcció, teclat numèric, etc. Molts alumnes poden utilitzar directament aquest teclat, sempre i quan, es tinguin en compte algunes petites adaptacions que facilitin el control.

RATA

En realitat, quan parlem d'adaptar l'accés a la rata, lo que fem es proporcionar un mitjà de control del punter que es desplaça per la pantalla. Entre un sense fi de dispositives de control de punter en el mercat estàndard que destacarem aquells que per característiques poden ser òptims per alguns alumnes:

TRACKBALL

Podria considerar-se una rata invertida en el que el moviment del punter es realitza girant directament la bola amb la mà, evitant tenir que desplaçar la rata sobre la superfície. Alguns models funcionen amb detectors de infrarojos interiors, per el que no hi ha problemes de mal funcionament per acumulació de brutícia, que bloquegin moviment interns.

'Comunicación en parálisis cerebral'

TRACKPAD

Aquest està incorporat en alguns models de ordinador portàtil , es tracta d'una petita superfície que representa la pantalla i a la que s'accedeix amb el dit, el clip es troba en la part superior o inferior del trackpad, o presionant sobre el mateix dispositiu.

'Comunicación en parálisis cerebral'

TRACKBOOTON

També es corrent en alguns models portàtils i que consisteix en un petit botó vermell a la meitat del teclat que controla el punter de la rata.

'Comunicación en parálisis cerebral'

3D MOUSE

Permet manejar el punter amb moviments aeris, com si d'un punter lluminós es tractes. Aquest dispositiu també es pot posar en el cap i es pot controlar amb petits moviments d'aquest.

JOYSTICK

En un gran nombre de casos poden configurar per establir control sobre el punter de la pantalla,. Es interessant la gran varietat de models: analògics, digitals, anatòmics, tipus de videoconsoles, etc.

LICORN

Se trata de un casco que lleva una varilla metálica incorporada, a la cual se puede fijar en su extremo un pequeño puntero o un lápiz. Está indicado para personas que tienen buen control cefálico, de forma que con la cabeza son capaces de usar el teclado del ordenador, bien directamente o bien con ayuda adicional, como de una “carcasa de teclado”.

'Comunicación en parálisis cerebral'

MATERIAL DIDÀCTIC

Pel que fa a materials didàctics, em decidit escollir alguns dels que creiem importants per ajudar en la comunicació d'aquestes persones.

Destaquem:

 • Constes SPC

 • Chatbox

 • Lightwriter

 • Vocabulari

CONTES SPC

Els contes SPC son històries escrites utilitzan el sistema pictogràfic de comunicació. Es tracta d'una sèrie de pictogrames que representen, a partir d'imatges senzilles i clares, les paraules i històries a les que es refereix.

Cadascuna d'elles té un color diferent depenent del tipus de paraula de la que es tracta:

Verbs

Verd

Sustantiu

Taronja

Accions socials

Rosa/morat

Adjectius/adverbis

Blau

Pronoms

Groc

La lectura que ofereix aquest tipus de conte es recolça, a més a més, d'un text i d'il.lustracions, que resultuen també molt senzilles i concretes. Tots aquests elements fan possible una fàcil lectura del conte.

CHATBOX

El Chatbox és un sistema de comunicació augmentativa i alternativa. Un sistema d'ajuda per aquelles persones que tenen afectats els organs que participen en la comunicació oral i que poden potenciar o suplir les funcions d'aquests, mitjançant ajuda tècnica.

El Chatbox ofereix a les persones que careixen de parla, una possibilitat útil i de fàcil accés, per trencar aquest silenci en el que es troben. Permeten una comunicació bàsica amb família, amics i totes aquelles persones que els envolten en la seva vida.

Aquest recurs funciona presionant alguna de les caselles en les que, complementàriament, hi ha un vocabulari que dirà, a partir d'una veu digitalitzada, el que vol fer la persona en aquell moment.

LIGHTWRITER

Aquest és un sistema semblant al Chatbox, també un sistema de comunicació augmentativa i alternativa. És un dispositiu lleuger i portàtil que utilitza la combinació de text i veu.

En aquest recurs és necessària la lecto-escriptura per poder utilitzar-lo. La persona escriu el que vol comunicar en aquell moment, com si fos una màquina d'escriure, per què després aquest sistema a partir d'una veu digital ho faci sentir als altres.

VOCABULARI

El vocabulari és un material més accessible per a qualsevol d'aquestes persones, que pot ser múltiple i que es pot anar variant en funció de les necessitats de la persona.

El vocabulari inicial seleccionat ha de partir dels desitjos i necessitats bàsiques de cada persona, utilitzant elements que resultin familliars i motivadors. Ens em d'assegurar de que el poden reconèixer i utilitzar adecuadament, amb els primers signes que s'introdueixin, afavorint d'aquesta forma l'éxit de les primeres respostes.

En funció dels resultats obtinguts i de les necessitats comunicatives de cadascú s'anirà incorporant nou vocabulari.

L'estructura sintàctica ha d'ajustar-se al nivell de competència de l'alumne en l'àrea comunicativa. Generalment s'utilitzarà una estructura senzilla del tipus objecte/ imatge = frase. Quan el repertori de vocabulari augmenti serà moment d'introduir frases senzilles o més elements.

L'objectiu principal és utilitzar aquest material de comunicació com a forma d'interacció i modificació de l'entorn inmediat, com és l'aparició d'un llenguatge funcional.

'Comunicación en parálisis cerebral'
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar