Comentario de texto

Lengua española. Pautas. Fases de creación. Valoración textual. Propiedades. Disciplinas

 • Enviado por: Marcus Brody
 • Idioma: catalán
 • País: España España
 • 2 páginas

publicidad
cursos destacados
Graba audio con Apple Logic Pro 9
Graba audio con Apple Logic Pro 9
En este curso aprenderemos a realizar grabaciones de audio de calidad utilizando Apple Logic Pro 9. Exploraremos todo...
Ver más información

Cómo montar un Ordenador
Cómo montar un Ordenador
En este curso te guiamos de una forma muy práctica y gráfica, para que puedas realizar el montaje de tu...
Ver más información

publicidad

EL TEXT:

 • Fases del procés de creació d'un text:

 • Planificació

 • Anàlisis de la situació

 • A qui ens adrecem

 • Què li volem dir

 • Perquè li escrivim

 • Com ens hem d'expressar (registres, classe de text)

 • Redacció (confecció de diversos esborranys)

 • Revisió (repàs dels diferents aspectes)

 • Variació textual

 • Tipus de text

 • Gèneres textuals

 • Orals (conversa, conferència, parlament...)

 • Escrits (carta, postal, instància, crònica...)

 • Seqüències textuals (tipus de text)

 • Descriptiu

 • Narratiu

 • Conversacional

 • Retòric

 • Instructiu

 • Predictiu

 • Explicatiu

 • Estructura

 • Introducció

 • Desenvolupament

 • Desenllaç

 • Argumentatiu: convèncer (oratòria: art d'argumentar bé)

 • Elements

 • Tema

 • Tesi

 • Arguments

 • Estructura

 • Introducció

 • Desenvolupament

 • Conclusió

 • Propietats textuals:

 • PROPIETATS DISCIPLINA (bases)

 • Coherència Semàntica (significat)

 • Unitat global de significat

 • Unitat de registre

 • To (irònic, directe, cordial)

 • Estil

 • Cohesió Sintaxi (estudi de construcció del text)

 • Connectors

 • Manteniment de referents

 • Repetició de mots

 • El·lipsi

 • Sinònims

 • Pronoms

 • Signes de puntuació

 • Procés de definició

 • Adequació Pragmàtica (Estudi de l'ús de la llengua)

 • Informal

 • Formal

 • Presentació

 • Correcció Normativa (usos correctes de la llengua)

 • Vulgarismes i col·loquialismes

 • Barbarismes