Equipos electrónicos de consumo


Circuits


Departament tecnològic

CFGM-Equips electrònics de consum

Nom de l'alumne: Data:

Electrònica general.

1.- Un diode, és un component electrònic construit amb elements semiconductors tals com el Silici o el Germani, dopats de forma que existeix una zona de càrrega Positiva (ànode) i una altra Negativa (càtode). Quina de les següents situacions correspon a la polarització directa.

a) b) c) d)

Circuits
2.- Dels circuits rectificadors amb diodes que coneixes, quin creus que aporta un millor aprofitament del secundari del transformador.

 • El rectificador d'ona complerta amb presa intermitja.

 • El rectificador de mitja ona.

 • El rectificador amb zener

 • El rectificador d'ona complerta amb pont de Graetz.

 • 3.- Per el circuit següent, quina de les següents afirmacions és certa:

 • La tensió a RL quedarà estabilitzada a un valor constant de 5V.

 • El diode zener està polaritzat inversament.

 • La caiguda de tensió a RL és exactament de 12V.

 • El diode zener està polaritzat directament i per tant la caiguda de tensió a RL serà pràcticament zero.

 • 4.- L'objectiu del filtrat a les fonts d'alimentació és:

 • Transformar la senyal present a la sortida de l'etapa de rectificació per tal que aquesta s'aproximi tant com sigui possible a un corrent continu.

 • Eliminar els possibles esporàdics parasitaris fruit d'interferències electromagnètiques.

 • Separar el senyal present a la sortida del rectificador del node de referència massa.

 • Totes les respostes anteriors són correctes.

 • 5.- Respecte al circuit representat al esquema, digueu quina afimació és correcta:

 • El transistor es troba en TALL.

 • El transistor es troba en SATURACIÓ.

 • El transistor es troba en zona ACTIVA.

 • El transistor es destruirà per excés de circulació de corrent pel colector.

 • Problemes

  1.- El secundari del transformador de l'esquema, té una tensió eficaç de 30V. al secundari. Digueu de quin tipus de rectificador es tracta, expliqueu-ne el funcionament, dibuixeu les gràfiques de tensió per el secundari, al diode i la càrrega i calculeu la tensió de pic a la càrrega, el corrent màxim que hi circula i la potència dissipada.

  2.- Per a la següent etapa amb transistor configurat en emissor comú. Calculeu i dibuixeu la recta de càrrega del transistor així com el punt de treball.
  Descargar
  Enviado por:Andreu Fontova
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar