Ciclo del nitrógeno

Microbiología. Nitrógeno orgánico. Cadena alimentaria. Mineralización

  • Enviado por: Bisbal_20
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 2 páginas

publicidad
cursos destacados
Ejercicios resueltos de Álgebra Elemental
Ejercicios resueltos de Álgebra Elemental
Serie de ejercicios resueltos de Álgebra elemental Este curso va ligado al curso actual de álgebra...
Ver más información

Cálculo Integral
Cálculo Integral
Curso básico de cálculo integral de una sola variable. Se parte desde los conceptos básicos como...
Ver más información


C.F.G.M. LABORATÓRI

PROVES MICROBIOLÓGIQUES

EL CICLE DEL NITRÓGEN

Ciclo del nitrógeno

1-Nitrógen atmosféric, 2-Entrada a la cadena alimentaria, 3-Descomposició de la materia animal (amonificació), 4-Devolució a l'atmósfera per desnitrificació, 5-Ingres al medi acuátic per lixiviació, 6-Humus, 7-Nitrificació. 8-Fixació del nitrógen a las arrels per les bacteries simbiótiques, 9-Absorció del nitrógen produit per la activitat eléctrica de l'atmósfera, 10-Descomposició de les materies vegetals (amonificació).

Els organismes vius no poden utilitzar directament el nitrógen que es troba a la atmósfera en forma gassosa, y que supossa el 71% del total; per aixo, deu ser transformat previament en nitrógen orgánic (nitrats o amoniac). Aixo es consegueix, fundamentalment, mitjançant la fixació biológica, pero tambié les radiacions cósmiques y l'energía que produeixen els raigos a l'atmósfera intervenen en aquest proces en menor mesura combinant nitrógen y oxígen que una cop transformat es enviat a la superficie terrestre per les precipitacions.

A la fixació biológica intervenen bacteries simbiótiques que viuen a les arrels de les plantes, sobre tot leguminoses com el cigró, trébol o la alfalfa, pero també determinades algues, líquens, etc. Les bacteries s'alimenten d'aquestes plantes, pero a cambi li entreguen abundants compostos nitrogenats. Es molt comú en agricultura cultivar leguminoses en determinats terrenys pobres en nitrógen, o que han quedat agotats per altres coseches, per permitir rotar els sembrats al mateix lloc.

En la fixació biológica intervenen bacteris simbiótics que viuen a les arrels de les plantes.

Cuan el nitrógen ha quedat fixat a les arrels de les plantes, ya pot ser absorbit per auqestes e incorporarlo als teixits en forma de proteínes vegetals. Desde aquí, el nitrógen ya entra a la cadena alimentaria mitjançant els animals herbívors y carnívors. Cuan les plantes y animals moren, mitjançant la descomposició es produeix una transformació química dels compostos nitrogenats, convertintse en nitrógen amoniacal (activitat denominada amonificació), última etapa de la mineralizació del nitrógen que está contingut a la materia orgánica del sol.

els nitrats poden tornar a l'atmósfera mitjançant desnitrificació, o ser eliminats del sol per lixiviació.

Aaquest amoniac torna a ser en part recuperat per les plantes, pero la resta alcança el medi acuátic o simplement es queda al sol, on será convertit en nitrógen nítric per els microorganismes, en un proces que es denomina nitrificació y que es aprovechat de nou per les plantes. Els nitrats poden tornar a la atmósfera mitjançant la desnitrificació, o ser eliminat del sol per lixiviació (disolució en el aigua) y posterior arrosegament als ríus y llacs.