Biología, Botánica, Genética y Zoología


Bosc Equatorial


Bioma: Bosc Equatorial


Situació:

Aquest bioma es pot trobar arreu de diversos continents. Al continent americà es troba a les regions de la conca de l'amazones i en regions centrals de Nicaragua i Hondures. A Àfrica aquest bioma està situat en la conca del congo, al seu pas per la República Democràtica del Congo i en el sud de Camerun i de la República Centroafricana. Per acabar, aquest tipus de bioma el podem trobar al planeta en Nova Guinea (oceania).

Característiques:

Les característiques que es poden trobar són moltes i molt variades. Aquest es podria dir que és un dels biomes més variats del planeta terra, tant en biotop com en biocenosis. Primer explicaré els factors abiòtics (biotop) i després els biotics (biocenosis).

Factors Abiòtics:


· Clima: El clima equatorial es caracteritza per les altes temperatures, les frecuents precipitacions i per la seua estabilitat. Es troba en la zona de convergencia intertropical. Està dominat per dos tipus de masses d'aire: les equatorials càlides i humides, però també per les mases d'aire tropical marítim. Les plutjes, frecuents durant tot l'any, són fortes i la mitjana anual és de 1500mm. Els mesos de més intensitat pluvial són en els de la tardor. Hi ha una gran estabilitat tèrmica (com a conseqüència de la perpendicularitat amb la que incideixen els rajos solars), en torn als 27º. Totes aquestes característiques climàtiques fan que només hi haja una estació al llarg de tot el any. Aquesta és càlida i humida.

La gran quantitat de pluges és la responsable que els rius de les zones tropicals tinguen el cabal més cabalós i regular de la terra.

'Bosc Equatorial'

·Sòls: Els sòls de les regions equatorials estan condicionats per l'alt índex de pluges. Els perfils terrestres són profunds i el terreny és àcid, ric en alumini i òxids de ferro, la qual cosa li atorga un to rogenc.

Per les condicions de la pluja, el ferro es concentra, endurint part de la terra i fent-se impenetrable per les arrels. La major part dels nutrients i materials orgànics queden en la part més epidèrmica del sòl, degut a que es descompon ràpidament. Això fa que hi quede molt poca sobre el sòl, ja que tot es recicla ràpidament.

Factor Biòtics:

· Vegetació: El bosc tropical és l'ecosistema que posseeix major diversitat de plantes. Molts científics asseguren que a l'amazona és possible trobar-ne encara especies de flora desconegudes. Els boscos són umbròfils (hi predomina la vegetació que no necessita de molta llum per subsistir) i són de fulla perenne. L'ambient, molt “pesat” per la calor i la humitat, es propici al desenvolupament d'una vegetació molt exuberant, fent que la selva siga la formació típica. Existeixen gran varietat d'espècies vegetals, des d'arbres gegants de més de 45 metres, a plantes diminutes. Tot açò es veu envoltat d'un gran coscoll de lianes que trepen pels arbres en busca de llum en les frondoses selves.

Els boscos tenen cinc nivells de vegetació: Emergents (els que reben la llum directa del Sòl), un dosser superior i un altre inferior, el sotabosc i la zona més pròxima al terra, on creixen arbustos i herbes.
Els troncs son de color clar, rectes i verticals, amb una escorça llisa i plena de líquens. Totes les plantes lluiten en el bosc per aconseguir uns lleugers rajos de Sòl, i no hi domina cap espècie concreta.

· Animals: Als boscos tropicals hi ha una gran varietat d'espècies animals. A les selves viuen animals de reduïda grandària, per poder mou-se amb facilitat entre el coscoll de troncs, arbustos i lianes. Però als voltants del riu és molt fàcil trobar grans animals, com serps, cocodrils, hipopòtams, etc...

També hi ha una gran varietat de pardals i, sobretot, d'insectes.


Adaptacions:

La vida en les zones tropicals està condicionada per tants factors, que els essers vius han hagut d'adaptar-se a les seues condicions, per tal de no desaparèixer.

· Adaptacions vegetals: La principal adaptació vegetal és a la llum. Com que els boscos estan formats per arbres gegantescs i frondosos, és molt difícil que els rajos solars arriben a les zones més baixes, i al no arribar la llum, els és impossible a les plantes realitzar la fotosíntesis. Per adaptar-se, les plantes tenen diverses tècniques:

 • Tenen les fulles el més gran possible, per rebre la major quantitat de llum possible.

 • Hi ha gran quantitat de plantes epífites (viuen dalt d'altres plantes)

 • Hi ha enfiladisses, com les lianes, que trepen pels gran arbres per captar major quantitat de llum solar.

 • Són plantes umbròfiles, és a dir, estan acostumades a viure a l'ombra i no necessiten gran quantitat de llum per sobreviure.

 • · Adaptacions animals: La principal adaptació animal es podria considerar la grandària dels animals, i la zona en la qual viuen. És a dir, en una zona on es difícil mou-se per la quantitat de vegetació, els animals que viuran seran de reduïda grandària. En un altra, on hi haja un ampli espai per viure, els animals que hi hauran, seran totalment diferents, i no tindran problemes de grandària.

  Altres Anotacions: Cal recordar la importància que tenen els boscos tropicals al planeta terra. Actualment, els boscos tropicals estan en perill per diverses raons. La caça furtiva d'exemplars autòctons, la desforestació (ja que hi ha grans quantitats de fusta de molt bona qualitat), la pressió demogràfica que obliga a molts països a destruir boscos per fer camps de cultiu o d'explotació ramadera, l'erosió i la contaminació dels rius, estan fent desaparèixer, a poc a poc, aquestos boscos tropicals.

  El problema és que aquestos boscos i selves són un “pulmó” del planeta. La seua riquesa i diversitat biològica són essencials per mantenir l'equilibri en la Terra. Per això és tan important protegir aquestos exuberants ecosistemes.
  Descargar
  Enviado por:Maulet
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar