Nutrición Humana y Dietética


Bioquímica


EXAMEN DE BIOQUIMICA gener 2004

Test cal repondre V/F

 • Una reacció química espontània esta associada a energia lliure negativa

 • Els polisacàrids de la dieta són d'origen animal

 • la seqüència 5' GCGTA 3' és complementaria a 3' TACGC 5'

 • l'Àcid Palmític (16 C) proporciona 129 ATP

 • els anticossos estan formats per quatre cadenes peptídiques de les quals només dues tenen una regió variable

 • els enzims afecten a l'equilibri de la reacció catalitzada perquè augmenten l'energia d'activació

 • la concentració de substrat que hi ha quan s'assoleix la meitat de la velocitat màxima és el que indica l'afinitat de l'enzim.

 • en tots els animals superiors es compleix que A+T = G+C

 • Els pont d'hidrogen de les cadenes d'ADN estan perpendiculars a l'eix longitudinal

 • L'entrada de protons a la matriu mitocondrial és suficient perquè es produeixi energia ATP

 • la taxa metabòlica és l'energia necessària per mantenir la vida

 • els enzims es destrueixen tan a temperatures elevades durant uns pocs segons com llargues temporades a temperatures molt fredes.

 • Preguntes llargues: valen 1 punt cada una

  1 De la glucosa 6 P podem seguir diferents vies. Quines vies metabóliques pot seguir, per què s'utilitzen, i que fa que provoqui aquesta via.

  2 tria una de les dues.

  a) Què passa quan la relació entre NAD / NADH a dins de la matriu

  mitocondrial és molt gran ? Quines conseqüències té.

  b) Explica i fes un esquema de què passa metabolicament a un home que

  segueix una dieta estrictament proteica. ( ha dit que no s'ha d'explicar el

  cicle de la urea)

  Preguntes curtes: ( tenen diferents valors, 0.3, 0.5 punts)

 • Per què la cadena d'ADN manté la seva formació o estructura?

 • Si la proporció d'Adenina en l'ADN és de 32%, quin és el percentatge de la resta dels nucleòtids?

 • omple el quadre

 • molècula

  component

  exemple

  Nucleòtid

  ADN

  proteïna

  Fosfolipid

  sucre actiu

  homopolisacarid

  4 Si una KM és de 9 mM quina serà la velocitat màxima?

  5 L'enzim carbònic anhidrasa és fortament inhibit pel fàrmac

  acetazolamida.La corba experimental de la velocitat de reacció d'aquest

  enzim s'observa a la següent figura, corba superior. Quan es repeteix la

  valoració en presencia d'acetozalamida s'obté la corba inferior.

  A partir de l'observació de la gràfica dedueix de quin tipus d'inhibició es

  tracta? Raona la resposta

  6. Tenim una reacció amb dues molècules

  De quines molecules es tracta? Són Fructosa 6 P i fructosa 1,6 bifosfat digues el nom de l'enzim

  digues si és reversible o no i per què?

  digues dos efectors positius

  digues dos efectors negatius

  7. Explica perquè la glucosa 6 fosfatasa és més important que la fructosa

  1,6 bifosfatasa

  8. Explica com es regula la digestió de proteïnes i posa algun exemple

  9. Per què és important el Citrat en el metabolisme dels glúcids i dels lípids

  10 Omple els buits

  Les hormones ...................estan compostes per aminoàcids , un exemple són la ....................... i el ........................ .

  Les seves cèl·lules dianes seran el ........................ i el ....................... .

  PRÀCTIQUES:

  1 Electroforesis explica en que es basa, suports per fer electroforesis

  per a què s'utilitzen

  quadre amb ph isoelèctric de 3 proteïnes i dir a ph 7 cap a on es dirigirà

  cap al càtode, ànode o origen.

  2 analisis quantitativa de glucids.
  Descargar
  Enviado por:Anaita
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar