Geografía


Bélgica


REGNE DE BÈLGICA

Situació geogràfica

Bélgica
Bèlgica es troba al nord-oest d'Europa; limita al nord amb Holanda i el mar del Nord, a l'est amb Alemanya i Luxemburg, i el sud i sud-oest amb França. Juntament amb Luxemburg i Holanda,

Bélgica
Bèlgica forma el Benelux. La seva màxima longitud, en direcció sud-est-nord-est, és de 282 km. La seva amplada és de 145 km. La seva forma recorda a la d'un triangle. La superfície és de 30.528 km2. La capital, i la ciutat més important, és Brussel·les.

Medi físic

Les regions geogràfiques més importants són la plana de la costa, l'altiplà central i les terres altes de les Ardenes.

Al nord-est la plana de la costa s'extén de 16 a 48 km cap a l'interior. La plana de la costa té una altitud màxima de 20 metres.

L'altiplà central no és massa elevat. Té moltes valls. En algunes àrees hi ha grutes, coves i barrancs.

Les terres altes de les Ardenes formen un altiplà amb nombrosos boscos, a una altura de 460 metres. S'exten pel sud de Bèlgica. Aquí és on es localitza el Botrange, el pic més alt de Bèlgica amb 694 metres.

Generalment la zona és rocosa i molt poc profitosa per l'agricultura.

Bélgica

Bélgica

Rius

Els principals rius són l'Escalda i el Mosa. Tots dos neixen a França i quan arriben a Bèlgica són rius navegables. Al pas de l'Escalda hi ha els ports d'Amberes, Brussel·les i Gante. Els principals afluents de l'Escalda són els rius Lys, Dender, Senne i Rupel. Els principals afluents del Mosa són els rius Sambre i Ourthe.

Clima

El clima proper al mar és humit i temperat. Més a l'interior hi ha temperatures més diverses. A la regió de les Ardenes hi ha estius càlids amb hiverns freds. Les pluges fortes es concentren sobretot a les zones altes. Els mesos més plujosos són l'abril i el novembre. La temperatura mitja anual de Brussel·les és de 10ºC; la mitjana anual del mes de gener és de 2,2ºC i la de juliol és de 17,8ºC. La mitja de precipitacions anuals del país és de 699 mm i la temperatura és de 8,3ºC.

Recursos naturals

Els majors recursos naturals són minerals. El carbó ha estat el més important i el que més s'ha explotat durant molts anys, però la majoria de reserves estan esgotades. També s'han explotat mines de zinc, plom, coure i magnesi.

Fauna i flora

A Bèlgica hi podem trobar petits mamífers com guineus, teixons, esquirols, mosteles, martes i eriçons. A les Ardenes s'hi troben cérvols i porcs senglars.

Hi ha una gran varietat de plantes, però destaquen els jacints, les maduixes, les herbes donzelles, la didalera, i els lliris.

Els boscos més importants són de roures, faig i oms. També hi podem trobar pins que formen part de programes de reforestació.

Ús de les terres (segons dades del 1993)

Forestals i boscos....................2,4% del total

Altres.........................................97,6% del total

Població

En la població de Bèlgica cal distingir dos grups ètnics totalment diferenciats: els flamencs que són d'origen germànic i que actualment predominen a la meitat nord de Bèlgica que s'anomena Flandes. Els valons, d'origen cèltic ocupen principalment la part sud del país, la seva zona i es denomina Valònia

Els valons parlen francès i els flamencs, flamenc o holandès. Ocupen una proporció del 45,5% i 53% respectivament. A Brussel·les, un 57% de la població parla flamenc i un 32% francès. Un 9% és bilingüe i un 0,7% parla alemany. També hi ha una minoria d'origen alemany que es troben a la frontera amb Alemanya.

Tot i que és un dels països més petits d'Europa està molt ben comunicat i les seves terres li proporcionen una gran activitat agrícola, industrial i comercial.

Segons dades del 1993, la població és de 10.159.000 habitants. La densitat és de 330 hab/km2, una de les més altes d'Europa. Les concentracions més grans són a Brussel·les, Amberes, Lieja i Gant, i les regions industrials de Mons i Charleroi. Un 10% de la població de Bèlgica viu a Brussel·les. El desenvolupament demogràfic està determinat pel medi físic i el valor econòmic de cada regió. Províncies com Amberes, Flandes i Brabant tenen una densitat superior a 400hab/km2, mentre que d'altres, com Luxemburg, tenen una densitat de 50hab/km2.

Des de fa molt temps hi ha moltes escoles públiques molt ben organitzades que han permès que, des de fa anys, no hi hagi analfabets a Bèlgica. Les universitats més importants són les de Lovaina, Brussel·les, Gant i Lieja. De les escoles d'ensenyança superior destaquen les d'ingenieria, que tenen fama mundial.

Principals ciutats

Bèlgica es divideix en nou províncies: Amberes, Brabant, Flanes Oriental, Hainaut, Lieja, Limburg, Luxemburg, Namur i Flanes Occidental. Hi ha quasi bé 600 municipis.

Demografia

Població: 10.159.000

Creixement anual: 0,2% (1980/1996)

Estimació per l'any 2015 (en milions): 10,3 (1997)

Creixement anual cap al 2015: 0,10% (1995/2015)

Població urbana: 97,1% (1996)

Creixement urbà: 0,3% (1980/1995)

Fertilitat:: 1,6 (1996)

Salut

Esperança de vida: 77 anys (1996)

Homes: 74 anys (1995)

Dones: 80 anys (1995)

Mortalitat materna: 10 per cada 100.000 nascuts vius (1990)

Mortalitat infantil: 6 per cada 1.000 (1996)

Mortalitat de menors de 5 anys: 7 per cada 1.000

Consum de calories: 149% (1988/1990)

365 metges per a cada 100.000 persones

Economia

Bèlgica és una de les primeres nacions industrialitzades. El seu producte interior brut en 1994 resultada de 19.000 dòlars per persona. Importa un gran quantitat de matèries primeres. La indústria pesada de belga es compon d'empreses d'acer, carbó, productes químics i petroli.

A principis de 1990 la capacitat elèctrica era de 14,1 milions de kilowatts. La producció elèctrica era de 70.200 kWh.

L'any 1992 el pressupost anual era d'uns ingressos de 92.000 milions de dòlars i d'un consum de 100.000 milions de dòlars. El dèficit del pressupost i unes altes tases d'atur dificulten el creixement de l'economia belga des dels inicis del 1980.

Agricultura

Un 3% dels treballadors es dediquen a activitats agrícoles que produeixen un 80% de les necessitats alimentàries dels belgues. Un 65% de les granges es cultiven de manera intensiva, en explotacions d'unes 10 hectàrees. Un 45% de la terra es fa servir pel cultiu o cria de bestiar, i gairebé un 3% per l'horticultura. Els principals cultius són els raves, les patates, el blat i l'ordi. Altres cultius importants són les fruites, els tomàquets i el lli. Bèlgica produeix un 95% del seu consum de carn i és autosuficient en mantega, ous i llet. El bestiar de Bèlgica es compon de 6,8 milions de porcs, 3,2 milions de vaques, 81.100 ovelles i 21.850 cavalls.

Silvicultura i pesca

Els boscos cobreixen una cinquena part de la superfície del país, i s'utilitzen principalment per a activitats recreatives. En els últims anys s'ha desenvolupat la repoblació dels boscos, però tot i així es continua important la fusta pel paper.

El port pesquer més important és el de Ostende. Les barques pesqueres capturen bancs al nord de l'Oceà Atlàntic, des del Mar del Nord fins a Islàndia. Les captures anuals de la dècada del 1990 eren de 28.000 tones, principalment arengada, llenguado, bacallà, gamba, sardina i palaia.

Mineria

El carbó és el principal recurs miner, però la seva extracció ha estat esgotada. La industria va extreure 5,6 milions de tones de carbó en 1986., però la producció es va reduir a 634.000 tones en 1991 i a tan sols 278.000 en 1992. Moltes mines s'han vist obligades a tancar. Degut a aquest fet, el carbó s'ha d'importar per les industries. També es destaca l'importació de petroli.

Indústria

És un dels països europeus més industrialitzats., degut a la seva localització geogràfica. Bèlgica està entre els majors productors de ferro i acer.

La indústria tèxtil produeix cotó, llana, lli i teixits sintètics. A excepció del lli, les altres matèries s'importen. Els centres de la indústria tèxtil són Brussel·les, Limburg, Gant, Lieja, Courtrai i Malines. A principis de la dècada del 1990 es produïen anualment 46.000 tones de teixits de cotó, 32.000 tones de teixits de llana i 38.000 tones de raió.

La indústria química belga es líder en producció mundial de cobalt. També es troba en els sectors més grans d'quitrà, fertilitzants i plàstics. A més a més, elaboren productes farmacèutics, equips de fotografia, objectes de vidre, mobles, paer, cartró i ciment..

La indústria de metalls proporciona a les indústries metal·lúrgiques, químiques i altres una gran varietat de metalls. S'ocupa de la producció de maquinària pesada, estructures d'acer i equips industrials.

Moneda i banca

La unitat monetària és el franc belga de 100 cèntims.

Comerç

El comerç exterior de Bèlgica i Luxemburg es realitza conjuntament. A principis de la dècada de 1990, les principals importacions de Bèlgica i Luxemburg eren els combustibles. Tenien un valor anual de 84.800 milions de dòlars. Alemanya, França, Holanda, Gran Bretanya i Estats Units són els principals socis comercials.

Transports

L'accés principal per les barques es realitza pel Mosa i l'Escalda. Amberes és un dels ports més traficats del món. Hi ha 128.345 km de carreteres, recorregudes per uns 5 milions de vehicles i 3.432 km de ferrocarril.

Comunicació

Els serveis d'emissions de ràdio en francès i flamenc són proporcionats pel govern. A principis de la dècada del 1990 hi havia 3,3 milions de receptors de ràdio i 3,1 milions d'aparells de televisió i hi havia 5,7 milions d'aparells de telèfon.

Bèlgica té:

316 diaris (1995)

790 canals de radio (1995)

464 canals de televisió (1995)

457,5 línies telefòniques cada 1.000 habitants (1995)

Treball

La població activa és de 4,1 milions de treballadors. Més de quatre cinquens es dediquen a la manufactura, els serveis i el comerç. A prop de dos terços estan relacionats als principals sindicats.

PNB (milions de dòlars)

1993: 213.435

1994: 231.051

Renda per capita (en dòlars)

1993: 21.650

1994: 22.920

Estructura de la producció: distribució del PIB en %

Agricultura: 2

Indústria: 30

Manufactures: N/D

Serveis: 68

Estructura de la demanda: distribució del PIB en %

Consum públic: 15

Consum privat: 62

Inversió interna bruta: 18

Estalvis interns bruts: 23

Balança de recursos: 69

Tasa mitja de creixement (%) 1985-1994: 2,3

Tasa mitja d'inflació anual (%) 1985-1994: 3,2

Comerç exterior (milions de dòlars)

Exportacions: 137.394

Importacions (combustibles, cereals, productes químics, comestibles): 125.762

Agricultura i ramaderia:

Cria de bestiar boví i porcí.

Principals cultius: reves, verdures fresques, fruites, cereals i tabac.

Recursos naturals:

Sobretot minerals, com el carbó.

Energia:

Consum: 5.167,1 Kgs

Religió i cultura

Religió

Al voltant del 90% de la població de Bèlgica és cristiana catòlica, però aquest percentatge està disminuint. Hi ha llibertat religiosa, i una part del sou dels eclesiàstics de qualsevol religió l'aporta el govern. A bèlgica també hi ha habitants protestants i jueus.

Educació

Tasa d'inscripció escolar:

Primària total: 99% (1990/1995)

Homes: 99% (1990/1995)

Dones: 100% (1990/1995)

Secundària:

Homes: 103% (1990/1995)

Dones: 104 % (1990/1995)

Universitat: 49% (1995)

Docents de primària: un de cada 12 estudiants (1995)

Bandera de Bèlgica

Bélgica

Bélgica

Bélgica
Descargar
Enviado por:Anna
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar