Biología, Botánica, Genética y Zoología


Aparato locomotor


L'aparell locomotor

L'aparell locomotor és l'aparell encarregat del moviment del cos. Gràcies a l'aparell locomotor, podem moure el cos i desplaçar-nos. Està format per dos grans tipus d'elements: els ossos i el musculs.

Els ossos i els músculs

Els ossos

Els ossos són unes peces dures i poc flexibles. Tenen tres funcions:

- Donar forma al cos

- Protegir òrgans delicats com l'encèfal i el cor.

- Fer possible el moviment

Molts ossos, com els de les extremitats, tenen forma cilíndrica, mentre que d'altres, com els del cap, són plans. Els extrems d'alguns ossos, com els de les extremitats estan recoberts de cartílags, una substància tova i elàstica. El conjunt dels ossos forma l'esquelet.

Els músculs

Els músculs són la carn del cos. En general, són allargassats i acabats en unes fibres anomenades tendons, per on s'uneixen als ossos.
Hi ha músculs que no participen en el moviment del cos. N'és un exemple el cor.

Els ossos i les articulacions

El nostre cos es divideix en el cap, el tronc i les extremitats. Cada part té una estructura òssia especial

Els ossos del cap

El cap es divideix en cara i crani. Els ossos del crani protegeixen l'encèfal. A la cara trobem dues cavitats, que allotgen els ulls, i els maxil·lars.
Tos els ossos del cap estan units entre si, sense possibilitat de moviment, excepte el maxil·lar inferior.

Els ossos del tronc

'Aparato locomotor'
En el tronc podem distingir la columna vertebral i la caixa toràcica

  • La columna vertebral, formada per 33 vèrtebres, allotja al seu interior la medul·la espinal. És l'eix central de l'esquelet: subjecta el crani i les costelles i està unida a les extremitats. Té forma sinuosa i està dotada d'una mica de mobilitat.

  • La caixa toràcica està formada per 12 parells de costelles, que s'uneixen per darrere a la columna vertebral i per davant a un os allargat anomenat estèrnum. Protegeix el cor i els pulmons.

Els ossos de les extremitats

Les extremitats es divideixen en superiors i inferiors. Les superiors s'uneixen al tronc mitjançant l'omòplat i la clavícula, i les inferiors mitjançant la pelvis, que està formada per diversos ossos soldats.

Les articulacions

Les articulacions són els punts on s'uneixen els ossos.Poden ser de tres tipus:

- Mòbils:
Els ossos que les formen es poden moure bastant lliurement. En són exemples l'espatlla, el colze, el maluc i el genoll.

- Semimòbils:
Els ossos que les formen es mouen molt poc. En són exemples les vèrtebres de la columna vertebral

-Fixes:
Els ossos que les formen no es poden moure. En són exemples els ossos del cap i de la pelvis.

Per tant: L'esquelet està format pels ossos i les articulacions. Es divideix en ossos del cap, del tronc i de les extremitats.

Els músculs

Els músculs són la carn del nostre organisme. Estan units als ossos pels tendons, i en contreure's i estirar-se mouen els ossos i, per tant, el cos.

Els principals músculs del cos

'Aparato locomotor'

'Aparato locomotor'

'Aparato locomotor'
Descargar
Enviado por:Roderock
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar