Equipos electrónicos de consumo


Amplificador operacional


Estudi Previ

Completeu la taula següent :

A741

TL072

OP07

Marge de temperatura

0-70ºC

0-70ºC

0-70ºC

Tensió d'alimentació (màx.)

±15V

±18V

±22V

Tensió d'entrada diferencial (max.)

±15V

±30V

±30V

Tensió d'entrada (màx.)

±15V

±15V

±22

Guany en llaç obert

25

0.4

0.5

Resistència d'entrada

2 M

10^12 

20M

Resistència de sortida

75

50 

60 

I supply

1.7 mA

1.4 mA

---

Corrent de curt circuit

±25 mA

---

---

Tensió d'offset d'entrada

5 mV

3 mV

30 V

Corrent de polarització d'entrada Ibias

80 mA

65 pA

20nA

Corrent d'offset d'entrada IIO

20 mA

5 pA

0.1 nA

Corrent de polarització I+

90 A

67.5 pA

20.05 nA

Corrent de polarització I-

70 A

62.5 pA

19.95 nA

Slew rate

0.5 V/s

13 V/s

0.3 V/s

IIO = I+ - I-

IBIAS = (I+ + I-)/2

5.1.- MESURA DE ±Vsat

a)Mesura de VCC , VEE i (VCC + |VEE|)

VCC = +15 V

VEE = -15.23 V

VCC + |VEE| = 30.23 V

L'error existent és fruit de la font d'alimentació

c)Mesureu el valor de ±Vsat

+Vsat = +14.38 V

-Vsat = -13.12 V

Conectem V(-) a massa i V(+) a Vcc per obtenir una diferència positiva

V0 = A(V(+)-V(-)) = A(V(+)) = ±Vsat

Si V(+)=Vcc trobarem +Vsat

Si V(+)=VEE trobarem -Vsat

La saturació no arribarà mai a +15 o -15 per les característiques internes del propi circuit.

d)Connecteu V(+) i V(-) a massa i mesureu V0 .Justifiqueu el resultat obtingut.

V0 = +Vsat Fruit de la configuració interna de l'amplificador , sempre tendeix a que la diferència sigui positiva .

Perque V0 sigui igual a zero hem d'aplicar una tensió a una de les entrades (tensió d'offset).

5.2.- Mesura de Isupply i de IL.

a)En el mateix circuit, mesureu el valor d'Isupply (+) i d'Isupply (-) , tal com s'indica a la figura.

Isupply (+) = 508 A

Isupply (-) = 511 A

Idealment haurien de ser zero totes dues , ja que no hi tenim cap càrrega connectada.

Però no és zero pels transistors que formen l'amplificador , que consumeixen una mica d'intensitat.

b)Amb el següent circuit de la figura calculeu Isupply (+) i Isupply (-) i IL quina relació hi ha ?

Isupply (+) = 1.12 mA

Isupply (-) = 0.9 mA

IL = 0.131 mA

Sabem que :

Isupply (+) = Isupply (-) + IL

c)Repetiu l'apartat anterior , però V(-)= 5V i V(+)=0 , quina diferència s'observa ?

Isupply (+) = 0.59 mA

Isupply (-) = 0.46 mA

IL = 0.141 mA

Sabem que :

Isupply (+) = Isupply (-) + IL

La IL Canvia de sentit en canviar el sentit de la tensió de sortida V0.

5.3.-Mesura del corrent de curt circuit.

a)Amb el circuit de la figura anterior canviem RL per una de 100 , perque ens doni una corrent de curt circuit +Isc , i mesureu-ne el valor. Quin canvi farieu per mesurar - Isc?

+Isc= 36.9 mA

És per raons de seguretat , perque la Intensitat no se'n vagui a valors molt elevats

Per calcular -Isc Posem la font de 5V a V(-) de l'amplificador.

Amplificador operacional
b)Connecteu varies resistències i comproveu el valor de la tensió de sortida i representeu-ho gràficament la variació de V0 davant de RL.

Resistència

Tensió de sortida V0

100

2.16 V

180

3.76 V

560

11.05V

1K

11.88V

1.56K

12.24 V

Quan tenim una RL molt petita tenim la ISC i a mesura que anem augmentan la resistència L la Tensió de sortida va augmentant exponencialment amb la Resistència , però mai superarà la +Vsat.

5.4.- Mesura de la tensió d'Offset d'entrada i dels corrents de polarització.

a)Comproveu , mitjançant el circuit de la figura trobeu el valor de la tensió d'Offset i compareu-lo amb el de les especificacions del fabricant :

V0 = 4.5 V Si VIO = V0/1000

Doncs tenim que VIO =4.5 mV

Segons les especificacions del fabricant ha de ser de 5 mV

b)Mesureu els corrents de polarització I+ i I-.

Els valors mesurats són :

I+ = I- = 1 A

Segons el fabricant hauria de ser 90 A i 70.A respectivament.

5.5.- Mesura del Slew Rate

a)Munteu el circuit de la figura i observeu amb l'oscil.loscopi la resposta de l'amplificador operacional , que haurà de ser de la forma que indica la figura , és calcula mitjançant :

SR = AV0/At

El valor mesurats en l'oscil.loscopi són AV0 = 26.2 V i la At = 40 s i per tant SR =26.2/40 = 0.65 V/s, és molt proper al especificat pel fabricant .

El valor especificat pel fabricant és 0.5 V/s.

Amplificador operacional
Descargar
Enviado por:Ventura
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar