Turismo


Agencias de viajes


RESPOSTES A LES PREGUNTES DEL GRUP 30

AAVV MAJORISTES-MINORISTES

A01

1.A quin any va fundar la família Marsans la primera agència?

A l'any 1930

2. Quins són els quatre bons?

Bo de serveis, de dipòsit, full-crèdit i de presentació o reserva

A03

 • Com funciona l'estructura d'una empresa majorista? És molt diferent de la minorista? I de la majorista-minorista?

 • Benvolguts/des companys/es, ens ha decepcionat molt rebre aquesta pregunta, ja que el nostre treball no tracta les agències majoristes, sinó que tracta les majoristes-minoristes. Tot i així, us direm que l'estructura de la majorista-minorista està composta bàsicament per 4 àrees: l'administrativa o financera, la tècnica o de producció, la comercial o de màrqueting i la de vendres. Us adjuntem també l'organigrama de l'estructura per tal que us quedi clar com és.

  (full a continuació)

 • Aquestes empreses necessiten alguna qualitat especial/obligatòria per vendre bitllets de tren, autocar…? O es poden vendre a per tot?

 • A05

 • Existeix alguna majorista-minorista que només vengui els seus propis paquets i no els d'altres majoristes?

 • Les AAVV que nosaltres vam visitar, que van ser: El Corte Inglés, Barceló Viatges, Melió i Viajes Iberia, totes venien paquets d'altres AAVV. Tot i així, no podem dir del tot segures que no n'hi hagi cap, però pensem que quedarien una mica limitats al vendre només els seus propis paquets.

 • Què és el bo dipòsit?

 • És el bo que cobreix la prestació dels serveis en ell especificats però per un valor que pot ser igual, superior o inferior al cost total dels servies.

  A06

 • Tu, com a client, pots proposar el teu viatge ideal i que te'l prepari una AAVV?

 • En quant varia la comissió entre AAVV majoristes i minoristes?

 • Benvolguts/des companys/es, el nostre treball és un tipus d'agència que fa les funcions de les majoristes i minoristes a la vegada, però no són dos AAVV.

  A07

 • Quines són les principals AAVV majoristes-minoristes d'Espanya?

 • American Express, Baixas, Barceló, Marsans, Meliá, El Corte Inglés, Viajes Internaicional Expreso, Viajes Ecuador, Viajes Iberia, Ultramar Express i Wagons-Lits.

 • A quin any va sorgir la primera AAVV majorista-minorista d'Espanya i quin anys va ser?

 • Doncs va ser l'AAVV Marsans, i es va fundar al 1930

  A08

  1. Podrieu dir algun altre exemple d'AAVV majorista-minorista que no sigui el Corte Inglés?

  I tant, per exemple Barceló, Meliá, Viajes Iberia, etc.

  2.Ens podrieu dir les funcions bàsiques d'una AAVV majorista-minorista?

  Assessora, mediadors i productora de paquets.

  A09

 • Quins tipus de selecció de personal utilitzen en una AAVV majorista-minorista?

 • Per ajudar a la selecció de personal hi ha empreses que analitzen les funcions que cada empleat ha de desenvolupar i s'encarreguen de buscar el més idoni per aquest càrrec.

 • Els avanços tecnològics representen algun problema per una AAVV majorista-minorista?

 • En principi és positiu, tot i així , no podem negar que acabin substituint llocs de treball. Però cal tenir en compte que a les AAVV, siguin del tipus que siguin, és molt important el contacte amb el públic cara a cara.

  A11

 • Com es relacionen entre ells els diferents departaments d'una Agència?

 • Doncs com és evident, via telèfon, cara a cara, etc

 • Quina és l'AAVV majorita-minorista més important de tot Espanya?

 • A Espanya hi ha un total de 144 AAVV majoristes-minoristes, de les quals podem destacar: American Express, Baixas, Barceló, Marsans, Meliá, El Corte Inglés, Viajes Ecuador i Viajes Iberia

  A13

 • Quins són els requisits necessaris per obrir una AAVV?

 • Segons la normativa reguladora ( Decret 168/1994 del 30 maig (DOG núm 1924))

  Capítol 2

  Art.5 (Fundació).

  El títol de llicència de les AAVV s'haurà de sol·licitar a la Direcció General de Turisme. Els requisits són el següents:

 • - Còpia legalitzada de l'escriptura de societat mercantil, sigui S.A. o S.L.

 • - Pòlissa d'assegurança per cobrir possibles riscos durant l'ejecució del negoci. Respondrà tan per responsabilitat directa com per subsidiària:

  • Responsabilitat civil per l'explotació del negoci.

  • Responsabilitat civil indirecta/ subsidiària. ( responen per si hi ha algun fallo en el servei ofertat).

  • Responsabilitat per danys patrimonials primaris.

  MAJORISTES MINORISTES

  Capital fundació

  30.000.000 pta.

  Pòlissa d'assegurança

  75.000.000 pta. (3blocs de 25.000.000pta)

  Fiança (és obligatòria)

  30.000.000 pta.

  TOTAL

  135.000.000 pta.

  Art. 10 (Sucursals).

  10.1) Si l'agència vol obrir altres establiments (sucursals) haurà de sol·licitar el corresponent títol-llicència a la Direcció General de Turisme i complir els requisits : còpies de contractes, tràmits burocràtics i instal·lacions bàsiques que ha de disposar una AAVV.

  10.2) Depenent del núm. d'establiments autoritzats també haurà de demostrar haver augmentat la fiança corresponent, la qual es troba prevista a l'Art.15 que ve a continuació.

  Capítol 3

  Art. 15 (Fiança)

  15.1 b) La fiança col·lectiva serà el 50% de la suma de les fiances de les AAVV les quals formen l'associació en qüestió, i l'import global no podrà ser inferior als 400.000.000 pessetes per associació.

  15.3) En el cas de que s'executi la fiança, l'agència o associació afectada estarà obligada a dipositar-la en els 15 dies posteriors, amb l'objectiu de cobrir novament la quantitat inicial.

 • Quin futur tenen les AAVV minoristes amb l'actual era d'internet? ( quan tothom pot reservar un viatge sense anar a l'AAVV)

 • Benvolguts/des companys/es malauradament el nostre treball correspon a les AAVV majoristes-minoristes, i no a les minoristes com erròniament heu formulat la pregunta, tot i així, creiem que amb internet no cal preocupar-se gaire, ja que el que el client dóna molta importància al fet de que li expliquin el producte cara a cara.

  A15

 • El Corte Inglés té punts minoristes fora d'Espanya?

 • No

  2. Quina és l'estructura de l'empresa?

  ( està respós a la pregunta del grup A03)

  A17

 • A què es deu l'elevat nombre d'empreses majoristes-minoristes a Madrid?

 • Perquè és la capital d'Espanya i com tots sabem es concentren allà la majoria d'empreses de negocis, sense comptar Barcelona, que com suposo que vas poder comprovar a la nostra exposició, Catalunya era el segon lloc on hi havia més AAVV majoristes-minoristes.

 • En què es basen les AAVV majoristes-minoristes per fixar els preus?

 • En els viatges organitzats, el preu s'ha de fixar a raó de les despeses més el benefici que permeti el mercat.

  A18

 • Quines aptituds ha de tenir el director d'una AAVV?

 • Capacitat d'organització

  Capacitat d'improbització

  Capacitat d'assumir riscs responsablement

  Capacitat per treballar en equip i saber delegar funcions

 • En què consisteix un bo de servei?

 • Per un costat informa al client dels serveis contractats i per l'altra es posa al corrent al proveïdor dels serveis que s'han de prestar i a càrrec de qui ha de prestar-los.

  A19

 • Si totes les AAVV cobren les mateixes comissions (tren, avió…), com és que ofereixen el mateix producte a diferents preus?

 • Ho sentim, però nosaltres es cap moment hem dit que totes les AAVV venguin els productes a preus difenenrts.

 • La majorista El Corte Inglés, només ven els seus paquets turístics a minoristes de El Corte Inglés, o també a altres agencies?

 • Segons ens van dir, actualment, només venen els paquets creats per ells a les seves pròpies AAVV minoristes, però d'aquí poc, tenen previst vendre'ls també a altres minoristes.

  A22

  1.En quines èpoques de l'any obtenen més benefici? Hi ha una clara estacionalitat?

  2.Quines són algunes de les més represtentatives a nivell nacional?

  American Express, Baixas, Barceló, International Expreso, Marsans, Meliá, Viajes Eucador, Viajes Iberia, Ultramar Express, Wagons-Lits i El Corte Inglés.

  A23

  1. Quina és la c omissió que la IATA acredita al es AAVV a l'hora de vendre els passatges aeris a qualsevol companyia aèria?

  Un 9%

  2.Quines són les activitats que realitzen les àrees administratives d'una empresa d'aquest tipus?

  Confecció de balanços, control de costos, control d'ingressos, elavoració de pressuposots anuals, facturació a clients, pagaments a proveïdors, instrumentació de formes de crèdit, liquidacions fiscals, compres de material, control d'expedients i control de bitlletatge.

  A24

  1. ¿Existe intercambio de paquetes turísticos entre diferentes agencias de viajes?

  2. ¿Qué tipos de productos comercializan las agencias de viajes (minoristas)?

  Pues los paquetes turísticos, y también otros servicios independientes, como alojamiento, alquiler de billetes, etc.

  A25

  1. De què depenen les tarifes?

  2. Quina és l'estructura de l'empresa?

  ( a pàg. 2)

  A 26

  1. Quants països estan integrats en el programa Amadeus?

  2. A part del Corte Inglés sabeu si hi ha alguna altra AAVV majorista-minorista?

  Si moltes més, com per exemple Viajes Iberia, American Express, Barceló, Viajes Ecuador, etc.

  A27

 • Des de quin any es van començar a utilitzar els recuros tecnològics amb una major freqüència?

 • Quin és el nom de les principals AAVV majoristes-minoristes de l'estat espanyol?

 • American Express, Baixas, Barceló, Internacional Expreso, Marsans, Meliá, El Corte Inglés, Viajes Ecuador, Viajes Iberia, Ultramar Express i Wagons-Lits.

  A28

 • Quina diferenciació hi ha entre una AAVV majorista i una minorista?

 • Companys, el nostre treball no és sobre la majorista o la minorista, sinó sobre les AAVV que comprenen les dues, és a dir les AAVV majoristes-minoristes. Tot i així, la resposta a la vostra pregunta és que les AAVV majoristes, únicament són productores de paquets que venen a les minoristes, però no els poden vendre elles direcatment, en canvi, les minoristes, són productores de paquets que venen a les seves pròpies AAVV, i també venen paquets d'altres AAVV majoristes.

 • Quins són els serveis ofertats per una agencia de viatges majorista?

 • Tal i com us hem dit abans el nostre treball no és sobre les agencies majoristes, però els serveis que ofereix una majorista és els paquets que venen al es AAVV minoristes.

  A29

 • Quines funcions tenen asignades les AAVV majoristes-minoristes?

 • Fan la funció de mediadores, productores i asesores.

  2. Quines són les AAVV majoristes-minoristes més conegudes d'Espanya?

  American Express, Baixas, Barceló, Internacional Expreso, Marsans, Meliá, El Corte Inglés, Viajes Ecuador, Viajes Iberia, Ultramar Express i Wagons-Lits.

  A31

 • Quina és la majorista més important d'Espanya?

 • Quina és l'estratègia de futur de les majoristes espanyoles?

 • Companys, ens sap molt greu, però el nostre treball no tracta sobre les AAVV majoristes, sino que és sobre les majoristes-minoristes.

  INVESTIGACIÓ

  DE MERCAT

  PUBLI-CITAT

  PROMOCIÓ

  PERSONAL

  COMPTABILITAT

  ALTRES

  CONTRACTACIÓ

  RESERVES O BOOKING

  OPERACIONS

  EMPRESES

  CONGRESSOS CONVENCIONS

  INCENTIUS

  3ra

  EDAT

  DELEGACIONS NORD, SUD, EST I OEST

  ASIA, AFRICA OCEANIA

  AMERICA

  EUROPA

  FORFETISTES

  GUIES

  TRANSFE-RISTES

  FORFETISTA

  SUCURSALS

  (àrea de vendes i àrea auxiliar)

  SUCURSALS A L'ESTRANGER

  (àrea de vendes i àrea auxiliar)

  DIRECTOR GENERAL

  ÀREA ADMINIS-

  TRATIVA

  ÀREA TÈCNICA O DE

  PRODUCCIÓ

  DIVISIÓ NACIONAL ÀREA EMISSORA

  DIVISIÓ INTERNACIONAL ÀREA RECEPTIVA

  ÀREA COMERCIAL O MARKETING
  Descargar
  Enviado por:Taina
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar