Absolutismo y Liberalismo

Historia universal. Diferencias entre el estado absolutista y el liberal

  • Enviado por: Karlitox
  • Idioma: gallego
  • País: España España
  • 1 páginas
publicidad
cursos destacados
Técnico en Gestión de Empresas de Servicios Turísticos
Aula Studyo
¿Estás interesado en el sector turístico, pero te faltan ideas para montar tu propio negocio? Tal vez ya lo tengas,...
Solicita InformaciÓn

Guía, Información y asistencias turísticas
Implika Madrid
Con este curso podrás asesorar al turista sobre destinos, traslados, visitas, de los destinos turísticos.
Solicita InformaciÓn

publicidad

ESTADO ABSOLUTISTA

ESTADO LIBERAL

A soberanía e o Estado

A monarquía (rei) ó de orixe divina polo que ten todo o poder, ten a soberanía. O rei é o Estado.

O poder está no pobo que decide o goberno que prefire (soberanía nacional). O Estado está formado polos individuos que o integran.

Os poderes

O rei exerce todolos poderes (executivo, lexislativo e xudicial) persoalmente ou por medio de outras persoas ás que encarga o goberno no seu nome.

Hai separación de poderes: o poder executivo é o que exerce o goberno (o rei); o poder lexislativo, encargado de face-las leis, é exercido polo Parlamento; o poder xudicial, polos tribunais da xustiza.

A Constitución

Non hai unha Constitución: a vontade do rei é a lei.

Hai unha Constitución escrita que é a lei suprema de cada país.

Os dereitos das persoas

As persoas que pertencían á nobreza e ó clero tiñan privilexios que eran negados ás demáis persoas.

Todos os individuos teñen uns dereitos iguais protexidos pola lei. A única desigualdade é a que se deriva das diferencias de fortuna.

O Parlamento

O rei case nunca convocaba o Parlamento e cando o facía, el tiña sempre a última palabra. O Parlamento está formado por representantes dos tres estamentos.

O Parlamento reúnese periódicamente; é o que elabora as leis que teñen que cumprir todos. O Parlamento está formado por representantes escollidos pola poboación.

O exército

Está formado por mercenarios contratados polo rei.

Todos os homes do país teñen a obriga de facer o servicio militar.

A sociedade

Na sociedade había 3 estamentos: 2 que tiñan privilexios (nobreza, clero) e o terceiro estado (sin privilexios), que incluía a burgueses, campesinos e traballadores das cidades.

Non hai estamentos. Todos os individuos teñen teóricamente os mesmos dereitos ante a lei. As diferencias entre as persoas son de tipo económico, de fortuna polo que hai senté de clase alta (burgueses) e outros de clase baixa (traballadores).

O comercio e a producción industrial: a liberdade económica

Para fabricar algo ou para adicarse a algo é necesario pertencer a un gremio ou unha concesión do rei. Non hai liberdade económica: todas as actividades económicas están regulamentadas polos gremios, concellos ou estado.

Hai liberdade para adicarse ó comercio e a producción de calquera cousa. Prohíbense os gremios. Hai liberdade económica. O mercado, por medio da lei, da oferta e da demanda, ordena a economía.

A propiedade da terra

A propiedade da terra estaba compartida entre varias persoas (os campesinos e os nobres ou o clero) e non se podía disponer libremente dela.

A terra é de cada propietario privado que pode traballar como mellor lle pareza.

Vídeos relacionados