Historia


Absolutismo y Liberalismo


ESTADO ABSOLUTISTA

ESTADO LIBERAL

A soberanía e o Estado

A monarquía (rei) ó de orixe divina polo que ten todo o poder, ten a soberanía. O rei é o Estado.

O poder está no pobo que decide o goberno que prefire (soberanía nacional). O Estado está formado polos individuos que o integran.

Os poderes

O rei exerce todolos poderes (executivo, lexislativo e xudicial) persoalmente ou por medio de outras persoas ás que encarga o goberno no seu nome.

Hai separación de poderes: o poder executivo é o que exerce o goberno (o rei); o poder lexislativo, encargado de face-las leis, é exercido polo Parlamento; o poder xudicial, polos tribunais da xustiza.

A Constitución

Non hai unha Constitución: a vontade do rei é a lei.

Hai unha Constitución escrita que é a lei suprema de cada país.

Os dereitos das persoas

As persoas que pertencían á nobreza e ó clero tiñan privilexios que eran negados ás demáis persoas.

Todos os individuos teñen uns dereitos iguais protexidos pola lei. A única desigualdade é a que se deriva das diferencias de fortuna.

O Parlamento

O rei case nunca convocaba o Parlamento e cando o facía, el tiña sempre a última palabra. O Parlamento está formado por representantes dos tres estamentos.

O Parlamento reúnese periódicamente; é o que elabora as leis que teñen que cumprir todos. O Parlamento está formado por representantes escollidos pola poboación.

O exército

Está formado por mercenarios contratados polo rei.

Todos os homes do país teñen a obriga de facer o servicio militar.

A sociedade

Na sociedade había 3 estamentos: 2 que tiñan privilexios (nobreza, clero) e o terceiro estado (sin privilexios), que incluía a burgueses, campesinos e traballadores das cidades.

Non hai estamentos. Todos os individuos teñen teóricamente os mesmos dereitos ante a lei. As diferencias entre as persoas son de tipo económico, de fortuna polo que hai senté de clase alta (burgueses) e outros de clase baixa (traballadores).

O comercio e a producción industrial: a liberdade económica

Para fabricar algo ou para adicarse a algo é necesario pertencer a un gremio ou unha concesión do rei. Non hai liberdade económica: todas as actividades económicas están regulamentadas polos gremios, concellos ou estado.

Hai liberdade para adicarse ó comercio e a producción de calquera cousa. Prohíbense os gremios. Hai liberdade económica. O mercado, por medio da lei, da oferta e da demanda, ordena a economía.

A propiedade da terra

A propiedade da terra estaba compartida entre varias persoas (os campesinos e os nobres ou o clero) e non se podía disponer libremente dela.

A terra é de cada propietario privado que pode traballar como mellor lle pareza.


ESTADO ABSOLUTISTA

ESTADO LIBERAL

A soberanía e o Estado

A monarquía (rei) ó de orixe divina polo que ten todo o poder, ten a soberanía. O rei é o Estado.

O poder está no pobo que decide o goberno que prefire (soberanía nacional). O Estado está formado polos individuos que o integran.

Os poderes

O rei exerce todolos poderes (executivo, lexislativo e xudicial) persoalmente ou por medio de outras persoas ás que encarga o goberno no seu nome.

Hai separación de poderes: o poder executivo é o que exerce o goberno (o rei); o poder lexislativo, encargado de face-las leis, é exercido polo Parlamento; o poder xudicial, polos tribunais da xustiza.

A Constitución

Non hai unha Constitución: a vontade do rei é a lei.

Hai unha Constitución escrita que é a lei suprema de cada país.

Os dereitos das persoas

As persoas que pertencían á nobreza e ó clero tiñan privilexios que eran negados ás demáis persoas.

Todos os individuos teñen uns dereitos iguais protexidos pola lei. A única desigualdade é a que se deriva das diferencias de fortuna.

O Parlamento

O rei case nunca convocaba o Parlamento e cando o facía, el tiña sempre a última palabra. O Parlamento está formado por representantes dos tres estamentos.

O Parlamento reúnese periódicamente; é o que elabora as leis que teñen que cumprir todos. O Parlamento está formado por representantes escollidos pola poboación.

O exército

Está formado por mercenarios contratados polo rei.

Todos os homes do país teñen a obriga de facer o servicio militar.

A sociedade

Na sociedade había 3 estamentos: 2 que tiñan privilexios (nobreza, clero) e o terceiro estado (sin privilexios), que incluía a burgueses, campesinos e traballadores das cidades.

Non hai estamentos. Todos os individuos teñen teóricamente os mesmos dereitos ante a lei. As diferencias entre as persoas son de tipo económico, de fortuna polo que hai senté de clase alta (burgueses) e outros de clase baixa (traballadores).

O comercio e a producción industrial: a liberdade económica

Para fabricar algo ou para adicarse a algo é necesario pertencer a un gremio ou unha concesión do rei. Non hai liberdade económica: todas as actividades económicas están regulamentadas polos gremios, concellos ou estado.

Hai liberdade para adicarse ó comercio e a producción de calquera cousa. Prohíbense os gremios. Hai liberdade económica. O mercado, por medio da lei, da oferta e da demanda, ordena a economía.

A propiedade da terra

A propiedade da terra estaba compartida entre varias persoas (os campesinos e os nobres ou o clero) e non se podía disponer libremente dela.

A terra é de cada propietario privado que pode traballar como mellor lle pareza.
Descargar
Enviado por:Karlitox
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar