Encuentra aquí información de A formación do léxico para tu escuela ¡Entra ya! | Rincón del Vago

Lenguaje, Gramática y Filologías


A formación do léxico


- A formación do léxico -

1. Os neoloxismos son palabras introducidas recentemente na lingua, para

designar novidades.

  • As palabras prelatinas refírense sobretodo a seres para os que non existían palabras latinas. Aparecen no mundo inanimado (arroio, callao), nos vexetais (amieiro, toxo), nos animais (coello, sapo) e no mundo agrícola (berrer, tona).

  • As palabras de orixe grega introducironse polo Mediterráneo oriental. Aparecen sobretodo nas ciencias occidentais como a filosofía, a estética, a historia, economía, psicoloxía, etc… Tamén destaca en ciencias e técnicas como matemáticas, medicina, física e química.

  • Nas palabras de orixen xermánico predominan as de actividades militares como bando, espía, guerra ou roubar.
  • Descargar
    Enviado por:Diego Fernandez
    Idioma: gallego
    País: España